ΤΡΑ 60

Διδασκαλία στα βήματα του Σωκράτη στο LMS arnos.gr
Video Μαθήματα: 590
Διάρκεια Διδασκαλίας: 74:27
Εκπαιδευτικό υλικό σε Pdf: 122

ΤΡΑ 60

ΤΡΑ 60

ΤΡΑ 60: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Λυμένες Εργασίες ΤΡΑ 60 2015-16
4η Εργασία ΤΡΑ 60: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

3. Απογραφή

Τόμος Γ΄: Μέσα Τραπεζικής Εργασίας

7. Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση

Τόμος A΄: Τραπεζική Λογιστική

6. Γενική άσκηση ομολόγων
Διδασκαλία σε βίντεο
7. Καταθέσεις Repos Ομολογιακά δάνεια

Εργασίες Προηγούμενων Ετών ΤΡΑ 60