Μιγαδική Ανάλυση

το Φροντιστήριό σου arnos.gr για Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι.

1. Video – Διδασκαλία: Μελέτη όσο, όπου και όποτε Εσύ θέλεις!
2. Θέματα Εξετάσεων - Διδακτική υποστήριξη & Επίλυση: Επιτυχία στόχου των Εξετάσεων και… Ενεργοποίηση της σκέψης!
3. Επικοινωνία - Επίλυση Αποριών: Με ζωντανή επικοινωνία μαζί μας… προσπερνάς τα εμπόδια!
4. Καθοδήγηση Μελέτης: Με στοχευμένη και συστηματική μελέτη… κατακτάς τον στόχο!!

Οικονομία - Ευελιξία - Καινοτομία - Επιτυχία
Ζωντανό μάθημα στο Φροντιστήριό σου arnos.gr

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας...

Διδασκαλία σε video lessons,  Μεθοδολογία,  Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις. 

Κεφ. 3ο: Σειρές συναρτήσεων - Δυναμοσειρές
Σειρές συναρτήσεων - Δυναμοσειρές: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Κεφ. 4ο: Μιγαδική ολοκλήρωση - Θεώρημα Cauchy
Μιγαδική ολοκλήρωση - Θεώρημα Cauchy: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Μιγαδική ολοκλήρωση - Θεώρημα Cauchy: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Κεφ. 5ο: Ιδιότητες ολόμορφων συναρτήσεων
Ιδιότητες ολόμορφων συναρτήσεων: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Ιδιότητες ολόμορφων συναρτήσεων: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Κεφ. 6ο: Σειρές Laurent - Ολοκληρωτικά Υπόλοιπα
Σειρές Laurent - Ολοκληρωτικά Υπόλοιπα: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Σειρές Laurent - Ολοκληρωτικά Υπόλοιπα: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων
Κεφ. 7ο: Υπολογισμός ολοκληρωμάτων
Υπολογισμός μιγαδικών ολοκληρωμάτων
Υπολογισμός πραγματικών ολοκληρωμάτων
Κεφ. 8ο: Σύμμορφη απεικόνιση
Σύμμορφη απεικόνιση: Συνοπτική Θεωρία & Μεθοδολογία
Σύμμορφη απεικόνιση: Λυμένες ασκήσεις & θέματα εξετάσεων