ΦΥΕ 10 - Γενικά Μαθηματικά Ι

ΦΥΕ 10 - Γενικά Μαθηματικά Ι

Γνωριμία με το αντικείμενο της Θ.Ε. ΦΥΕ 10
Εβδομαδιαία καθοδήγηση μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
1η - 2η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
3η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
4η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
5η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
6η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
7η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
8η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
9η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
10η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
11η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
12η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
13η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
14η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
15η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
16η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
17η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
18η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
19η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
20η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
21η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
22η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
23η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
24η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
25η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
26η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
27η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
28η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
29η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
30η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
31η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
32η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
33η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
34η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
36η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
37η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
Ξεφυλλίζοντας τη Θ.Ε. ΦΥΕ 10
Διδασκαλία σε βίντεο - Γνωρίστε μας από τα δείγματα

A' Μέρος - Συναρτήσεις Μίας Μεταβλητής

Κεφάλαιο 2ο - Γραμμικά Συστήματα
Κεφάλαιο 3ο -Διανύσματα
3.2. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 5ο - Οι Μιγαδικοί Αριθμοί
5.5. Λυμένα Θέματα εξετάσεων
Κεφάλαιο 6ο - Αριθμητικές Σειρές - Σύγκλιση Σειρών
6.1. Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Τυπολόγιο
6.2. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 7ο - Δυναμοσειρές
Κεφάλαιο 8ο - Παράγωγος Συνάρτησης
8.4. Μονοτονία - Ακρότατα & Σημεία Καμπής Συνάρτησης
8.5. Όρια Συναρτήσεων με Κανόνα De L' Hospital
8.6. Πλήρης Μελέτη Συνάρτησης
Κεφάλαιο 9o - Αναπτύγματα Taylor & Mac Laurin
Κεφάλαιο 10ο - Ολοκλήρωση Συναρτήσεων
10.2. Παραγοντική Ολοκλήρωση
10.3. Μέθοδος της Αντικατάστασης
10.4. Ολοκλήρωση Ρητών Συναρτήσεων
10.5. Συνδυαστικά Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 11ο - Ορισμένο Ολοκλήρωμα
11.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 12ο - Γενικευμένο Ολοκλήρωμα
12.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 13ο - Σειρές Fourier
13.2 Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Παράρτημα - Αξιολόγηση & Ανασκόπηση

Β' Μέρος - Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών

Κεφάλαιο 1 - Μερικές Παράγωγοι
1.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Κεφάλαιο 3 - Διανυσματική Ανάλυση
3.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Κεφάλαιο 4 - Διπλό Ολοκλήρωμα
4.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Κεφάλαιο 5 - Τριπλό Ολοκλήρωμα
5.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Κεφάλαιο 6 - Επικαμπύλιο Ολοκλήρωμα
6.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Κεφάλαιο 7 - Επιφανειακό Ολοκλήρωμα
7.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Παράρτημα - Αξιολόγηση & Ανασκόπηση
Ανάλυση 2 - Λογισμός Πολλών Μεταβλητών - Σταθμιστικά Διαγωνίσματα

* Εργασίες Προηγούμενων Ετών ΦΥΕ 10

Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2015-2016
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2014-2015
2η Εργασία 2014-15 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2014-15 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2013-2014
1η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2012-2013
1η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2010-2011
1η Εργασία 2010-11 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2010-11 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2010-11 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2010-11 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2010-11 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2010-11 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2009-2010
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2008-2009
1η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2006-2007
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2005-2006
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2004-2005
5η Εργασία 2004-05 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2004-05 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2003-2004
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2001-2002
1η Εργασία 2001-02 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση

* Λυμένα Θέματα Εξετάσεων ΦΥΕ 10

Διδασκαλία στα βήματα του Σωκράτη στο LMS arnos.gr
Υπεύθυνοι καθηγητές: 
Βασίλης Τσιλιβής
Price_display: 

120€

30.00€ / μήνα

Προετοιμασία Εξετάσεων: Ζωντανή διδασκαλία 12 ωρών με 100*

Η Θ.Ε. ΦΥΕ 10 - Γενικά Μαθηματικά Ι είναι το κλειδί της επιτυχία για τις σπουδές του ΕΑΠ. Μεγαλείο ή Πρόκληση; Πώς από την αναγκαιότητα της μελέτης, για την επιτυχία στις εξετάσεις, οδηγούμαστε στο μεγαλείο της απλότητας με τη Γραμμική Άλγεβρα, το Διανυσματικό Λογισμό, τις Σειρές, τις Παραγώγους και τα Ολοκληρώματα.

Διδασκαλία online ζωντανά!

Τα studio online διδασκαλίας μας είναι εξοπλισμένα με τα σύγχρονα πλέον εργαλεία και προγράμματα. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαμορφωμένο για ένα ευχάριστο και απολαυστικό μάθημα.
6 δίωρες live online συνεδρίες: Σε κάθε συνεδρία θα λύνουμε μαζί επαναληπτικές ασκήσεις  καθώς και θέματα προηγούμενων ετών - από συγκεκριμένη κάθε φορά περιοχή της ύλης - ενώ θα δίνονται κάθε φορά προτεινόμενα θέματα για εξάσκηση.
Βασικός μας στόχος: Η έγκαιρη επανάληψη και γνώση της ύλης για την επιτυχία στις εξετάσεις!

Μαζί μας η live διδασκαλία γίνεται απόλαυση και παιχνίδι... για να κάνουμε μαζί το Βουνό πεδιάδα!

Αναγνώστης Κειμένου: Για άτομα με μαθησιακές ιδιαιτερότητες - ΔΕΠΥ και όχι μόνο, λειτουργεί στο site μας text to speech - αναγνώστης κειμένου, εντελώς δωρεάν, για όλα τα pdf στο arnos.gr

*Η τιμή των 100€ για 12 ώρες ζωντανής διδασκαλίας ισχύει για ετήσιους συνδρομητές.
Αν δεν είστε συνδρομητής μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο LMS arnos.gr και στην διδασκαλία των 12 ωρών με 170€ . Επικοινωνήστε μαζί μας

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

120€

30.00€ / μήνα
SKU:
Eap_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

40€ / μήνα

 
SKU:
Eap_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
40,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

0
Status:
Ενεργό

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Price_display: 

180€

15.00€ / μήνα
SKU:
Eap_Year
Title:
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
180,00 €
9 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

2
Status:
Ενεργό
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

1

ΦΥΕ 10

* Χρήσιμες Συμβοuλές & Άξονας Μελέτης Εξετάσεων

Πλάνο Μελέτης 2016 - 2017 για τις Εξετάσεις ΦΥΕ 10

ΦΥΕ 10 - Γενικά Μαθηματικά Ι

Γνωριμία με το αντικείμενο της Θ.Ε. ΦΥΕ 10
Εβδομαδιαία καθοδήγηση μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
1η - 2η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
3η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
4η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
5η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
6η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
7η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
8η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
9η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
10η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
11η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
12η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
13η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
14η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
15η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
16η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
17η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
18η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
19η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
20η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
21η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
22η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
23η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
24η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
25η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
26η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
27η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
28η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
29η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
30η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
31η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
32η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
33η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
34η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
36η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
37η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 10
Ξεφυλλίζοντας τη Θ.Ε. ΦΥΕ 10
Διδασκαλία σε βίντεο - Γνωρίστε μας από τα δείγματα

A' Μέρος - Συναρτήσεις Μίας Μεταβλητής

Κεφάλαιο 2ο - Γραμμικά Συστήματα
Κεφάλαιο 3ο -Διανύσματα
3.2. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 5ο - Οι Μιγαδικοί Αριθμοί
5.5. Λυμένα Θέματα εξετάσεων
Κεφάλαιο 6ο - Αριθμητικές Σειρές - Σύγκλιση Σειρών
6.1. Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Τυπολόγιο
6.2. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 7ο - Δυναμοσειρές
Κεφάλαιο 8ο - Παράγωγος Συνάρτησης
8.4. Μονοτονία - Ακρότατα & Σημεία Καμπής Συνάρτησης
8.5. Όρια Συναρτήσεων με Κανόνα De L' Hospital
8.6. Πλήρης Μελέτη Συνάρτησης
Κεφάλαιο 9o - Αναπτύγματα Taylor & Mac Laurin
Κεφάλαιο 10ο - Ολοκλήρωση Συναρτήσεων
10.2. Παραγοντική Ολοκλήρωση
10.3. Μέθοδος της Αντικατάστασης
10.4. Ολοκλήρωση Ρητών Συναρτήσεων
10.5. Συνδυαστικά Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 11ο - Ορισμένο Ολοκλήρωμα
11.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 12ο - Γενικευμένο Ολοκλήρωμα
12.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 13ο - Σειρές Fourier
13.2 Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Παράρτημα - Αξιολόγηση & Ανασκόπηση

Β' Μέρος - Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών

Κεφάλαιο 1 - Μερικές Παράγωγοι
1.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Κεφάλαιο 3 - Διανυσματική Ανάλυση
3.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Κεφάλαιο 4 - Διπλό Ολοκλήρωμα
4.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Κεφάλαιο 5 - Τριπλό Ολοκλήρωμα
5.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Κεφάλαιο 6 - Επικαμπύλιο Ολοκλήρωμα
6.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις