ΠΛΣ 62

Ασφάλεια Δικτύων

Κεφ. 1: Η ανάγκη προστασίας των δικτύων

Κρυπτογραφία – Κρυπτανάλυση

Κεφ. 2: Κλασική Κρυπτογραφία
Κεφ. 3: Μαθηματικό Υπόβαθρο
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Κεφ. 4: Συμμετρικά Συστήματα Κρυπτογραφίας
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό

Θεωρία Πληροφορίας

Στοιχεία Πιθανοτήτων
Πληροφορία, Εντροπία
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Διακριτά κανάλια χωρίς μνήμη
Πηγές Markov
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Πιθανότητες
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Μοντέλο OSI
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Μεταγωγές
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
CRC
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό

Δίκτυα Υπολογιστών ΙI

OSI
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Επίπεδο 1 - Φυσικό Επίπεδο
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Επίπεδο 2 - Switching
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Επίπεδο 3 - Routers
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
ARP
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
CSMA/CD
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Βελτιστοποίηση

Αλγόριθμοι Γράφων

Αλγόριθμος Dijkstra
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Aλγόριμος Bellman Ford
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Bellman Ford
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Δρομολόγηση
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Routing protocols
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό

Ασφάλεια Υπολογιστών

Κεφ. 2: Η Ασφάλεια Πληροφοριών στα Αυτοματοποιημένα
Κεφ. 3: Σχέδιο Ασφάλειας
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Κεφ. 4: Ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση - Συνθηματικά
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Κεφ. 5: Έλεγχος προσπέλασης
Κεφ. 6: Ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό

ΠΛΣ 62: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Λυμένες Εργασίες ΠΛΣ 62 2015-16
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr

ΠΛΣ 62

ΠΛΣ 62

Ασφάλεια Δικτύων

Κεφ. 1: Η ανάγκη προστασίας των δικτύων

Κρυπτογραφία – Κρυπτανάλυση

Κεφ. 2: Κλασική Κρυπτογραφία
Κεφ. 3: Μαθηματικό Υπόβαθρο
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Κεφ. 4: Συμμετρικά Συστήματα Κρυπτογραφίας
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό

Θεωρία Πληροφορίας

Στοιχεία Πιθανοτήτων
Πληροφορία, Εντροπία
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Διακριτά κανάλια χωρίς μνήμη
Πηγές Markov
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Πιθανότητες
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Μοντέλο OSI
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Μεταγωγές
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
CRC
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό

Δίκτυα Υπολογιστών ΙI

OSI
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Επίπεδο 1 - Φυσικό Επίπεδο
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Επίπεδο 2 - Switching
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Επίπεδο 3 - Routers
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
ARP
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
CSMA/CD
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Βελτιστοποίηση

Αλγόριθμοι Γράφων

Αλγόριθμος Dijkstra
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Aλγόριμος Bellman Ford
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Bellman Ford
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Δρομολόγηση
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Routing protocols
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό

Ασφάλεια Υπολογιστών

Κεφ. 2: Η Ασφάλεια Πληροφοριών στα Αυτοματοποιημένα
Κεφ. 3: Σχέδιο Ασφάλειας
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Κεφ. 4: Ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση - Συνθηματικά
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Κεφ. 5: Έλεγχος προσπέλασης
Κεφ. 6: Ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό

ΠΛΣ 62: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Λυμένες Εργασίες ΠΛΣ 62 2015-16