Ανάπτυξη Εφαρμογών Γ' Λυκείου

Κεφ 1: Ανάλυση Προβλήματος

1.1 Η έννοια του προβλήματος - 1.2 Κατανόηση προβλήματος
1.3 Δομή Προβλήματος
Διδασκαλία σε video
1.4 Καθορισμός Απαιτήσεων
Διδασκαλία σε video
1.5 Κατηγορίες Προβλημάτων
Διδασκαλία σε video
1.6 Πρόβλημα και υπολογιστής

Κεφ 2: Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

2.1 - 2.2 - 2.3 - Τι είναι, Σπουδαιότητα, Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων
2.4 Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου
Δομή Ακολουθίας
Στοιχεία Ψευδογλώσσας
Εμφωλευμένες Διαδικασίες
Επανάληψη με δομή επιλογής
Εμφωλευμένες Επαναλήψεις
Έλεγχος δεδομένων
Μέγιστο και ελάχιστο (max / min)
Εκτέλεση αλγορίθμων και εμφανίσεις στην οθόνη

Κεφ 3: Δομές δεδομένων & Αλγόριθμοι

3.1 Δεδομένα
Διδασκαλία σε video
3.2 Προγράμματα
3.4 Στοίβα
Διδασκαλία σε video
3.5 Ουρά
Διδασκαλία σε video
3.6 Αναζήτηση
Διδασκαλία σε video
3. Δραστηριότητες - Ασκήσεις
Δραστηριότητες στην Τάξη

Κεφ 6: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

6.1 Η έννοια του προγράμματος
6.3 Φυσικές και τεχτητές γλώσσες
6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων
6.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα
6. Δραστηριότητες - Ασκήσεις
Δραστηριότητες στην Τάξη
Δραστηριότητες στο Σπίτι

Κεφ 8: Επιλογή & επανάληψη

7. Δραστηριότητες - Ασκήσεις
Δραστηριότητες στο Σπίτι
8.1 Εντολές επιλογής
8.2 Εντολές επανάληψης

Κεφ 10: Υποπρογράμματα

10.1 Τμηματικός Προγραμματισμός
10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων
10.4 Παράμετροι
Διδασκαλία σε video
10. Δραστηριότητες - Ασκήσεις

Θέματα Πανελληνίων - Ανάπτυξη Εφαρμογών Γ' Λυκείου

Θέματα & Απαντήσεις Ανάπτυξης Εφαρμογών Γ΄ Λυκείου 2016
Διδασκαλία σε βίντεο: Ανάπτυξη Εφαρμογών Γ΄ Λυκείου
Θέματα Πανελλαδικών 2014 - Ανάπτυξη Εφαρμογών
Θέματα & Απαντήσεις Ανάπτυξης Εφαρμογών
Θέματα Πανελλαδικών 2012 - Ανάπτυξη Εφαρμογών
Θέματα & Απαντήσεις Ανάπτυξης Εφαρμογών
Θέματα Πανελλαδικών 2007 ως 2011 - Ανάπτυξη Εφαρμογών
Διδασκαλία στα βήματα του Σωκράτη στο LMS arnos.gr
Price_display: 

120€

30€ / μήνα

Προετοιμασία για τις Εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα με 120

Ανάπτυξη Εφαρμογών Γ' Λυκείου: Δίνουμε τη λύση άμεσα και αποτελεσματικά στα επαναληπτικά μαθήματα

Στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Γ' Λυκείου αναπτύσσουμε αναλυτική και συνθετική σκέψη, αποκτούμε ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και επιλύουμε απλά σχετικά προβλήματα. Ασχολούμαστε με δύο βασικές ενότητες, που αφορούν την ανάλυση προβλήματος και τη σχεδίαση αλγορίθμου. Δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αλγοριθμικής προσέγγισης των προβλημάτων και την υλοποίηση προγραμμάτων, τόσο σε περιβάλλον γλωσσών προγραμματισμού, όσο και σε αντικειμενοστραφές.

Η διδασκαλία μας είναι προσβάσιμη σε όλους, διαθέσιμη για απεριόριστη μελέτη και αποτελεσματική σε παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες.

  • Η ομαδοσυνεργατική online διδασκαλία παρακινεί αποτελεσματικά τις ομάδες εργασίας.
  • Η online διδασκαλία συνδυάζει ομαδικό και παράλληλα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

120€

30€ / μήνα
SKU:
Likio_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

40€ / μήνα

 
SKU:
Likio_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
40,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

0
Status:
Ενεργό

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Price_display: 

210€

17.5€ / μήνα
SKU:
Likio_Year
Title:
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
210,00 €
9 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

2
Status:
Ενεργό
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

1

Ανάπτυξη Εφαρμογών Γ' Λυκείου

Κεφ 1: Ανάλυση Προβλήματος

1.1 Η έννοια του προβλήματος - 1.2 Κατανόηση προβλήματος
1.3 Δομή Προβλήματος
Διδασκαλία σε video
1.4 Καθορισμός Απαιτήσεων
Διδασκαλία σε video
1.5 Κατηγορίες Προβλημάτων
Διδασκαλία σε video
1.6 Πρόβλημα και υπολογιστής

Κεφ 2: Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

2.1 - 2.2 - 2.3 - Τι είναι, Σπουδαιότητα, Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων
2.4 Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου
Δομή Ακολουθίας
Στοιχεία Ψευδογλώσσας
Εμφωλευμένες Διαδικασίες
Επανάληψη με δομή επιλογής
Εμφωλευμένες Επαναλήψεις
Έλεγχος δεδομένων
Μέγιστο και ελάχιστο (max / min)
Εκτέλεση αλγορίθμων και εμφανίσεις στην οθόνη

Κεφ 3: Δομές δεδομένων & Αλγόριθμοι

3.1 Δεδομένα
Διδασκαλία σε video
3.2 Προγράμματα
3.4 Στοίβα
Διδασκαλία σε video
3.5 Ουρά
Διδασκαλία σε video
3.6 Αναζήτηση
Διδασκαλία σε video
3. Δραστηριότητες - Ασκήσεις
Δραστηριότητες στην Τάξη

Κεφ 6: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

6.1 Η έννοια του προγράμματος
6.3 Φυσικές και τεχτητές γλώσσες
6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων
6.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα
6. Δραστηριότητες - Ασκήσεις
Δραστηριότητες στην Τάξη
Δραστηριότητες στο Σπίτι

Κεφ 7: Βασικές έννοιες Προγραμματισμού

7. Η Γλώσσα
Διδασκαλία σε video
7. Δραστηριότητες - Ασκήσεις
Δραστηριότητες στο Εργαστήριο
Δραστηριότητες στο Σπίτι

Κεφ 8: Επιλογή & επανάληψη

7. Δραστηριότητες - Ασκήσεις
Δραστηριότητες στο Σπίτι
8.1 Εντολές επιλογής
8.2 Εντολές επανάληψης

Κεφ 10: Υποπρογράμματα

10.1 Τμηματικός Προγραμματισμός
10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων
10.4 Παράμετροι
Διδασκαλία σε video
10. Δραστηριότητες - Ασκήσεις

Θέματα Πανελληνίων - Ανάπτυξη Εφαρμογών Γ' Λυκείου

Θέματα & Απαντήσεις Ανάπτυξης Εφαρμογών Γ΄ Λυκείου 2016
Διδασκαλία σε βίντεο: Ανάπτυξη Εφαρμογών Γ΄ Λυκείου
Θέματα Πανελλαδικών 2014 - Ανάπτυξη Εφαρμογών
Θέματα & Απαντήσεις Ανάπτυξης Εφαρμογών
Θέματα Πανελλαδικών 2012 - Ανάπτυξη Εφαρμογών
Θέματα & Απαντήσεις Ανάπτυξης Εφαρμογών
Θέματα Πανελλαδικών 2007 ως 2011 - Ανάπτυξη Εφαρμογών