Φυσικοχημεία

Φυσικοχημεία 

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

 Η Φυσικοχημεία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της επιστήμης της Φυσικής και της Χημείας, με αντικείμενο μελέτης όλα τα φυσικά φαινόμενα που παρατηρούνται σε χημικά, αλλά και σε βιολογικά συστήματα. Το μάθημα της Φυσικοχημείας έχει σαν στόχους την κατανόηση των δυσνόητων εννοιών της θερμοδυναμικής,την εξοικείωση με αυτές και στο τέλος την επίλυση ασκήσεων ώστε να είναι σε θέση ο φοιτητής να τις εφαρμόσει σε συγκεκριμένα πρακτικά προβλήματα. Μέσα από το προτεινόμενο μάθημα του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΑΡΝΟΣ, γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης και απλούστευσης πολύπλοκων εννοιών και μαθηματικών προβλημάτων, που μπορεί να συναντήσει κανείς στη Φυσικοχημεία. Έτσι, η διδακτική ύλη του μαθήματος, οργανώθηκε σε τρεις διδακτικές ενότητες:

 

 

Θερμοδυναμική και νόμοι αερίων

 

Χημική Κινητική

 

Δομή της ύλης

 


 

Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη Οργανικής Χημείας

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και της εξεταστέας ύλης

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

  • Λυμένα Θέματα εξετάσεων

Επίλυση παλαιότερων θεμάτων εξεταστικών προηγούμενων ετών από διάφορες σχολές.

  • Επίλυση θεμάτων 1 εξεταστικής

Επίλυση θεμάτων μιας εξεταστικής οποιασδήποτε σχολής έχει επιλέξει ο φοιτητής.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει διδασκαλία στους φοιτητές είτε δια ζώσης είτε online, προκειμένου οι φοιτητές να λαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη τόσο αναφορικά με την επίλυση των εργασιών όσο και αναφορικά με τις τελικές εξετάσεις. Τα μαθήματα βοηθούν στην κατανόηση και εμπέδωση της ύλης και γι’ αυτόν τον λόγο συνιστώνται από τον διδάσκοντα.

Για να γίνουν όμως τα μαθήματα θα πρέπει να εκφραστεί επιθυμία από τους φοιτητές στην γραμματεία του arnos.gr.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS.

Διδασκαλία σε video lessons,  Μεθοδολογία,  Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις.