Λυσάρια Α' Λυκείου

Δωρεάν online σχολικό βοήθημα με απαντήσεις-λύσεις των ασκήσεων του Βιβλίου του Μαθητή.

Για τον μαθητή που ενδιαφέρεται να μελετήσει έξυπνα και εύκολα, η μέθοδος Arnos C.B.Q.L. εξατομικεύει τις απαιτήσεις του μέσα από: τη video -διδασκαλία για να μελετά με το ρυθμό την ώρα, τον τρόπο και τον τόπο που επιλέγει. Τα Books-Φροντιστηριακά Εγχειρίδια για Διδασκαλία, Μελέτη και Εξάσκηση, τα Quiz για αυτομάθηση και έλεγχο γνώσεων και τα Lessons, τη Διδασκαλία μας, που στηρίζεται στα Courses, Books & Quizzes.

Εστίαση – Συγκέντρωση – Αποτέλεσμα

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου– Λυσάρι

Το λυσάρι για την Άλγεβρα Α’ Λυκείου είναι βοήθημα που περιλαμβάνει όλες τις ασκήσεις  και τις απαντήσεις  του Σχολικού Βιβλίου.

Αναλυτική διδασκαλία σε Video στους πραγματικούς αριθμούς και στις πράξεις,  στις ιδιότητές τους, στις συναρτήσεις, στις πιθανότητες, στις ακολουθίες και στις προόδους.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Άλγεβρα Α’ Λυκείου

Γεωμετρία Α΄ Λυκείου– Λυσάρι

Το λυσάρι για τη Γεωμετρία Α’ Λυκείου είναι βοήθημα που περιλαμβάνει όλες τις λύσεις στις ασκήσεις και ερωτήσεις του Σχολικού Βιβλίου

Αναλυτική Διδασκαλία σε Video στα κριτήρια ισότητας των τριγώνων, στις χαρακτηριστικές ιδιότητες των παραλληλόγραμμωντραπεζίων, στα εγγραμμένα σχήματα, στις γεωμετρικές κατασκευές, στις παράλληλες ευθείες, στο τραπέζιο και στο ισοσκελές τραπέζιο.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Γεωμετρίας Α’ Λυκείου

Φυσική Α΄ Λυκείου – Λυσάρι

Το λυσάρι για τη Φυσική Α’ Λυκείου είναι βοήθημα που περιλαμβάνει όλες απαντήσεις στις ασκήσεις και τα προβλήματα του Σχολικού Βιβλίου.

Αναλυτική Διδασκαλία σε Video στην ευθύγραμμη κίνηση, στη δυναμική σε μία διάσταση,στη δυναμική στο επίπεδο, στη διατήρηση της μηχανικής και ολικής ενέργειας.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Φυσικής Α’ Λυκείου.

Χημεία Α΄ Λυκείου – Λυσάρι

Το λυσάρι για τη Χημεία Α’ Λυκείου είναι βοήθημα που περιέχει λυμένες όλες τις ασκήσεις και τις ερωτήσεις του Σχολικού Βιβλίου.

Αναλυτική Διδασκαλία σε Video στις βασικές έννοιες της Χημείας, στον  Περιοδικό πίνακα και τους Δεσμούς, στις χημικές αντιδράσεις, στη στοιχειομετρία/

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Χημεία Α’ Λυκείου

Ιστορία Α΄ Λυκείου – Λυσάρι

Το λυσάρι για την Ιστορία Α’ Λυκείου είναι βοήθημα που περιέχει λυμένες ασκήσεις και ερωτήσεις του Σχολικού Βιβλίου.

Γνώρισε τους  Πολιτισμούς της Εγγύς Ανατολής, τους αρχαίους Έλληνες, τους ελληνιστικούς χρόνους, τον ελληνισμό της Δύσης, τις μεγάλες κατακτήσεις του Αλέξανδρου, τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, την Ύστερη Αρχαιότητα.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Ιστορία Α’ Λυκείου

Κείμενα Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου – Λυσάρι

Το λυσάρι για τα Κείμενα Λογοτεχνίας Α’ Λυκείου είναι ένα βοήθημα που περιέχει λυμένες όλες τις ασκήσεις και τις ερωτήσεις του Σχολικού Βιβλίου.

Γνώρισε τον Κ. Καβάφη, τα δημοτικά τραγούδια, κλέφτικα και ιστορικά, τον Παλαμά, τον Ερωτόκριτο.

Δωρεάν πρόσβαση στο λυσάρι Κειμένα Λογοτεχνίας Α’ Λυκείου.