Φυσική Α' Λυκείου

Απαραίτητες εισαγωγικές γνώσεις

Α. Οι έννοιες
Α. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Β. Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη
Β. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Γ. Το διεθνές σύστημα μονάδων S.I.
Γ. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Δ. Διαστάσεις
Δ. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Ε. Η έννοια του χρόνου
Ε. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
ΣΤ. Το μέγεθος των αντικειμένων και οι μονάδες μέτρησής τους
Ζ. Η μάζα και η πυκνότητα
Ζ. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Η. Η μεταβολή και ο ρυθμός μεταβολής
Η. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Θ. Γραφικές παραστάσεις
Θ. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου

1.1 Ευθύγραμμη κίνηση - Φυσική Α' Λυκείου

1.1.1 Ύλη και κίνηση
1.1.2 Ο προσδιορισμός της θέσης ενός σωματίου
1.1.3 Οι έννοιες: Χρονική στιγμή, συμβάν και χρονική διάρκεια
1.1.4 Η μετατόπιση σωματίου πάνω σε άξονα
1.1.6 Η έννοια της μέσης ταχύτητας
1.1.7 Η έννοια της στιγμιαίας ταχύτητας
1.1.8 Η επιτάχυνση στην ευθ. ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
1.1 Διαγωνίσματα και Τεστ Αξιολόγησης

1.2 Δυναμική σε μια διάσταση - Φυσική Α' Λυκείου

1.2.1 Η έννοια της δύναμης
1.2.1 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
1.2.3 Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα
1.2.5 Η έννοια του βάρους
1.2.6 Η έννοια της μάζας
1.2.6 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
1.2.7 Η ελεύθερη πτώση των σωμάτων
1.2.8 Σύγχρονοι τρόποι μελέτης των κινήσεων
1.2 Διαγωνίσματα και Τεστ Αξιολόγησης

1.3 Δυναμική στο Επίπεδο - Φυσική Α' Λυκείου

1.3.1 Τρίτος νόμος του Νεύτωνα. Νόμος Δράσης - Αντίδρασης
1.3.2 Δυνάμεις από επαφή και από απόσταση
1.3.3 Σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο
1.3.4 Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες
*1.3.5 Σύνθεση πολλών ομοεπιπέδων δυνάμεων
*1.3.6 Ισορροπία ομοεπιπέδων δυνάμεων
*1.3.8 Οριζόντια βολή
*1.3.9 Ο 2ος νόμος Νεύτωνα σε διανυσματική & αλγεβρική μορφή
*1.3.10 Ομαλή κυκλική κίνηση
*1.3.11 Κεντρομόλος δύναμη
1.3.11 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*1.3.12 Μερικές περιπτώσεις κεντρομόλου δύναμης
1.3 Διαγωνίσματα και Τεστ Αξιολόγησης

2.1 Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας - Φυσική Α' Λυκείου

2.1.1 Η έννοια του έργου
2.1.1 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
2.1.2 Έργο βάρους και μεταβολή της κινητικής ενέργειας
2.1.3 Η δυναμική ενέργεια
2.1.4 Η μηχανική ενέργεια
2.1.4 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.1.5 Συντηρητικές ή διατηρητικές δυνάμεις
2.1.6 Η ισχύς
2.1.6 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.1.7 Η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας στην οριζόντια βολή
*2.1.8 Η τριβή και η μηχανική ενέργεια
2.1 Διαγωνίσματα και Τεστ Αξιολόγησης

*2.2. Διατήρηση Ολικής Ενέργειας... - Φυσική Α' Λυκείου

*2.2 Ας θυμηθούμε...
2.2 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.2.1 Η κινητική θεωρία της ύλης και η θερμότητα
*2.2.2 Ιδιότητες των αερίων
2.2.2 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.2.3 Εσωτερική ενέργεια
2.2.3 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.2.4 Θερμότητα και διατήρηση της ολικής ενέργειας
*2.2.5 Η θερμότητα και η μηχανική ενέργεια
*2.2.6 Μηχανές και ενέργεια
2.2.6 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.2.7 Απόδοση μηχανής
2.2.7 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.2.8 Υποβάθμιση της ενέργειας

Φροντιστηριακό e-μάθημα: Φυσική Α' Λυκείου

Επαναληπτικά μαθήματα σε 10 ώρες
Γνωριμία με τη Φυσική Α' Λυκείου
Φροντιστηριακό e-μάθημα: Φυσική Α' Λυκείου

