Φυσική Α' Λυκείου

Απαραίτητες εισαγωγικές γνώσεις

Α. Οι έννοιες
Α. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Β. Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη
Β. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Γ. Το διεθνές σύστημα μονάδων S.I.
Γ. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Δ. Διαστάσεις
Δ. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Ε. Η έννοια του χρόνου
Ε. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
ΣΤ. Το μέγεθος των αντικειμένων και οι μονάδες μέτρησής τους
Ζ. Η μάζα και η πυκνότητα
Ζ. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Η. Η μεταβολή και ο ρυθμός μεταβολής
Η. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Θ. Γραφικές παραστάσεις
Θ. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου

1.1 Ευθύγραμμη κίνηση - Φυσική Α' Λυκείου

1.1.1 Ύλη και κίνηση
1.1.2 Ο προσδιορισμός της θέσης ενός σωματίου
1.1.3 Οι έννοιες: Χρονική στιγμή, συμβάν και χρονική διάρκεια
1.1.4 Η μετατόπιση σωματίου πάνω σε άξονα
1.1.6 Η έννοια της μέσης ταχύτητας
1.1.7 Η έννοια της στιγμιαίας ταχύτητας
1.1.8 Η επιτάχυνση στην ευθ. ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
1.1 Διαγωνίσματα και Τεστ Αξιολόγησης

1.2 Δυναμική σε μια διάσταση - Φυσική Α' Λυκείου

1.2.1 Η έννοια της δύναμης
1.2.1 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
1.2.3 Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα
1.2.6 Η έννοια της μάζας
1.2.6 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
1.2.7 Η ελεύθερη πτώση των σωμάτων
1.2.8 Σύγχρονοι τρόποι μελέτης των κινήσεων
1.2 Διαγωνίσματα και Τεστ Αξιολόγησης
1.2 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Τεστ Αξιολόγησης 36 ερωτήσεων: Τυχαία επιλογή των 10

1.3 Δυναμική στο Επίπεδο - Φυσική Α' Λυκείου

1.3.1 Τρίτος νόμος του Νεύτωνα. Νόμος Δράσης - Αντίδρασης
1.3.2 Δυνάμεις από επαφή και από απόσταση
1.3.3 Σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο
1.3.4 Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες
*1.3.5 Σύνθεση πολλών ομοεπιπέδων δυνάμεων
*1.3.6 Ισορροπία ομοεπιπέδων δυνάμεων
*1.3.8 Οριζόντια βολή
*1.3.9 Ο 2ος νόμος Νεύτωνα σε διανυσματική & αλγεβρική μορφή
*1.3.10 Ομαλή κυκλική κίνηση
*1.3.11 Κεντρομόλος δύναμη
1.3.11 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*1.3.12 Μερικές περιπτώσεις κεντρομόλου δύναμης
1.3 Διαγωνίσματα και Τεστ Αξιολόγησης

2.1 Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας - Φυσική Α' Λυκείου

2.1.1 Η έννοια του έργου
2.1.1 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
2.1.2 Έργο βάρους και μεταβολή της κινητικής ενέργειας
2.1.3 Η δυναμική ενέργεια
2.1.4 Η μηχανική ενέργεια
2.1.4 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.1.5 Συντηρητικές ή διατηρητικές δυνάμεις
2.1.6 Η ισχύς
2.1.6 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.1.7 Η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας στην οριζόντια βολή
*2.1.8 Η τριβή και η μηχανική ενέργεια
2.1 Διαγωνίσματα και Τεστ Αξιολόγησης

*2.2. Διατήρηση Ολικής Ενέργειας... - Φυσική Α' Λυκείου

*2.2 Ας θυμηθούμε...
2.2 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.2.1 Η κινητική θεωρία της ύλης και η θερμότητα
*2.2.2 Ιδιότητες των αερίων
2.2.2 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.2.3 Εσωτερική ενέργεια
2.2.3 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.2.4 Θερμότητα και διατήρηση της ολικής ενέργειας
*2.2.5 Η θερμότητα και η μηχανική ενέργεια
*2.2.6 Μηχανές και ενέργεια
2.2.6 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.2.7 Απόδοση μηχανής
2.2.7 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.2.8 Υποβάθμιση της ενέργειας

