ΦΥΕ 10 - Γενικά Μαθηματικά Ι

ΦΥΕ 10 - Γενικά Μαθηματικά Ι

Γνωριμία με το αντικείμενο της Θ.Ε. ΦΥΕ 10
Εβδομαδιαία καθοδήγηση μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
1η - 2η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
3η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
4η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
5η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
6η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
7η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
8η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
9η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
10η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
11η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
12η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
13η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
14η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
15η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
16η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
17η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
18η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
19η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
20η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
21η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
22η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
23η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
24η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
25η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
26η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
27η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
28η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
29η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
30η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
31η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
32η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
33η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
34η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
36η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
37η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
Ξεφυλλίζοντας τη Θ.Ε. ΦΥΕ 10
Διδασκαλία σε βίντεο - Γνωρίστε μας από τα δείγματα

A' Μέρος - Συναρτήσεις Μίας Μεταβλητής

Κεφάλαιο 2ο - Γραμμικά Συστήματα
Κεφάλαιο 3ο -Διανύσματα
3.2. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 5ο - Οι Μιγαδικοί Αριθμοί
5.5. Λυμένα Θέματα εξετάσεων
Κεφάλαιο 6ο - Αριθμητικές Σειρές - Σύγκλιση Σειρών
6.1. Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Τυπολόγιο
6.2. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 7ο - Δυναμοσειρές
Κεφάλαιο 8ο - Παράγωγος Συνάρτησης
8.4. Μονοτονία - Ακρότατα & Σημεία Καμπής Συνάρτησης
8.5. Όρια Συναρτήσεων με Κανόνα De L' Hospital
8.6. Πλήρης Μελέτη Συνάρτησης
Κεφάλαιο 9o - Αναπτύγματα Taylor & Mac Laurin
Κεφάλαιο 10ο - Ολοκλήρωση Συναρτήσεων
10.2. Παραγοντική Ολοκλήρωση
10.3. Μέθοδος της Αντικατάστασης
10.4. Ολοκλήρωση Ρητών Συναρτήσεων
10.5. Συνδυαστικά Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 11ο - Ορισμένο Ολοκλήρωμα
11.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 12ο - Γενικευμένο Ολοκλήρωμα
12.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 13ο - Σειρές Fourier
13.2 Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Παράρτημα - Αξιολόγηση & Ανασκόπηση

Β' Μέρος - Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών

Κεφάλαιο 3 - Διανυσματική Ανάλυση
3.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Κεφάλαιο 4 - Διπλό Ολοκλήρωμα
4.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Κεφάλαιο 6 - Επικαμπύλιο Ολοκλήρωμα
6.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Κεφάλαιο 7 - Επιφανειακό Ολοκλήρωμα
7.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Παράρτημα - Αξιολόγηση & Ανασκόπηση
Ανάλυση 2 - Λογισμός Πολλών Μεταβλητών - Σταθμιστικά Διαγωνίσματα

* Εργασίες Προηγούμενων Ετών ΦΥΕ 10

Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2015-2016
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2014-2015
2η Εργασία 2014-15 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2014-15 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2013-2014
1η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2012-2013
1η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2010-2011
1η Εργασία 2010-11 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2010-11 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2010-11 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2010-11 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2010-11 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2010-11 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2009-2010
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2008-2009
1η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2006-2007
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2005-2006
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2004-2005
5η Εργασία 2004-05 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2004-05 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2003-2004
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2001-2002
1η Εργασία 2001-02 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση

* Λυμένα Θέματα Εξετάσεων ΦΥΕ 10

Διδασκαλία στα βήματα του Σωκράτη στο LMS arnos.gr
Υπεύθυνοι καθηγητές: 
Βασίλης Τσιλιβής
Price_display: 

120€

30.00€ / μήνα

Επαναληψεις για τις Εξετάσεις με Οnline προετοιμασία: 120

Σκοπός της ΦΥΕ 10 είναι η απόκτηση από την πλευρά του φοιτητή, της αναγκαίας «γλώσσας», για να μπορέσει να κατανοήσει, ερμηνεύσει, αξιολογήσει αλλά και να περιγράψει ο ίδιος τόσο τις έννοιες όσο και τα φαινόμενα που θα αντιμετωπίσει στην ύλη της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας. Η συγκεκριμένη διαδικασία της σταδιακής κατάρτισης του φοιτητή, είναι απαραίτητη, καθώς θα εξυπηρετήσει τους ακόλουθους βασικούς σκοπούς: 

