ΦΥΕ 24 - Κλασική Φυσική Ι

I. Μηχανική

Κίνηση σε δυο και τρεις διαστάσεις
Έργο - Ενέργεια - Διατηρητικές Δυνάμεις
Ενεργειακή Μελέτη σε μια διάσταση
Κεντρικά Πεδία
Ροπή Αδρανείας - Στροφορμή Στερεού Σώματος
Ταλαντώσεις - Συζευγμένες Ταλαντώσεις

ΙΙ. Θερμοδυναμική

ΙΙΙ.Ηλεκτρομαγνητισμός

Νόμος Gauss - Σφαιρικές κατανομές φορτίου
Διδασκαλία σε βίντεο: Ηλεκτρομαγνητισμός
Μαγν. πεδίο ρευματοφόρου αγωγού: Νόμος Ampere
Ένταση - Ηλεκτρικό δυναμικό
Διδασκαλία σε βίντεο: Ηλεκτρομαγνητισμός
Ρεύμα και Αντίσταση
Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα

Εργασίες Προηγούμενων Ετών ΦΥΕ 24

Λυμένες Εργασίες 2014-2015 ΦΥΕ 24
1η Εργασία 2014-2015 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία 2014-2015 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες Εργασίες 2013-2014 ΦΥΕ 24
Λυμένες Εργασίες 2012-2013 ΦΥΕ 24
Λυμένες Εργασίες 2011-2012 ΦΥΕ 24
1η Εργασία 2011-2012 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία 2011-2012 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία 2011-2012 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία 2011-2012 - Υποδειγματική Επίλυση
5η Εργασία 2011-2012 - Υποδειγματική Επίλυση
6η Εργασία 2011-2012 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες Εργασίες 2007-2008 ΦΥΕ 24
1η Εργασία 2007-2008 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία 2007-2008 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία 2007-2008 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία 2007-2008 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες Εργασίες 2002-2003 ΦΥΕ 24

ΦΥΕ 24: Εργασίες ακαδημαϊκού έτους 2015 - 16

Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 24 2015-16

Λυμένα Θέματα Εξετάσεων ΦΥΕ 24

Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΦΥΕ 24 2012-2013
Διδασκαλία στα βήματα του Σωκράτη στο LMS arnos.gr
Υπεύθυνοι καθηγητές: 
Παναγιώτης Μοίρας
Price_display: 

120€

30.00€ / μήνα

Επαναληψεις για τις Εξετάσεις με Οnline προετοιμασία: 120

Σκοπός της ΦΥΕ 24 είναι να σπουδάσει ο φοιτητής σε βάθος τις θεμελιώδεις αρχές της Κλασικής Μηχανικής, του Κλασικού Ηλεκτρομαγνητισμού και της Θερμοδυναμικής και να τις εφαρμόσει σε μελέτη φαινομένων. Η συγκεκριμένη διαδικασία της σταδιακής κατάρτισης του φοιτητή, είναι απαραίτητη, καθώς θα εξυπηρετήσει τους ακόλουθους βασικούς σκοπούς: 

  • Μηχανική
  • Θερμοδυναμική
  • Ηλεκτρομαγνητισμός

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

120€

30.00€ / μήνα
SKU:
Eap_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

40€ / μήνα

 
SKU:
Eap_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
40,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

0
Status:
Ενεργό

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Price_display: 

180€

15.00€ / μήνα
SKU:
Eap_Year
Title:
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
180,00 €
9 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

2
Status:
Ενεργό
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

1

ΦΥΕ 24

I. Μηχανική

Κίνηση σε δυο και τρεις διαστάσεις
Έργο - Ενέργεια - Διατηρητικές Δυνάμεις
Ενεργειακή Μελέτη σε μια διάσταση
Κεντρικά Πεδία
Ροπή Αδρανείας - Στροφορμή Στερεού Σώματος
Ταλαντώσεις - Συζευγμένες Ταλαντώσεις

ΙΙ. Θερμοδυναμική

ΙΙΙ.Ηλεκτρομαγνητισμός

Νόμος Gauss - Σφαιρικές κατανομές φορτίου
Διδασκαλία σε βίντεο: Ηλεκτρομαγνητισμός
Μαγν. πεδίο ρευματοφόρου αγωγού: Νόμος Ampere
Ένταση - Ηλεκτρικό δυναμικό
Διδασκαλία σε βίντεο: Ηλεκτρομαγνητισμός
Ρεύμα και Αντίσταση
Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα

Εργασίες Προηγούμενων Ετών ΦΥΕ 24

Λυμένες Εργασίες 2014-2015 ΦΥΕ 24
1η Εργασία 2014-2015 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία 2014-2015 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες Εργασίες 2013-2014 ΦΥΕ 24
Λυμένες Εργασίες 2012-2013 ΦΥΕ 24
Λυμένες Εργασίες 2011-2012 ΦΥΕ 24
1η Εργασία 2011-2012 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία 2011-2012 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία 2011-2012 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία 2011-2012 - Υποδειγματική Επίλυση
5η Εργασία 2011-2012 - Υποδειγματική Επίλυση
6η Εργασία 2011-2012 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες Εργασίες 2007-2008 ΦΥΕ 24
1η Εργασία 2007-2008 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία 2007-2008 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία 2007-2008 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία 2007-2008 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες Εργασίες 2002-2003 ΦΥΕ 24

ΦΥΕ 24: Εργασίες ακαδημαϊκού έτους 2015 - 16

Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 24 2015-16

Λυμένα Θέματα Εξετάσεων ΦΥΕ 24

Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΦΥΕ 24 2012-2013