Κβαντομηχανική


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη Κβαντομηχανικής

  • Καθοδήγηση Μελέτης ανά μάθημα

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και της εξεταστέας ύλης

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

  • Λυμένα Θέματα εξετάσεων

Επίλυση παλαιότερων θεμάτων εξεταστικών προηγούμενων ετών από διάφορες σχολές.

  • Επίλυση θεμάτων 1 εξεταστικής

Επίλυση θεμάτων μιας εξεταστικής οποιασδήποτε σχολής έχει επιλέξει ο φοιτητής.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει διδασκαλία στους φοιτητές είτε δια ζώσης είτε online, προκειμένου οι φοιτητές να λαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη τόσο αναφορικά με την επίλυση των εργασιών όσο και αναφορικά με τις τελικές εξετάσεις. Τα μαθήματα βοηθούν στην κατανόηση και εμπέδωση της ύλης και γι’ αυτόν τον λόγο συνιστώνται από τον διδάσκοντα.

Για να γίνουν όμως τα μαθήματα θα πρέπει να εκφραστεί επιθυμία από τους φοιτητές στην γραμματεία του arnos.gr.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

 

 

Στείλε μας  Θέματα Εξετάσεων για να τα λύσουμε. 

Κεφ 1ο: Θεμελειώδεις Έννοιες
1.1 Η Κυματοσυνάρτηση
1.2 Η Αρχή της Απροσδιοριστίας
1. Ασκήσεις 1ου κεφαλαίου
Κεφ 3ο: Απλά Κβαντομηχανικά Συστήματα
Κεφ 4ο: Αρμονικός Ταλαντωτής
Κεφ 6ο: Κεντρικά Δυναμικά , Υδρογονοειδή Ιόντα και Άτομα
Κεφ 7ο: Συστήματα σε Εξωτερικά Ηλεκτρικά και ΜΑγνητικά Πεδία
Κεφ 8ο: Προσεγγιστικές Μέθοδοι
Κεφ 9ο: Ταυτοτικά Σωματίδια
Κεφ 10ο: Χρονική Εξέλιξη Κβαντικών Συστημάτων
Κεφ 11ο: Σκέδαση
Κεφ 12ο: Ατομική-Μοριακή Δομή

Στείλε μας  Θέματα Εξετάσεων για να τα λύσουμε. 

Κβαντομηχανική - ΙΙ , Φυσικό -Τμήμα - ΕΚΠΑ
Φυσικό -Τμήμα - ΕΚΠΑ, Τμήμα Σφέτσου Ιούνιος 2018
Φυσικό -Τμήμα - ΕΚΠΑ, Τμήμα Σφέτσου, Σεπτέμβριος 2017
Φυσικό -Τμήμα - ΕΚΠΑ, Τμήμα Σφέτσου, Μάρτιος 2018
Φυσικό -Τμήμα - ΕΚΠΑ, Τμήμα Σφέτσου, Μάρτιος 2019
Φυσικό -Τμήμα - ΕΚΠΑ, Τμήμα Σφέτσου, Ιούνιος 2019
Κβαντομηχανική Ι Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στείλε μας  Θέματα Εξετάσεων για να τα λύσουμε. 

Βιβλία-Σημειώσεις Ελεύθερης Πρόσβασης
Υπολογιστικές Προσομοιώσεις