ΤΡΑ 51

ΤΡΑ 51: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

3η Λυμένη Εργασία 2015-2016

Τόμος Α΄: Χρηματοοικονομική Διοίκηση

3. Ανάλυση Ταμειακών Ροών
5. Αξιολόγηση επενδύσεων
6. Κίνδυνος επενδύσεων
Διδασκαλία σε βίντεο

Τόμος Β΄: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τόμος Γ΄: Στρατηγικές τραπεζικής ανάπτυξης

4. Η πιστοδοτική πολιτική των πιστωτικών ιδρυμάτων
9. Στρατηγική των πιστωτικών ιδρυμάτων
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr

ΤΡΑ 51

ΤΡΑ 51

ΤΡΑ 51: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

3η Λυμένη Εργασία 2015-2016

Τόμος Α΄: Χρηματοοικονομική Διοίκηση

3. Ανάλυση Ταμειακών Ροών
5. Αξιολόγηση επενδύσεων
6. Κίνδυνος επενδύσεων
Διδασκαλία σε βίντεο

Τόμος Β΄: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τόμος Γ΄: Στρατηγικές τραπεζικής ανάπτυξης

4. Η πιστοδοτική πολιτική των πιστωτικών ιδρυμάτων
9. Στρατηγική των πιστωτικών ιδρυμάτων