Φροντιστηριακό e-μάθημα: Φυσική Α' Λυκείου

Επαναληπτικά μαθήματα σε 10 ώρες
Γνωριμία με τη Φυσική Α' Λυκείου
Φροντιστηριακό e-μάθημα: Φυσική Α' Λυκείου

Τράπεζα Θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου 2014

Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 3761 - 5099
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 3761 - 3774
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 4173 - 4984
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 4986 - 4998
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 5102 - 6154
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 8996 - 9175
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 9116 - 9158
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 9160 - 9175
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 9330 - 9656
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 10077 - 10799
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10082 - 10097
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10102 - 10114
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10160 - 10211
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10704 - 10793
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10794 - 10799
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 10800 - 10969
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10800 - 10804
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10843 - 10847
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 11542 - 12801
Συμβουλές για τις εξετάσεις & Προτεινόμενα θέματα Αρνός
Τα SOS για το Τέταρτο Θέμα Φυσικής

SOS Θέματα & Επαναλήψεις Φυσικής Α' Λυκείου

Θέματα Σχολικών Εξετάσεων: Φυσική Α' Λυκείου
Προαγωγικές Εξετάσεις Φυσικής Α' Λυκείου 2009
Προαγωγικές Εξετάσεις Φυσικής Α' Λυκείου 2008
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

120€

30€ / μήνα

Πρότυπο Φροντιστήριό arnos.gr

Πρόγραμμα Μελέτης & Διδασκαλία Α' Λυκείου 2018-19

1. Καθοδήγηση Μελέτης σε εβδομαδιαία βάση στα: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αρχαία, Έκθεση.
2. Live Διδασκαλία: Μύηση - Μεθοδολογία - Εφαρμογές (4μ.μ.-5μ.μ.) με Φύλλα Εργασίας και ερωτήσεις κλειστού τύπου.
3. Επίλυση αποριών: Οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί, στην πλατφόρμα LMS είναι στη διάθεση σας για μία άμεση και στοχευμένη βοήθεια.
4. Game of theory: Κατανόηση της θεωρίας με παιχνίδι ερωτήσεων για τις εξετάσεις

5. Κλείδωμα της επιτυχίας με συστηματικά Διαγωνίσματα & Θέματα Προσομοίωσης. Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής καθηγητή για εξατομικευμένη εκπαιδευτική φροντίδα με ιδιαίτερα μαθήματα ή μαθήματα σε group. 

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας...

 

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

120€

30€ / μήνα
SKU:
Likio_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

40€ / μήνα

 
SKU:
Likio_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
40,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

0
Status:
Ενεργό

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Price_display: 

210€

17.5€ / μήνα
SKU:
Likio_Year
Title:
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
210,00 €
9 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

2
Status:
Ενεργό
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

1

Φυσική Α' Λυκείου

Απαραίτητες εισαγωγικές γνώσεις

Α. Οι έννοιες
Α. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Β. Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη
Β. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Γ. Το διεθνές σύστημα μονάδων S.I.
Γ. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Δ. Διαστάσεις
Δ. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Ε. Η έννοια του χρόνου
Ε. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
ΣΤ. Το μέγεθος των αντικειμένων και οι μονάδες μέτρησής τους
Ζ. Η μάζα και η πυκνότητα
Ζ. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Η. Η μεταβολή και ο ρυθμός μεταβολής
Η. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Θ. Γραφικές παραστάσεις
Θ. Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου

1.1 Ευθύγραμμη κίνηση - Φυσική Α' Λυκείου

1.1.1 Ύλη και κίνηση
1.1.2 Ο προσδιορισμός της θέσης ενός σωματίου
1.1.3 Οι έννοιες: Χρονική στιγμή, συμβάν και χρονική διάρκεια
1.1.4 Η μετατόπιση σωματίου πάνω σε άξονα
1.1.6 Η έννοια της μέσης ταχύτητας
1.1.7 Η έννοια της στιγμιαίας ταχύτητας
1.1.8 Η επιτάχυνση στην ευθ. ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
1.1 Διαγωνίσματα και Τεστ Αξιολόγησης

