Ιστορία Α' Λυκείου

Προετοιμασία Εξετάσεων Online Ζωντανά σε 9 Μαθημάτα

Διδασκαλία Online Ζωντανά! Γράψε Άριστα στις Εξετάσεις!
Ενότητα 1 - Εποχή του Χαλκού
Ενότητα 2 - Ο ελληνικός κόσμος από το 1100 έως το 800 π.Χ
Ενότητα 3 - Αρχαϊκή Εποχή (800 - 479 π.Χ)
Ενότητα 4 - Η ηγεμονία της Αθήνας
Ενότητα 5 - Ηγεμονικοί ανταγωνισμοί και κάμψη των ελληνικών πόλεων (431 - 362 π.Χ)
Ενότητα 6 - Η ανάπτυξη της Μακεδονίας
Ενότητα 7 - Ελληνιστικοί και ρωμαϊκοί χρόνοι
Ενότητα 8 - Από τη Ρώμη στο Βυζάντιο
Ενότητα 9 - Συνδυαστικά θέματα και δείγματα θεμάτων εξετάσεων

Ι. Πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής

Διδασκαλία στα βήματα του Σωκράτη στο LMS arnos.gr
Υπεύθυνοι καθηγητές: 
Ιωάννα Χατζηλέρη
Price_display: 

120€

30€ / μήνα

Προετοιμασία για τις Εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα με 105

Ιστορία Α' Λυκείου: Δίνουμε τη λύση άμεσα και αποτελεσματικά στα επαναληπτικά μαθήματα!

Στην Ιστορία Α' Λυκείου ερχόμαστε σε επαφή με την Ιστορία του Αρχαίου κόσμου. Γνωρίζουμε τους λαούς της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου. Μελετάμε οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία για τους Φοίνικες, τους Εβραίους, τους Χετταίους και τους Πέρσες. Εξετάζουμε την εξάπλωση των Καρχηδονίων. Εστιάζουμε στις μεγάλες κατακτήσεις και την ολοκλήρωση της ρωμαϊκής επέκτασης. Μελετάμε τον Ελληνισμό της Δύσης και την ύστερη αρχαιότητα και καταλήγουμε στη περιγραφή του πολιτισμού της νότιας Άπω Ανατολής.

Η διδασκαλία μας είναι προσβάσιμη σε όλους, διαθέσιμη για απεριόριστη μελέτη και αποτελεσματική σε παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες.

  • Η ομαδοσυνεργατική online διδασκαλία παρακινεί αποτελεσματικά τις ομάδες εργασίας.
  • Η online διδασκαλία συνδυάζει ομαδικό και παράλληλα εξατομικευμένο χαρακτήρα.

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

120€

30€ / μήνα
SKU:
Likio_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

40€ / μήνα

 
SKU:
Likio_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
40,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

0
Status:
Ενεργό

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Price_display: 

210€

17.5€ / μήνα
SKU:
Likio_Year
Title:
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
210,00 €
9 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

2
Status:
Ενεργό
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών. Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

1

Ιστορία Α' Λυκείου

Προετοιμασία Εξετάσεων Online Ζωντανά σε 9 Μαθημάτα

Διδασκαλία Online Ζωντανά! Γράψε Άριστα στις Εξετάσεις!
Ενότητα 1 - Εποχή του Χαλκού
Ενότητα 2 - Ο ελληνικός κόσμος από το 1100 έως το 800 π.Χ
Ενότητα 3 - Αρχαϊκή Εποχή (800 - 479 π.Χ)
Ενότητα 4 - Η ηγεμονία της Αθήνας
Ενότητα 5 - Ηγεμονικοί ανταγωνισμοί και κάμψη των ελληνικών πόλεων (431 - 362 π.Χ)
Ενότητα 6 - Η ανάπτυξη της Μακεδονίας
Ενότητα 7 - Ελληνιστικοί και ρωμαϊκοί χρόνοι
Ενότητα 8 - Από τη Ρώμη στο Βυζάντιο
Ενότητα 9 - Συνδυαστικά θέματα και δείγματα θεμάτων εξετάσεων

Ι. Πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής

ΙΙΙ. Ελληνιστικοί Χρόνοι

ΙV. Ο Ελληνισμός της Δύσης. Πολιτισμοί Δυτ. Μεσογ. & Ρώμη

VI. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία (1ος αι. π.Χ. - 3ος αι. μ.Χ)

VII. Η ύστερη αρχαιότητα (4ος αι. π.Χ. - 6ος αι. μ.Χ)