ΠΛΗ 42 - Ειδικά θέματα τεχνολογίας Λογισμικού

I. Τυπικές Προδιαγραφές

1. Εισαγωγή
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
2. Η μέθοδος Pert
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Διαχείριση Πόρων & Κόστους
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
4. Ασκήσεις πάνω στην μέθοδο Pert
5. Διαχείριση κινδύνου
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
6. Εκτίμηση
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
7. Κλάσεις Ισοδυναμίας & Ανάλυσης Οριακών Τιμών
8. Γράφος Αιτίου - Αποτελέσματος και Έλεγχος Ζευγαριών
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό

ΙΙ. Εγκυροποίηση Λογισμικού

1. Βασικές εντολές της C
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Τεχνική κάλυψης των βασικών μονοπατιών
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
4. Γράφος κυκλωματικής πολυπλοκότητας
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
5. Τεχνικές εκσφαλμάτωσης - Δέντρα απόφασης
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
6. Μετρικές λογισμικού

ΙII. Διαχείριση και Ποιότητα Λογισμικού

1. Ποιότητα λογισμικού
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
2. Αλγεβρικές Προδιαγραφές
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Τυπική γλώσσα προδιαγραφών Ζ
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
4. Παραδείγματα σε Ζ
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
5. Γλώσσα Τυπικών Προδιαγραφών VDM
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
6. Παραδείγματα σε VDM
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
7. Δίκτυα Petri
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό

Εργασίες Προηγούμενων Ετών ΠΛΗ 42

Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 42 2014-2015
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 42 2013-2014
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 42 2012-2013
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 42 2011-2012
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 42 2010-2011
1η Εργασία 2010-2011 ΠΛΗ 42 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2010-2011 ΠΛΗ 42 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2010-2011 ΠΛΗ 42 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2010-2011 ΠΛΗ 42 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2010-2011 ΠΛΗ 42 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2010-2011 ΠΛΗ 42 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 42 2009-2010
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 42 2007-2008
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 42 2006-2007
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 42 2005-2006

Λυμένα Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 42

ΠΛΗ 42: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Λυμένες Εργασίες ΠΛΗ 42 2015-16
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Υπεύθυνοι καθηγητές: 
Νίκος Λύρας
Price_display: 

120€

30.00€ / μήνα

Επαναληψεις για τις Εξετάσεις με Οnline προετοιμασία: 120

Η ΘΕ έχει ως σκοπό να σας εξειδικεύσει σε θέματα Software Engineering (Τεχνολογία Λογισμικού). Κατά κάποιον τρόπο, αποτελεί συνέχεια της ΘΕ ΠΛΗ11 και σε μικρότερο βαθμό της ΘΕ ΠΛΗ24. Μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών του Κέντρου ΑΡΝΟΣ, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, θα διδαχθούμε τα εξής αντικείμενα: 

  • Τυπικές Προδιαγραφές
  • Εγκυροποίηση Λογισμικού
  • Διαχείριση & Ποιότητα Λογισμικού

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

120€

30.00€ / μήνα
SKU:
Eap_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

40€ / μήνα

 
SKU:
Eap_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
40,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

0
Status:
Ενεργό

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Price_display: 

180€

15.00€ / μήνα
SKU:
Eap_Year
Title:
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
180,00 €
9 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

2
Status:
Ενεργό
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

1

ΠΛΗ 42

I. Τυπικές Προδιαγραφές

1. Εισαγωγή
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
2. Η μέθοδος Pert
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Διαχείριση Πόρων & Κόστους
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
4. Ασκήσεις πάνω στην μέθοδο Pert
5. Διαχείριση κινδύνου
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
6. Εκτίμηση
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
7. Κλάσεις Ισοδυναμίας & Ανάλυσης Οριακών Τιμών
8. Γράφος Αιτίου - Αποτελέσματος και Έλεγχος Ζευγαριών
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό

ΙΙ. Εγκυροποίηση Λογισμικού

1. Βασικές εντολές της C
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Τεχνική κάλυψης των βασικών μονοπατιών
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
4. Γράφος κυκλωματικής πολυπλοκότητας
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
5. Τεχνικές εκσφαλμάτωσης - Δέντρα απόφασης
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
6. Μετρικές λογισμικού

ΙII. Διαχείριση και Ποιότητα Λογισμικού

1. Ποιότητα λογισμικού
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
2. Αλγεβρικές Προδιαγραφές
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
3. Τυπική γλώσσα προδιαγραφών Ζ
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
4. Παραδείγματα σε Ζ
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
5. Γλώσσα Τυπικών Προδιαγραφών VDM
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
6. Παραδείγματα σε VDM
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
7. Δίκτυα Petri
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό

Εργασίες Προηγούμενων Ετών ΠΛΗ 42

Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 42 2014-2015
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 42 2013-2014
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 42 2012-2013
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 42 2011-2012
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 42 2010-2011
1η Εργασία 2010-2011 ΠΛΗ 42 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2010-2011 ΠΛΗ 42 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2010-2011 ΠΛΗ 42 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2010-2011 ΠΛΗ 42 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2010-2011 ΠΛΗ 42 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2010-2011 ΠΛΗ 42 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 42 2009-2010
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 42 2007-2008
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 42 2006-2007
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 42 2005-2006

Λυμένα Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 42

ΠΛΗ 42: Ειδικά θέματα τεχνολογίας Λογισμικού

Εβδομαδιαία καθοδήγηση μελέτης Θ.Ε. ΠΛΗ 42
2η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΠΛΗ 42
3η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΠΛΗ 42
4η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΠΛΗ 42
5η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΠΛΗ 42
6η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΠΛΗ 42
7η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΠΛΗ 42
8η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΠΛΗ 42
9η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΠΛΗ 42

ΠΛΗ 42: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Λυμένες Εργασίες ΠΛΗ 42 2015-16