1.2 Δυναμική σε μια διάσταση - Φυσική Α' Λυκείου

1.2.1 Η έννοια της δύναμης
1.2.1 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
1.2.3 Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα
1.2.6 Η έννοια της μάζας
1.2.6 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
1.2.7 Η ελεύθερη πτώση των σωμάτων
1.2.8 Σύγχρονοι τρόποι μελέτης των κινήσεων
1.2 Διαγωνίσματα και Τεστ Αξιολόγησης
1.2 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
Τεστ Αξιολόγησης 36 ερωτήσεων: Τυχαία επιλογή των 10

1.3 Δυναμική στο Επίπεδο - Φυσική Α' Λυκείου

1.3.1 Τρίτος νόμος του Νεύτωνα. Νόμος Δράσης - Αντίδρασης
1.3.2 Δυνάμεις από επαφή και από απόσταση
1.3.3 Σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο
1.3.4 Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες
*1.3.5 Σύνθεση πολλών ομοεπιπέδων δυνάμεων
*1.3.6 Ισορροπία ομοεπιπέδων δυνάμεων
*1.3.8 Οριζόντια βολή
*1.3.9 Ο 2ος νόμος Νεύτωνα σε διανυσματική & αλγεβρική μορφή
*1.3.10 Ομαλή κυκλική κίνηση
*1.3.11 Κεντρομόλος δύναμη
1.3.11 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*1.3.12 Μερικές περιπτώσεις κεντρομόλου δύναμης
1.3 Διαγωνίσματα και Τεστ Αξιολόγησης

2.1 Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας - Φυσική Α' Λυκείου

2.1.1 Η έννοια του έργου
2.1.1 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
2.1.2 Έργο βάρους και μεταβολή της κινητικής ενέργειας
2.1.3 Η δυναμική ενέργεια
2.1.4 Η μηχανική ενέργεια
2.1.4 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.1.5 Συντηρητικές ή διατηρητικές δυνάμεις
2.1.6 Η ισχύς
2.1.6 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.1.7 Η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας στην οριζόντια βολή
*2.1.8 Η τριβή και η μηχανική ενέργεια
2.1 Διαγωνίσματα και Τεστ Αξιολόγησης

*2.2. Διατήρηση Ολικής Ενέργειας... - Φυσική Α' Λυκείου

*2.2 Ας θυμηθούμε...
2.2 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.2.1 Η κινητική θεωρία της ύλης και η θερμότητα
*2.2.2 Ιδιότητες των αερίων
2.2.2 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.2.3 Εσωτερική ενέργεια
2.2.3 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.2.4 Θερμότητα και διατήρηση της ολικής ενέργειας
*2.2.5 Η θερμότητα και η μηχανική ενέργεια
*2.2.6 Μηχανές και ενέργεια
2.2.6 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.2.7 Απόδοση μηχανής
2.2.7 Διδασκαλία σε video - Φυσική Α' Λυκείου
*2.2.8 Υποβάθμιση της ενέργειας

Φροντιστηριακό e-μάθημα: Φυσική Α' Λυκείου

Επαναληπτικά μαθήματα σε 10 ώρες
Γνωριμία με τη Φυσική Α' Λυκείου
Φροντιστηριακό e-μάθημα: Φυσική Α' Λυκείου

Τράπεζα Θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου 2014

Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 3761 - 5099
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 3761 - 3774
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 4173 - 4984
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 4986 - 4998
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 5102 - 6154
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 8996 - 9175
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 9116 - 9158
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 9160 - 9175
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 9330 - 9656
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 10077 - 10799
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10082 - 10097
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10102 - 10114
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10160 - 10211
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10704 - 10793
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10794 - 10799
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 10800 - 10969
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10800 - 10804
Λύσεις - Διδασκαλία στα Διαγωνίσματα: 10843 - 10847
Τράπεζα θεμάτων Φυσικής Α' Λυκείου: Λύσεις 11542 - 12801