Τράπεζα Θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου 2014

Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 3761 - 5099
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 3761 - 3774
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 4173 - 4984
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 4986 - 4998
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 5102 - 6154
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 8996 - 9175
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 9116 - 9158
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 9160 - 9175
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 9330 - 9656
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 10077 - 10799
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10082 - 10097
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10102 - 10114
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10160 - 10211
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10704 - 10793
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10794 - 10799
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 10800 - 10969
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10800 - 10804
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10843 - 10847
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 11542 - 12801
Συμβουλές για τις εξετάσεις & Προτεινόμενα θέματα Αρνός
Τα SOS για το Τέταρτο Θέμα Φυσικής

SOS Θέματα & Επαναλήψεις Φυσικής Α' Λυκείου

Θέματα Σχολικών Εξετάσεων: Φυσική Α' Λυκείου
Προαγωγικές Εξετάσεις Φυσικής Α' Λυκείου 2009
Προαγωγικές Εξετάσεις Φυσικής Α' Λυκείου 2008
Διδασκαλία στα βήματα του Σωκράτη στο LMS arnos.gr
Υπεύθυνοι καθηγητές: 
Γιώργος Σιώρης
Price_display: 

120€

30€ / μήνα

Προετοιμασία για τις Εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα με 40

Φυσική Α' Λυκείου : Δίνουμε τη λύση άμεσα και αποτελεσματικά στα επαναληπτικά μαθήματα!

Προετοιμασία τελικών εξετάσεων 2017

Έχουμε προετοιμάσει φύλλα με θέματα εξετάσεων και λύσεις για την ζωντανή διδασκαλία και την εξάσκηση του μαθητή. Θέματα θεωρίας από τις εξετάσεις δίνονται σε μορφή Ερωτήσεων - Απαντήσεων.

Διδασκαλία online ζωντανά!

Τα studio online διδασκαλίας μας είναι εξοπλισμένα με τα σύγχρονα πλέον εργαλεία και προγράμματα. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαμορφωμένο για ένα ευχάριστο και απολαυστικό μάθημα. Με εκπαιδευτικά παιχνίδια, προσομοιώσεις και video, κάνουμε τη διδασκαλία χαρά δημιουργίας και έρευνας.

Ποιος σας είπε ότι η Φυσική είναι δύσκολη και βάσανο;
Μαζί μας, στη live διδασκαλία γίνεται απόλαυση και παιχνίδι!

Αναγνώστης Κειμένου: Για άτομα με μαθησιακές ιδιαιτερότητες - ΔΕΠΥ και όχι μόνο, λειτουργεί στο site μας text to speech - αναγνώστης κειμένου, εντελώς δωρεάν, για όλα τα pdf στο arnos.gr

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

120€

30€ / μήνα
SKU:
Likio_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

40€ / μήνα

 
SKU:
Likio_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
40,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

0
Status:
Ενεργό

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Price_display: 

210€

17.5€ / μήνα
SKU:
Likio_Year
Title:
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
210,00 €
9 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

2
Status:
Ενεργό
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

1

Φυσική Α' Λυκείου

Απαραίτητες εισαγωγικές γνώσεις

Α. Οι έννοιες
Α. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Β. Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη
Β. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Γ. Το διεθνές σύστημα μονάδων S.I.
Γ. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Δ. Διαστάσεις
Δ. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Ε. Η έννοια του χρόνου
Ε. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
ΣΤ. Το μέγεθος των αντικειμένων και οι μονάδες μέτρησής τους
Ζ. Η μάζα και η πυκνότητα
Ζ. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Η. Η μεταβολή και ο ρυθμός μεταβολής
Η. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Θ. Γραφικές παραστάσεις
Θ. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου

1.1 Ευθύγραμμη κίνηση - Φυσική Α' Λυκείου

1.1.1 Ύλη και κίνηση
1.1.2 Ο προσδιορισμός της θέσης ενός σωματίου
1.1.3 Οι έννοιες: Χρονική στιγμή, συμβάν και χρονική διάρκεια
1.1.4 Η μετατόπιση σωματίου πάνω σε άξονα
1.1.6 Η έννοια της μέσης ταχύτητας
1.1.7 Η έννοια της στιγμιαίας ταχύτητας
1.1.8 Η επιτάχυνση στην ευθ. ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
1.1 Διαγωνίσματα και Τεστ Αξιολόγησης

