Αρχαία (Αδίδακτο) Β Λυκείου

Επιλογή μαθήματος / ενότητας

Θέμα 1ο, Δημοσθένους Λόγοι, Ὑπέρ της Ροδίων ελευθερίας, § 1

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 2ο, Δημοσθένους Λόγοι, Περί τῶν συμμοριῶν, § 41

Θέμα 3ο, Δημοσθένους Λόγοι, Ὑπερ Μεγαλοπολιτῶν, § 24

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 4ο, Δημοσθένους Λόγοι, Περί τῆς ἀτελείας προς Λεπτίνην, § 87

Θέμα 5ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Α’, κεφ. 11

Θέμα 6ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Β’, κεφ. 54

Θέμα 7ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Γ’, κεφ.82, 2

Θέμα 8ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Δ’, κεφ.44

Εισαγωγή
Διδασκαλία σε video
Ανάλυση κειμένου
Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια
Γραμματική - Σύνταξη
Διδασκαλία σε video
Ασκήσεις Εμπέδωσης

Θέμα 10ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο ΣΤ’, κεφ. 42

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 12ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Z’, κεφ. 66

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 13ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο H’  κεφ. 72

Θέμα 14ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Η’  κεφ. 77

Θέμα 15ο, Ἰσοκράτους Εὐαγόρας, § 12-13

Θέμα 16ο, Ἰσοκράτους Εὐαγόρας § 51-52

Θέμα 17ο, Ἰσοκράτους Πλαταϊκός  § 27-28

Θέμα 18ο, Ἰσοκράτους Πλαταϊκός  § 46-47

Θέμα 19ο, Ἰσοκράτους Ἑλένη § 23-24

Θέμα 20ο, Ἰσοκράτους Ἑλένη § 49-50

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 21ο, Λυσίου Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς, § 15-16

Θέμα 22ο, Λυσίου Ὑπερ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων, § 12-17

Θέμα 23ο, Λυσίου Κατά σιτοπωλῶν, § 5-6

Θέμα 25ο, Λυσίου Κατά Φίλωνος, § 27-28

Θέμα 26ο, Λυσίου Κατά Ερατοσθένους, § 99-100

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 27ο, Λυσίου Ὑπέρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία, § 31

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 28ο, Λυσίου Ὑπέρ του σηκοῦ ἀπολογία § 6-8

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 29ο, Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα, βιβλίο Γ’, κεφ. VIII, § 8-10

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 31ο, Ξενοφῶντος Πόροι ή περί προσόδων, κεφ. III, § 1-2

Θέμα 32ο, Ξενοφῶντος Πόροι ή περί προσόδων, κεφ. V, § 12-13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εισαγωγή
Διδασκαλία σε video
I.6. Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιος, βιβλίο Β΄, κεφ. 39
Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια
I.7. Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιος, βιβλίο Β΄, κεφ. 40
Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια
I.11. Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιος, βιβλίο Β΄, κεφ. 44
Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια
Διδασκαλία στα βήματα του Σωκράτη στο LMS arnos.gr
Υπεύθυνοι καθηγητές: 
Χαρίκλεια Μυττά
Price_display: 

120€

30€ / μήνα

Προετοιμασία για τις Εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα με 120

Αρχαία (Αδίδακτο) Β Λυκείου: Δίνουμε τη λύση άμεσα και αποτελεσματικά στα επαναληπτικά μαθήματα!

Στα Αρχαία (Αδίδακτο) Β Λυκείου ερχόμαστε σε επαφή με αδίδακτα αρχαία κείμενα. Μελετάμε τους κανόνες τονισμού, εντοπίζουμε την κεντρική ιδέα του θέματος, παρατηρούμε τις επιμέρους θεματικές ενότητες και συνδέουμε τους λογικούς πυρήνες με αλληλουχία και συνάφεια. Εστιάζουμε στη συντακτική και γραμματική ανάλυση και μεταβαίνουμε στο τελικό μεταφραστικό αποτέλεσμα, το οποίο αποτελεί αυθεντικό νεοελληνικό κείμενο, με φυσιολογική ροή λόγου και αλληλουχία νοημάτων.

Η διδασκαλία μας είναι προσβάσιμη σε όλους, διαθέσιμη για απεριόριστη μελέτη και αποτελεσματική σε παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες.

  • Η ομαδοσυνεργατική online διδασκαλία παρακινεί αποτελεσματικά τις ομάδες εργασίας.
  • Η online διδασκαλία συνδυάζει ομαδικό και παράλληλα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

120€

30€ / μήνα
SKU:
Likio_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

40€ / μήνα

 
SKU:
Likio_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
40,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

0
Status:
Ενεργό

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Price_display: 

210€

17.5€ / μήνα
SKU:
Likio_Year
Title:
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
210,00 €
9 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

2
Status:
Ενεργό
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

1

Αρχαία (Αδίδακτο) Β Λυκείου

Θέμα 1ο, Δημοσθένους Λόγοι, Ὑπέρ της Ροδίων ελευθερίας, § 1

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 2ο, Δημοσθένους Λόγοι, Περί τῶν συμμοριῶν, § 41

Θέμα 3ο, Δημοσθένους Λόγοι, Ὑπερ Μεγαλοπολιτῶν, § 24

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 4ο, Δημοσθένους Λόγοι, Περί τῆς ἀτελείας προς Λεπτίνην, § 87

Θέμα 5ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Α’, κεφ. 11

Θέμα 6ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Β’, κεφ. 54

Θέμα 7ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Γ’, κεφ.82, 2

Θέμα 8ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Δ’, κεφ.44

Εισαγωγή
Διδασκαλία σε video
Ανάλυση κειμένου
Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια
Γραμματική - Σύνταξη
Διδασκαλία σε video
Ασκήσεις Εμπέδωσης

Θέμα 9ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Ε’ κεφ.111

Θέμα 10ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο ΣΤ’, κεφ. 42

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 11ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο ΣΤ’, κεφ. 53

Θέμα 12ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Z’, κεφ. 66

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 13ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο H’  κεφ. 72

Θέμα 14ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Η’  κεφ. 77

Θέμα 15ο, Ἰσοκράτους Εὐαγόρας, § 12-13

Θέμα 16ο, Ἰσοκράτους Εὐαγόρας § 51-52

Θέμα 17ο, Ἰσοκράτους Πλαταϊκός  § 27-28

Θέμα 18ο, Ἰσοκράτους Πλαταϊκός  § 46-47

Θέμα 19ο, Ἰσοκράτους Ἑλένη § 23-24

Θέμα 20ο, Ἰσοκράτους Ἑλένη § 49-50

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 21ο, Λυσίου Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς, § 15-16

Θέμα 22ο, Λυσίου Ὑπερ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων, § 12-17

Θέμα 23ο, Λυσίου Κατά σιτοπωλῶν, § 5-6

Θέμα 24ο, Λυσίου Ὑπερ τοῦ ἀδυνάτου, § 26

Θέμα 25ο, Λυσίου Κατά Φίλωνος, § 27-28

Θέμα 26ο, Λυσίου Κατά Ερατοσθένους, § 99-100

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 27ο, Λυσίου Ὑπέρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία, § 31

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 28ο, Λυσίου Ὑπέρ του σηκοῦ ἀπολογία § 6-8

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Θέμα 29ο, Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα, βιβλίο Γ’, κεφ. VIII, § 8-10

Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια

Σελίδες