  • Λογισμός μιας Μεταβλητής
  • Λογισμός πολλών Μεταβλητών
  • Εισαγωγικά Μαθηματικά

 

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

120€

30.00€ / μήνα
SKU:
Eap_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

40€ / μήνα

 
SKU:
Eap_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
40,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

0
Status:
Ενεργό

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Price_display: 

180€

15.00€ / μήνα
SKU:
Eap_Year
Title:
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
180,00 €
9 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

2
Status:
Ενεργό
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

1

ΦΥΕ 10

* Χρήσιμες Συμβοuλές & Άξονας Μελέτης Εξετάσεων

Πλάνο Μελέτης 2015 - 2016 για τις Εξετάσεις ΦΥΕ 10

ΦΥΕ 10 - Γενικά Μαθηματικά Ι

Γνωριμία με το αντικείμενο της Θ.Ε. ΦΥΕ 10
Εβδομαδιαία καθοδήγηση μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
1η - 2η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
3η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
4η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
5η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
6η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
7η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
8η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
9η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
10η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
11η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
12η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
13η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
14η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
15η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
16η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
17η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
18η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
19η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
20η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
21η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
22η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
23η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
24η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
25η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
26η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
27η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
28η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
29η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
30η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
31η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
32η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
33η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
34η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
36η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
37η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
Ξεφυλλίζοντας τη Θ.Ε. ΦΥΕ 10
Διδασκαλία σε βίντεο - Γνωρίστε μας από τα δείγματα

A' Μέρος - Συναρτήσεις Μίας Μεταβλητής

Κεφάλαιο 2ο - Γραμμικά Συστήματα
Κεφάλαιο 3ο -Διανύσματα
3.2. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 5ο - Οι Μιγαδικοί Αριθμοί
5.5. Λυμένα Θέματα εξετάσεων
Κεφάλαιο 6ο - Αριθμητικές Σειρές - Σύγκλιση Σειρών
6.1. Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Τυπολόγιο
6.2. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 7ο - Δυναμοσειρές
Κεφάλαιο 8ο - Παράγωγος Συνάρτησης
8.4. Μονοτονία - Ακρότατα & Σημεία Καμπής Συνάρτησης
8.5. Όρια Συναρτήσεων με Κανόνα De L' Hospital
8.6. Πλήρης Μελέτη Συνάρτησης
Κεφάλαιο 9o - Αναπτύγματα Taylor & Mac Laurin
Κεφάλαιο 10ο - Ολοκλήρωση Συναρτήσεων
10.2. Παραγοντική Ολοκλήρωση
10.3. Μέθοδος της Αντικατάστασης
10.4. Ολοκλήρωση Ρητών Συναρτήσεων
10.5. Συνδυαστικά Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 11ο - Ορισμένο Ολοκλήρωμα
11.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 12ο - Γενικευμένο Ολοκλήρωμα
12.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 13ο - Σειρές Fourier
13.2 Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Παράρτημα - Αξιολόγηση & Ανασκόπηση

Β' Μέρος - Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών

Κεφάλαιο 3 - Διανυσματική Ανάλυση
3.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Κεφάλαιο 4 - Διπλό Ολοκλήρωμα
4.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Κεφάλαιο 6 - Επικαμπύλιο Ολοκλήρωμα
6.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Κεφάλαιο 7 - Επιφανειακό Ολοκλήρωμα
7.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Παράρτημα - Αξιολόγηση & Ανασκόπηση
Ανάλυση 2 - Λογισμός Πολλών Μεταβλητών - Σταθμιστικά Διαγωνίσματα

* Εργασίες Προηγούμενων Ετών ΦΥΕ 10

Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2015-2016
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2014-2015
2η Εργασία 2014-15 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2014-15 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση