Ιστορία Β' Λυκείου

Ι. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως τη συνθήκη του Βερντέν

1. Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού & η κρίση της αυτοκρατορίας
2. Βασιλεία Ηρακλείου - Αποφασιστικοί αγώνες & Μεταρρυθμίσεις
3. Η εμφάνιση του Ισλάμ
4. Αραβικές κατακτήσεις & οι συνέπειες τους
5. Η Εικονομαχία
Διδασκαλία σε video
6. Κοινωνία και Οικονομία
Διδασκαλία σε video
7. Σλάβοι και Βούλγαροι

ΙΙ. Η εποχή της ακμής

1. Προοίμιο της ακμής του Βυζαντινού κράτους (843-867)
4. Διοίκηση και νομοθεσία
6. Οι διάδοχοι του Βασιλείου Β΄ (1025-1054)
7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη

ΙΙΙ. Από το σχίσμα των δύο εκκλησιών ως την άλωση

1. Εσωτερικοί και εξωτερικοί κίνδυνοι (1054-1081)
2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών
3. Η εξάπλωση του Ισλάμ & η απώλεια της Μικράς Ασίας
4. Η ιταλική και βαλκανική πολιτική των Κομνηνών
5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυστική Ευρώπη
6. Κοινωνία και εξουσία στη Δυτική Ευρώπη

IV. Λατινοκρατία και Παλαιολόγεια εποχή - Ο ύστερος μεσαίωνας στη Δύση

1. Τα Λατινικά κράτη και η αντίσταση των Ελλήνων
2. Τα Ελληνικά κράτη
3. Μιχαήλ Η΄ και Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγοι
4. Προσπάθειες ανόρθωσης της αυτοκρατορίας και εμφύλιος
5. Η άνοδος της σερβικής δύναμης υπό τον Στέφανο Δουσάν
6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλαση τους
7. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης
8. Η Δυτική Ευρώπη στη διάρκεια του ύστερου μεσαίωνα

VI. Από την 'Αλωση ως τη Συνθήκη της Βεστφαλίας

1. Από τον Μεσαίωνα στους νέους χρόνους
7. Ο Τριακονταετής πόλεμος (1618-1648)

VII. Από τη Συνθήκη εως το Συνέδριο της Βιέννης

5. Το τέλος της Λατινοκρατίας στον Ελληνικό χώρο

 Προετοιμασία για τις εξετάσεις

Διαδραστικά Τεστ Αξιολόγησης
Ιστορία - Επαναληπτικά quiz
Επιλεγμένα διαγωνίσματα
Επιλεγμένα διαγωνίσματα: Λύσεις
Διδασκαλία στα βήματα του Σωκράτη στο LMS arnos.gr
Υπεύθυνοι καθηγητές: 
Γεωργία Χριστακοπούλου
Χάιδω Εξάρχου
Price_display: 

120€

30€ / μήνα

Προετοιμασία για τις Εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα με 120

Ιστορία Β' Λυκείου: Δίνουμε τη λύση άμεσα και αποτελεσματικά στα επαναληπτικά μαθήματα!

Στην Ιστορία Β' Λυκείου ερχόμαστε σε επαφή με την Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου κόσμου. Πιο συγκεκριμένα μεταβαίνουμε από την αρχαιότητα στον Μεσαίωνα. Μελετάμε την περίοδο από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων. Βλέπουμε την εποχή της ακμής, το σχίσμα των Εκκλησιών και την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους. Πραγματοποιούμε την εισαγωγή μας στην Λατινοκρατία και την Παλαιολογική Εποχή. Εστιάζουμε στον Ύστερο Μεσαίωνα και παρατηρούμε τον Μεσαιωνικό πολιτισμό. Τέλος πορευόμαστε από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης στη Συνθήκη της Βεστφαλίας, το Συνέδριο της Βιέννης, το Διαφωτισμό, την Γαλλική Επανάσταση και την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η διδασκαλία μας είναι προσβάσιμη σε όλους, διαθέσιμη για απεριόριστη μελέτη και αποτελεσματική σε παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες.

  • Η ομαδοσυνεργατική online διδασκαλία παρακινεί αποτελεσματικά τις ομάδες εργασίας.
  • Η online διδασκαλία συνδυάζει ομαδικό και παράλληλα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

120€

30€ / μήνα
SKU:
Likio_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

40€ / μήνα

 
SKU:
Likio_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
40,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

0
Status:
Ενεργό

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Price_display: 

210€

17.5€ / μήνα
SKU:
Likio_Year
Title:
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
210,00 €
9 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

2
Status:
Ενεργό
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

1

Ιστορία Β' Λυκείου

Φροντιστηριακό e-μάθημα: Ιστορία β' λυκείου

Ι. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως τη συνθήκη του Βερντέν

1. Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού & η κρίση της αυτοκρατορίας
2. Βασιλεία Ηρακλείου - Αποφασιστικοί αγώνες & Μεταρρυθμίσεις
3. Η εμφάνιση του Ισλάμ
4. Αραβικές κατακτήσεις & οι συνέπειες τους
5. Η Εικονομαχία
Διδασκαλία σε video
6. Κοινωνία και Οικονομία
Διδασκαλία σε video
7. Σλάβοι και Βούλγαροι

ΙΙ. Η εποχή της ακμής

1. Προοίμιο της ακμής του Βυζαντινού κράτους (843-867)
4. Διοίκηση και νομοθεσία
6. Οι διάδοχοι του Βασιλείου Β΄ (1025-1054)
7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη

ΙΙΙ. Από το σχίσμα των δύο εκκλησιών ως την άλωση

1. Εσωτερικοί και εξωτερικοί κίνδυνοι (1054-1081)
2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών
3. Η εξάπλωση του Ισλάμ & η απώλεια της Μικράς Ασίας
4. Η ιταλική και βαλκανική πολιτική των Κομνηνών
5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυστική Ευρώπη
6. Κοινωνία και εξουσία στη Δυτική Ευρώπη

IV. Λατινοκρατία και Παλαιολόγεια εποχή - Ο ύστερος μεσαίωνας στη Δύση

1. Τα Λατινικά κράτη και η αντίσταση των Ελλήνων
2. Τα Ελληνικά κράτη
3. Μιχαήλ Η΄ και Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγοι
4. Προσπάθειες ανόρθωσης της αυτοκρατορίας και εμφύλιος
5. Η άνοδος της σερβικής δύναμης υπό τον Στέφανο Δουσάν
6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλαση τους
7. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης
8. Η Δυτική Ευρώπη στη διάρκεια του ύστερου μεσαίωνα

V. Ο Μεσαιωνικός πολιτισμός

VI. Από την 'Αλωση ως τη Συνθήκη της Βεστφαλίας

1. Από τον Μεσαίωνα στους νέους χρόνους
7. Ο Τριακονταετής πόλεμος (1618-1648)

VII. Από τη Συνθήκη εως το Συνέδριο της Βιέννης

5. Το τέλος της Λατινοκρατίας στον Ελληνικό χώρο

 Προετοιμασία για τις εξετάσεις

Διαδραστικά Τεστ Αξιολόγησης
Ιστορία - Επαναληπτικά quiz
Επιλεγμένα διαγωνίσματα
Επιλεγμένα διαγωνίσματα: Λύσεις