1.2 Δυναμική σε μια διάσταση - Φυσική Α' Λυκείου

1.2.1 Η έννοια της δύναμης
1.2.1 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
1.2.3 Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα
1.2.5 Η έννοια του βάρους
1.2.6 Η έννοια της μάζας
1.2.6 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
1.2.7 Η ελεύθερη πτώση των σωμάτων
1.2.8 Σύγχρονοι τρόποι μελέτης των κινήσεων
1.2 Διαγωνίσματα και Τεστ Αξιολόγησης

1.3 Δυναμική στο Επίπεδο - Φυσική Α' Λυκείου

1.3.1 Τρίτος νόμος του Νεύτωνα. Νόμος Δράσης - Αντίδρασης
1.3.2 Δυνάμεις από επαφή και από απόσταση
1.3.3 Σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο
1.3.4 Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες
*1.3.5 Σύνθεση πολλών ομοεπιπέδων δυνάμεων
*1.3.6 Ισορροπία ομοεπιπέδων δυνάμεων
*1.3.8 Οριζόντια βολή
*1.3.9 Ο 2ος νόμος Νεύτωνα σε διανυσματική & αλγεβρική μορφή
*1.3.10 Ομαλή κυκλική κίνηση
*1.3.11 Κεντρομόλος δύναμη
1.3.11 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*1.3.12 Μερικές περιπτώσεις κεντρομόλου δύναμης
1.3 Διαγωνίσματα και Τεστ Αξιολόγησης

2.1 Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας - Φυσική Α' Λυκείου

2.1.1 Η έννοια του έργου
2.1.1 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
2.1.2 Έργο βάρους και μεταβολή της κινητικής ενέργειας
2.1.3 Η δυναμική ενέργεια
2.1.4 Η μηχανική ενέργεια
2.1.4 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.1.5 Συντηρητικές ή διατηρητικές δυνάμεις
2.1.6 Η ισχύς
2.1.6 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.1.7 Η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας στην οριζόντια βολή
*2.1.8 Η τριβή και η μηχανική ενέργεια
2.1 Διαγωνίσματα και Τεστ Αξιολόγησης

*2.2. Διατήρηση Ολικής Ενέργειας... - Φυσική Α' Λυκείου

*2.2 Ας θυμηθούμε...
2.2 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.2.1 Η κινητική θεωρία της ύλης και η θερμότητα
*2.2.2 Ιδιότητες των αερίων
2.2.2 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.2.3 Εσωτερική ενέργεια
2.2.3 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.2.4 Θερμότητα και διατήρηση της ολικής ενέργειας
*2.2.5 Η θερμότητα και η μηχανική ενέργεια
*2.2.6 Μηχανές και ενέργεια
2.2.6 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.2.7 Απόδοση μηχανής
2.2.7 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.2.8 Υποβάθμιση της ενέργειας

Φροντιστηριακό e-μάθημα: Φυσική Α' Λυκείου

Επαναληπτικά μαθήματα σε 10 ώρες
Γνωριμία με τη Φυσική Α' Λυκείου
Φροντιστηριακό e-μάθημα: Φυσική Α' Λυκείου

Τράπεζα Θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου 2014

Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 3761 - 5099
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 3761 - 3774
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 4173 - 4984
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 4986 - 4998
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 5102 - 6154
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 8996 - 9175
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 9116 - 9158
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 9160 - 9175
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 9330 - 9656
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 10077 - 10799
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10082 - 10097
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10102 - 10114
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10160 - 10211
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10704 - 10793
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10794 - 10799
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 10800 - 10969
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10800 - 10804
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10843 - 10847
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 11542 - 12801
Συμβουλές για τις εξετάσεις & Προτεινόμενα θέματα Αρνός
Τα SOS για το Τέταρτο Θέμα Φυσικής

SOS Θέματα & Επαναλήψεις Φυσικής Α' Λυκείου

Θέματα Σχολικών Εξετάσεων: Φυσική Α' Λυκείου
Προαγωγικές Εξετάσεις Φυσικής Α' Λυκείου 2009
Προαγωγικές Εξετάσεις Φυσικής Α' Λυκείου 2008