Αρχαία Αδίδακτο Β' Λυκείου

Επιλογή: Κεφάλαιο - Ενότητα

Θέμα 1ο, Δημοσθένους Λόγοι, Ὑπέρ της Ροδίων ελευθερίας, § 1

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 2ο, Δημοσθένους Λόγοι, Περί τῶν συμμοριῶν, § 41

Θέμα 3ο, Δημοσθένους Λόγοι, Ὑπερ Μεγαλοπολιτῶν, § 24

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 4ο, Δημοσθένους Λόγοι, Περί τῆς ἀτελείας προς Λεπτίνην, § 87

Θέμα 5ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Α’, κεφ. 11

Θέμα 6ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Β’, κεφ. 54

Θέμα 7ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Γ’, κεφ.82, 2

Θέμα 8ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Δ’, κεφ.44

Εισαγωγή
Διδασκαλία σε video
Ανάλυση κειμένου
Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια
Γραμματική - Σύνταξη
Διδασκαλία σε video
Ασκήσεις Εμπέδωσης

Θέμα 10ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο ΣΤ’, κεφ. 42

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 12ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Z’, κεφ. 66

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 13ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο H’  κεφ. 72

Θέμα 14ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Η’  κεφ. 77

Θέμα 15ο, Ἰσοκράτους Εὐαγόρας, § 12-13

Θέμα 16ο, Ἰσοκράτους Εὐαγόρας § 51-52

Θέμα 17ο, Ἰσοκράτους Πλαταϊκός  § 27-28

Θέμα 18ο, Ἰσοκράτους Πλαταϊκός  § 46-47

Θέμα 19ο, Ἰσοκράτους Ἑλένη § 23-24

Θέμα 20ο, Ἰσοκράτους Ἑλένη § 49-50

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 21ο, Λυσίου Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς, § 15-16

Θέμα 22ο, Λυσίου Ὑπερ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων, § 12-17

Θέμα 23ο, Λυσίου Κατά σιτοπωλῶν, § 5-6

Θέμα 25ο, Λυσίου Κατά Φίλωνος, § 27-28

Θέμα 26ο, Λυσίου Κατά Ερατοσθένους, § 99-100

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 27ο, Λυσίου Ὑπέρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία, § 31

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 28ο, Λυσίου Ὑπέρ του σηκοῦ ἀπολογία § 6-8

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 29ο, Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα, βιβλίο Γ’, κεφ. VIII, § 8-10

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 31ο, Ξενοφῶντος Πόροι ή περί προσόδων, κεφ. III, § 1-2

Θέμα 32ο, Ξενοφῶντος Πόροι ή περί προσόδων, κεφ. V, § 12-13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εισαγωγή
Διδασκαλία σε video
I.6. Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιος, βιβλίο Β΄, κεφ. 39
Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια
I.7. Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιος, βιβλίο Β΄, κεφ. 40
Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια
I.11. Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιος, βιβλίο Β΄, κεφ. 44
Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

120€

30€ / μήνα

Πρότυπο Φροντιστήριό arnos.gr

Πρόγραμμα Μελέτης & Διδασκαλία Β' Λυκείου 2018-19

1. Καθοδήγηση Μελέτης σε εβδομαδιαία βάση στα: Έκθεση, Άλγεβρα, Αρχαία Προσανατολισμού, Μαθηματικά και Φυσική Προσανατολισμού.
2. Live Διδασκαλία: Μύηση - Μεθοδολογία - Εφαρμογές (4μ.μ.-5μ.μ.) με Φύλλα Εργασίας και ερωτήσεις κλειστού τύπου.
3. Επίλυση αποριών: Οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί, στην πλατφόρμα LMS είναι στη διάθεση σας για μία άμεση και στοχευμένη βοήθεια.
4. Game of theory: Κατανόηση της θεωρίας με παιχνίδι ερωτήσεων για τις εξετάσεις

5. Κλείδωμα της επιτυχίας με συστηματικά Διαγωνίσματα & Θέματα Προσομοίωσης. Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής καθηγητή για εξατομικευμένη εκπαιδευτική φροντίδα με ιδιαίτερα μαθήματα ή μαθήματα σε group. 

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας...

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

120€

30€ / μήνα
SKU:
Likio_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

40€ / μήνα

 
SKU:
Likio_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
40,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

0
Status:
Ενεργό

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Price_display: 

210€

17.5€ / μήνα
SKU:
Likio_Year
Title:
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
210,00 €
9 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

2
Status:
Ενεργό
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

1

Αρχαία Αδίδακτο Β' Λυκείου

Θέμα 1ο, Δημοσθένους Λόγοι, Ὑπέρ της Ροδίων ελευθερίας, § 1

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 2ο, Δημοσθένους Λόγοι, Περί τῶν συμμοριῶν, § 41

Θέμα 3ο, Δημοσθένους Λόγοι, Ὑπερ Μεγαλοπολιτῶν, § 24

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 4ο, Δημοσθένους Λόγοι, Περί τῆς ἀτελείας προς Λεπτίνην, § 87

Θέμα 5ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Α’, κεφ. 11

Θέμα 6ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Β’, κεφ. 54

Θέμα 7ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Γ’, κεφ.82, 2

Θέμα 8ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Δ’, κεφ.44

Εισαγωγή
Διδασκαλία σε video
Ανάλυση κειμένου
Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια
Γραμματική - Σύνταξη
Διδασκαλία σε video
Ασκήσεις Εμπέδωσης

Θέμα 9ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Ε’ κεφ.111

Θέμα 10ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο ΣΤ’, κεφ. 42

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 11ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο ΣΤ’, κεφ. 53

Θέμα 12ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Z’, κεφ. 66

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 13ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο H’  κεφ. 72

Θέμα 14ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Η’  κεφ. 77

Θέμα 15ο, Ἰσοκράτους Εὐαγόρας, § 12-13

Θέμα 16ο, Ἰσοκράτους Εὐαγόρας § 51-52

Θέμα 17ο, Ἰσοκράτους Πλαταϊκός  § 27-28

Θέμα 18ο, Ἰσοκράτους Πλαταϊκός  § 46-47

Θέμα 19ο, Ἰσοκράτους Ἑλένη § 23-24

Θέμα 20ο, Ἰσοκράτους Ἑλένη § 49-50

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 21ο, Λυσίου Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς, § 15-16

Θέμα 22ο, Λυσίου Ὑπερ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων, § 12-17

Θέμα 23ο, Λυσίου Κατά σιτοπωλῶν, § 5-6

Θέμα 24ο, Λυσίου Ὑπερ τοῦ ἀδυνάτου, § 26

Θέμα 25ο, Λυσίου Κατά Φίλωνος, § 27-28

Θέμα 26ο, Λυσίου Κατά Ερατοσθένους, § 99-100

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 27ο, Λυσίου Ὑπέρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία, § 31

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 28ο, Λυσίου Ὑπέρ του σηκοῦ ἀπολογία § 6-8

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 29ο, Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα, βιβλίο Γ’, κεφ. VIII, § 8-10

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Σελίδες