ΠΛΗ 24 - Σχεδιασμός Λογισμικού

I. Γλώσσα Προγραμματισμού Java

3. Βασικά στοιχεία της Java (Μέρος Ι)
7. Κληρονομικότητα
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
12. Swing API ΙI (Γραφικό Περιβάλλον Εφαρμογών σε Java)
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
14. Πρόσθετο Υλικό

ΙΙ. Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ

3. Παραδείγματα πάνω στο Διάγραμμα Κλάσεων
6. Το Διάγραμμα Καταστάσεων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
7. Το Διάγραμμα Δραστηριότητας
8. Το Διάγραμμα Συνεργασίας
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
10. Διάγραμμα Αλληλεπίδρασης
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό

ΙΙΙ. Μεταγλωττιστές

2. Τυπικές Γλώσσες
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
5. Τα Σύνολα FIRST και FOLLOW
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
6. RD Parsing I
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
7. RD Parsing II
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
8. Συντακτικοί Αναλυτές LL(1)
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
9. Γραμματικές με Ιδιότητες
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
10. Bottom-Up Parsing
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό

Εργασίες Προηγούμενων Ετών ΠΛΗ 24

Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2014-2015
2η Εργασία 2014-15 ΠΛΗ 24 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2013-2014
1η Εργασία 2013-14 ΠΛΗ 24 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2013-14 ΠΛΗ 24 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2012-2013
3η Εργασία 2012-13 ΠΛΗ 24
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2005-2006
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2004-2005
1η Εργασία 2004-05 ΠΛΗ 24
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2003-2004

Λυμένα Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 24

Λυμένα θέματα ΠΛΗ 24 2010-2011
Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων ΠΛΗ 24 2010-2011
Λυμένα θέματα ΠΛΗ 24 2003-2004
Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων ΠΛΗ 24 2003-2004

Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2015-2016

Διδασκαλία στα βήματα του Σωκράτη στο LMS arnos.gr
Υπεύθυνοι καθηγητές: 
Νίκος Λύρας
Price_display: 

120€

30.00€ / μήνα

Επαναληψεις για τις Εξετάσεις με Οnline προετοιμασία: 120

Ο σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές έννοιες, εργαλεία και διαδικασίες που σχετίζονται με τη Σχεδίαση Λογισμικού. Η συγκεκριμένη διαδικασία της σταδιακής κατάρτισης του φοιτητή, είναι απαραίτητη, καθώς θα εξυπηρετήσει τους ακόλουθους βασικούς σκοπούς: 

  • Μεταγλωττιστές
  • Τεχνολογία Λογισμικού Ι
  • Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ - Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

120€

30.00€ / μήνα
SKU:
Eap_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

40€ / μήνα

 
SKU:
Eap_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
40,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

0
Status:
Ενεργό

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Price_display: 

180€

15.00€ / μήνα
SKU:
Eap_Year
Title:
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
180,00 €
9 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

2
Status:
Ενεργό
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

1

ΠΛΗ 24

I. Γλώσσα Προγραμματισμού Java

3. Βασικά στοιχεία της Java (Μέρος Ι)
7. Κληρονομικότητα
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
12. Swing API ΙI (Γραφικό Περιβάλλον Εφαρμογών σε Java)
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
14. Πρόσθετο Υλικό

ΙΙ. Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ

3. Παραδείγματα πάνω στο Διάγραμμα Κλάσεων
6. Το Διάγραμμα Καταστάσεων
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
7. Το Διάγραμμα Δραστηριότητας
8. Το Διάγραμμα Συνεργασίας
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
10. Διάγραμμα Αλληλεπίδρασης
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό

ΙΙΙ. Μεταγλωττιστές

2. Τυπικές Γλώσσες
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
5. Τα Σύνολα FIRST και FOLLOW
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
6. RD Parsing I
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
7. RD Parsing II
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
8. Συντακτικοί Αναλυτές LL(1)
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
9. Γραμματικές με Ιδιότητες
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό
10. Bottom-Up Parsing
Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικό Υλικό

Εργασίες Προηγούμενων Ετών ΠΛΗ 24

Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2014-2015
2η Εργασία 2014-15 ΠΛΗ 24 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2013-2014
1η Εργασία 2013-14 ΠΛΗ 24 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2013-14 ΠΛΗ 24 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2012-2013
3η Εργασία 2012-13 ΠΛΗ 24
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2005-2006
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2004-2005
1η Εργασία 2004-05 ΠΛΗ 24
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2003-2004

Λυμένα Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 24

Λυμένα θέματα ΠΛΗ 24 2010-2011
Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων ΠΛΗ 24 2010-2011
Λυμένα θέματα ΠΛΗ 24 2003-2004
Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων ΠΛΗ 24 2003-2004

Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 24 2015-2016