Έρευνα & Ανάπτυξη

Το κέντρο Online Εκπαίδευσης Αρνός την τελευταία δεκαετία, στην αγωνία της κρίσης, έμπρακτα στηρίζει διδακτικές καινοτομίες με τη χρήση της τεχνολογίας. Τα εταιρικά «κέρδη» και ο προσωπικός μόχθος των ανθρώπων του, επενδύονται καθημερινά στη δημιουργία ποιοτικών και οικονομικών εκπαιδευτικών λύσεων μέσω διαδικτύου καθώς και στην ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας.

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) συγκροτείται από μια ομάδα αφοσιωμένη στην εκπαιδευτική έρευνα που συνδράμει στη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών μέσω της εφαρμογής καινοτόμων εκπαι-δευτικών προτάσεων. Παράλληλα μέσω καλών πρακτικών ισχυροποιείται και ανα-βαθμίζεται η ταυτότητα του διδάσκοντα. 

Βασική αρχή και σκοπός στη δράση μας είναι: 

«Στηρίζουμε το σχολείο, προσφέρουμε στα παιδιά μας!»

Στοχεύουμε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στην ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου του εκπαιδευτικού και στην υλοποίηση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων. 

Επιδιώκουμε από το παραδοσιακό πρότυπο πίνακας - έδρα - μαθητές να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μετάβασης σε ένα σύγχρονο μοντέλο όπου, οι μαθητές είναι οι δρώντες επί σκηνής και ο δάσκαλος δίπλα τους, να σκηνοθετεί τη διδακτική εμπειρία με τα εργα-λεία της τεχνολογίας: Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Διαδικτυακές Πηγές, Εικόνες, Βίντεο και Διαδραστικός Πίνακας.

Το πάντρεμα της τεχνολογίας, της επιστημονικής γνώσης και της ψυχολογίας ανοίγουν τον δρόμο σε παιδαγωγικές προσεγγίσεις με προορισμό τη Σωκρατική Διδασκαλία!