ΤΛΧ 52

ΤΛΧ 52: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Λυμένες Εργασίες ΤΛΧ 52 2015-16

Ανάλυση επενδύσεων & διαχείριση χαρτοφυλακίου

1. Απόδοση και Κίνδυνος
2. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
3. Αποτίμηση Αξιογράφων Σταθερού Εισοδήματος
4. Αποτίμηση Μετοχών
5. Θεωρία Χαρτοφυλακίου
6. Θεωρία Κεφαλαιαγοράς
7. Αξιολόγηση Απόδοσης Χαρτοφυλακίου
8. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr

ΤΛΧ 52

ΤΛΧ 52

ΤΛΧ 52: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Λυμένες Εργασίες ΤΛΧ 52 2015-16

Ανάλυση επενδύσεων & διαχείριση χαρτοφυλακίου

1. Απόδοση και Κίνδυνος
2. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
3. Αποτίμηση Αξιογράφων Σταθερού Εισοδήματος
4. Αποτίμηση Μετοχών
5. Θεωρία Χαρτοφυλακίου
6. Θεωρία Κεφαλαιαγοράς
7. Αξιολόγηση Απόδοσης Χαρτοφυλακίου
8. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών