ΠΛΣ 50

Η Γλώσσα C

1. Εισαγωγή στη Γλώσσα C - Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού
4. Παραγωγή τυχαίων αριθμών

Δομές Δεδομένων σε Γλώσσα C

Διαχείριση Αρχείων
1. Αρχεία Κειμένου

ΠΛΗ 30: Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ

Ι : Αλγόριθμοι - Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Επαναληπτικές Ασκήσεις (1)
Θέματα Εξετάσεων & Επαναληπτικές Ασκήσεις
Ι : Αλγόριθμοι - Κεφ. 2o: Αλγόριθμοι Ταξινόμησης
2. Insertion Sort (ταξινόμηση με ένθεση)
3. Merge Sort (ταξινόμηση με συγχώνευση)

ΠΛΗ 11: Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

Γνωριμία με την Τεχνολογία Λογισμικού

ΠΛΗ 24: Σχεδιασμός Λογισμικού

ΙΙ. Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ
3. Παραδείγματα πάνω στο Διάγραμμα Κλάσεων
6. Το Διάγραμμα Καταστάσεων
7. Το Διάγραμμα Δραστηριότητας
8. Το Διάγραμμα Συνεργασίας
10. Διάγραμμα Αλληλεπίδρασης

Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Λυμένες Εργασίες ΠΛΣ 50 2015-16
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr

ΠΛΣ 50

ΠΛΣ 50

Η Γλώσσα C

1. Εισαγωγή στη Γλώσσα C - Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού
4. Παραγωγή τυχαίων αριθμών

Δομές Δεδομένων σε Γλώσσα C

Διαχείριση Αρχείων
1. Αρχεία Κειμένου

ΠΛΗ 30: Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ

Ι : Αλγόριθμοι - Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Επαναληπτικές Ασκήσεις (1)
Θέματα Εξετάσεων & Επαναληπτικές Ασκήσεις
Ι : Αλγόριθμοι - Κεφ. 2o: Αλγόριθμοι Ταξινόμησης
2. Insertion Sort (ταξινόμηση με ένθεση)
3. Merge Sort (ταξινόμηση με συγχώνευση)

ΠΛΗ 11: Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

Γνωριμία με την Τεχνολογία Λογισμικού

ΠΛΗ 24: Σχεδιασμός Λογισμικού

ΙΙ. Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ
3. Παραδείγματα πάνω στο Διάγραμμα Κλάσεων
6. Το Διάγραμμα Καταστάσεων
7. Το Διάγραμμα Δραστηριότητας
8. Το Διάγραμμα Συνεργασίας
10. Διάγραμμα Αλληλεπίδρασης

Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Λυμένες Εργασίες ΠΛΣ 50 2015-16