ΤΡΑ 60

ΤΡΑ 60: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Λυμένες Εργασίες ΤΡΑ 60 2015-16
4η Εργασία ΤΡΑ 60: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση

Τόμος Β: Τραπεζική Πληροφορική

4. Η συμβολή της πληροφορικής στη δημιουργία νέων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών
5. Εφαρμοσμένη τεχνολογία πληροφορικής στις τράπεζες-αυτόματα συστήματα πληρωμών
6. Εφαρμογές πληροφορικής στις ελληνικές τράπεζες
Διδασκαλία σε βίντεο

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

3. Απογραφή

Τόμος Γ΄: Μέσα Τραπεζικής Εργασίας

7. Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση

Τόμος A΄: Τραπεζική Λογιστική

6. Γενική άσκηση ομολόγων
Διδασκαλία σε βίντεο
7. Καταθέσεις Repos Ομολογιακά δάνεια
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr

ΤΡΑ 60

ΤΡΑ 60

ΤΡΑ 60: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Λυμένες Εργασίες ΤΡΑ 60 2015-16
4η Εργασία ΤΡΑ 60: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση

Τόμος Β: Τραπεζική Πληροφορική

4. Η συμβολή της πληροφορικής στη δημιουργία νέων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών
5. Εφαρμοσμένη τεχνολογία πληροφορικής στις τράπεζες-αυτόματα συστήματα πληρωμών
6. Εφαρμογές πληροφορικής στις ελληνικές τράπεζες
Διδασκαλία σε βίντεο

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

3. Απογραφή

Τόμος Γ΄: Μέσα Τραπεζικής Εργασίας

7. Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση

Τόμος A΄: Τραπεζική Λογιστική

6. Γενική άσκηση ομολόγων
Διδασκαλία σε βίντεο
7. Καταθέσεις Repos Ομολογιακά δάνεια

Εργασίες Προηγούμενων Ετών ΤΡΑ 60