Πρότυπες απαντήσεις του προτεινόμενου διαγωνίσματος #3 στην Έκθεση- Λογοτεχνία

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Α. Ο συντάκτης του κειμένου αναφέρεται στους κινδύνους που επέρχονται ως συνέπεια του ρατσισμού. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο ρατσισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα κράτος ώστε […]

Πρότυπες απαντήσεις προτεινόμενου διαγωνίσματος #4 στην Έκθεση- Λογοτεχνία

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Α1. Η επιστημονική ειδίκευση είναι αναγκαία και χρήσιμη στο βαθμό που δεν καθίσταται αυτοσκοπός, αφού το έργο του συ­νειδητοποιημένου επιστήμονα προσανατολίζεται στο κοινό καλό. Όσο βαθύτερα […]