Οργανική Χημεία

Οργανική Χημεία 

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

 Η Οργανική Χημεία είναι ο κλάδος της Χημείας που μελετά τη δομή, τις ιδιότητες, τη σύνθεση και τις αντιδράσεις των ενώσεων του άνθρακα. Κατά την πρώτη σας επαφή με το αντικείμενο της οργανικής χημείας, πιθανόν να προβληματιστείτε από το μεγάλο αριθμό ενώσεων και μηχανισμών των αντιδράσεων που θα συναντήσετε. Μέσα από το προτεινόμενο μάθημα του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΑΡΝΟΣ, γίνεται μια προσπάθεια οργάνωσης και προσέγγισης βασικών αρχών και αντικειμένων στην οργανική χημεία, που αποτελούν τα θεμέλια οποιασδήποτε προέκτασης και εφαρμογής της οργανικής χημείας στη σύγχρονη επιστήμη. Συγκεκριμένα θα διδαχθούμε τα εξής αντικείμενα:

 

 

Στερεοχημεία οργανικών ενώσεων

 

Επίδραση της δομής στην οξύτητα και τη βασικότητα

 

Πυρηνόφιλη Υποκατάσταση (SN1 και SN2) και Απόσπαση (Ε1 και Ε2)

 

Αντιδράσεις Αρωματικών Ενώσεων

 


 

Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη Οργανικής Χημείας

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και της εξεταστέας ύλης

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

  • Λυμένα Θέματα εξετάσεων

Επίλυση παλαιότερων θεμάτων εξεταστικών προηγούμενων ετών από διάφορες σχολές.

  • Επίλυση θεμάτων 1 εξεταστικής

Επίλυση θεμάτων μιας εξεταστικής οποιασδήποτε σχολής έχει επιλέξει ο φοιτητής.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει διδασκαλία στους φοιτητές είτε δια ζώσης είτε online, προκειμένου οι φοιτητές να λαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη τόσο αναφορικά με την επίλυση των εργασιών όσο και αναφορικά με τις τελικές εξετάσεις. Τα μαθήματα βοηθούν στην κατανόηση και εμπέδωση της ύλης και γι’ αυτόν τον λόγο συνιστώνται από τον διδάσκοντα.

Για να γίνουν όμως τα μαθήματα θα πρέπει να εκφραστεί επιθυμία από τους φοιτητές στην γραμματεία του arnos.gr.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS.

Διδασκαλία σε video lessons,  Μεθοδολογία,  Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις. 

Οργανική Χημεία - Θεωρία
Θεωρία Οργανικής Χημείας
Ετεροκυκλικές Ενώσεις
Χημεία των Ετεροκυκλικών Ενώσεων
Ονοματολογία Οργανικών Ενώσεων
Οργανική Χημεία - Πίνακες
Πίνακες Οργανικής Χημείας