ΤΡΑ 61

ΤΡΑ 61: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Λυμένες Εργασίες ΤΡΑ 61 2015-16

Τόμος Α΄: Διαχείρηση Τραπεζικού Κινδύνου

1. Ποσοτικές μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική

Τόμος Β΄: Διαχείρηση Τραπεζικού Κινδύνου

1. Απόδοση και Κίνδυνος
Διδασκαλία σε βίντεο
2. Αγορές Χρήματος και κεφαλαίου
Διδασκαλία σε βίντεο
3. Αποτίμηση Ομολόγων
Διδασκαλία σε βίντεο
4. Διάρκεια και Κυρτότητα Ομολόγων
5. Αποτίμηση Μετοχών
6. Θεωρία Χαρτοφυλακίου
7. Θεωρία Κεφαλαιαγοράς
8. Αξιολόγηση Απόδοσης Χαρτοφυλακίου
9. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr

ΤΡΑ 61

ΤΡΑ 61

ΤΡΑ 61: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Λυμένες Εργασίες ΤΡΑ 61 2015-16

Τόμος Α΄: Διαχείρηση Τραπεζικού Κινδύνου

1. Ποσοτικές μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική

Τόμος Β΄: Διαχείρηση Τραπεζικού Κινδύνου

1. Απόδοση και Κίνδυνος
Διδασκαλία σε βίντεο
2. Αγορές Χρήματος και κεφαλαίου
Διδασκαλία σε βίντεο
3. Αποτίμηση Ομολόγων
Διδασκαλία σε βίντεο
4. Διάρκεια και Κυρτότητα Ομολόγων
5. Αποτίμηση Μετοχών
6. Θεωρία Χαρτοφυλακίου
7. Θεωρία Κεφαλαιαγοράς
8. Αξιολόγηση Απόδοσης Χαρτοφυλακίου
9. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών