Αρχές Κοινωνικών Επιστημών Β' Λυκείου

Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή στις κοινωνικές επιστήμες

Κεφάλαιο 2ο: Βασικές προσεγγίσεις στην οικονομία

Α.2.8 Θεωρία αξίας της εργατικής δύναμης και του εμπορεύματος
Β.2.1 Το δουλοκτητικό σύστημα

Προετοιμασία για τις εξετάσεις

Προτεινόμενα θέματα Αρνός
Προτεινόμενα Θέματα Κοινωνικών Επιστημών Β΄Λυκείου
Διαδραστικά Τεστ Αξιολόγησης
Αρχές Κοινωνικών Επιστημών - Quiz
Διδασκαλία στα βήματα του Σωκράτη στο LMS arnos.gr
Price_display: 

120€

30€ / μήνα

Προετοιμασία για τις Εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα με 120

Αρχές Κοινωνικών Επιστημών Β' Λυκείου: Δίνουμε τη λύση άμεσα και αποτελεσματικά στα επαναληπτικά μαθήματα!

Στις Αρχές Κοινωνικών Επιστημών Β' Λυκείου ερχόμαστε σε επαφή με τις κοινωνικές επιστήμες, τις οποίες τις διαχωρίζουμε από τις φυσικές. Διερευνούμε τους λόγους εμφάνισης των κοινωνικών επιστημών, καθώς επίσης και τη διεπιστημονικότητά τους. Μελετάμε μεθόδους και τεχνικές έρευνας και αντιλαμβανόμαστε τις βασικές προσεγγίσεις της οικονομίας. Τέλος πραγματοποιούμε την εισαγωγή μας στο αντικείμενο της πολιτικής οικονομίας και τη γένεση της οικονομικής και κοινωνιολογικής σκέψης.

Η διδασκαλία μας είναι προσβάσιμη σε όλους, διαθέσιμη για απεριόριστη μελέτη και αποτελεσματική σε παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες.

  • Η ομαδοσυνεργατική online διδασκαλία παρακινεί αποτελεσματικά τις ομάδες εργασίας.
  • Η online διδασκαλία συνδυάζει ομαδικό και παράλληλα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

120€

30€ / μήνα
SKU:
Likio_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

40€ / μήνα

 
SKU:
Likio_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
40,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

0
Status:
Ενεργό

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Price_display: 

210€

17.5€ / μήνα
SKU:
Likio_Year
Title:
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
210,00 €
9 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

2
Status:
Ενεργό
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

1

Αρχές Κοινωνικών Επιστημών Β' Λυκείου

Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή στις κοινωνικές επιστήμες

Κεφάλαιο 2ο: Βασικές προσεγγίσεις στην οικονομία

Α.2.8 Θεωρία αξίας της εργατικής δύναμης και του εμπορεύματος
Β.2.1 Το δουλοκτητικό σύστημα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικές προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία

Προετοιμασία για τις εξετάσεις

Προτεινόμενα θέματα Αρνός
Προτεινόμενα Θέματα Κοινωνικών Επιστημών Β΄Λυκείου
Διαδραστικά Τεστ Αξιολόγησης
Αρχές Κοινωνικών Επιστημών - Quiz