ΠΛΣ 51

Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Λυμένες Εργασίες ΠΛΣ 51 2015-16
6η Εργασία ΠΛΣ 51: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
5η Εργασία ΠΛΣ 51: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
3η Εργασία ΠΛΣ 51: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση

1. Παράσταση Πληροφορίας

1.2 Συστήματα Αρίθμησης

3. Ψηφιακά Κυκλώματα

3.1 Συνδυαστικά Κυκλώματα
Χάρτης Karnaugh
Υλοποίηση Συνδυαστικού Κυκλώματος με ROM
Υλοποίηση Συνδυαστικού Κυκλώματος με PLA
Ημιαθροιστής
Πλήρης Αθροιστής
Δυαδικός Αθροιστής Ριπής
Συγκριτής
Αθροιστής BCD
3.2 Ακολουθιακά Κυκλώματα
Moore και Mealy
Ανάλυση Σύγχρονου Ακολουθιακού Κυκλώματος
Σχεδίαση Κυματομορφών
3.3 Σχεδίαση Σύνθετων Ψηφιακών Κυκλωμάτων
New Unit

4. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

4.3 Ταξινόμηση Υπολογιστών Βάσει του Συνόλου των Εντολών
Αρχιτεκτονικές Υπολογιστή
Αρχιτεκτονικές Υπολογιστή - Ασκήσεις
4.5 Ιεραρχία Μνήμης & Κρυφή Μνήμη
Ιεραρχία Μνήμης - Κρυφή Μνήμη

5. Μικροεπεξεργαστές

Ο Μικροεπεξεργαστής Intel 8080/8085
Προσομοιωτής
Ο Μικροεπεξεργαστής Motorola 6800
Χρονισμός του 6800

6. Δίκτυα Υπολογιστών

Πιθανότητες
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Μοντέλο OSI
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
CRC
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Τυπολόγιο
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Λυμένες εργασίες
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr

ΠΛΣ 51

ΠΛΣ 51

Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Λυμένες Εργασίες ΠΛΣ 51 2015-16
6η Εργασία ΠΛΣ 51: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
5η Εργασία ΠΛΣ 51: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
3η Εργασία ΠΛΣ 51: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση

1. Παράσταση Πληροφορίας

1.2 Συστήματα Αρίθμησης

2. Άλγεβρα Boole

3. Ψηφιακά Κυκλώματα

3.1 Συνδυαστικά Κυκλώματα
Χάρτης Karnaugh
Υλοποίηση Συνδυαστικού Κυκλώματος με ROM
Υλοποίηση Συνδυαστικού Κυκλώματος με PLA
Ημιαθροιστής
Πλήρης Αθροιστής
Δυαδικός Αθροιστής Ριπής
Συγκριτής
Αθροιστής BCD
3.2 Ακολουθιακά Κυκλώματα
Moore και Mealy
Ανάλυση Σύγχρονου Ακολουθιακού Κυκλώματος
Σχεδίαση Κυματομορφών
3.3 Σχεδίαση Σύνθετων Ψηφιακών Κυκλωμάτων
New Unit

4. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

4.3 Ταξινόμηση Υπολογιστών Βάσει του Συνόλου των Εντολών
Αρχιτεκτονικές Υπολογιστή
Αρχιτεκτονικές Υπολογιστή - Ασκήσεις
4.5 Ιεραρχία Μνήμης & Κρυφή Μνήμη
Ιεραρχία Μνήμης - Κρυφή Μνήμη

5. Μικροεπεξεργαστές

Ο Μικροεπεξεργαστής Intel 8080/8085
Προσομοιωτής
Ο Μικροεπεξεργαστής Motorola 6800
Χρονισμός του 6800

6. Δίκτυα Υπολογιστών

Πιθανότητες
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Μοντέλο OSI
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
CRC
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Τυπολόγιο
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
Λυμένες εργασίες