ΕΛΠ 43 - Ελληνισμός της Διασποράς

Ι : Ιστορική Αναδρομή

1. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις
2. Ο Ελληνισμός της Διασποράς (1600 - 800 π.Χ)
Διδασκαλία σε video
3. Ο ελληνικός αποικισμός (700 - 31 π.Χ.)
Διδασκαλία σε video
4. Ο ελληνισμός από την εποχή της ρωμαιοκρατίας ως σήμερα
Διδασκαλία σε video
5. Το Οικουμ. Πατριαρχείο Κων/πόλεως & Ελλήν.Διασπορά
Διδασκαλία σε video
7. Ελληνισμός της Διασποράς & ελληνικό κράτος
Διδασκαλία σε video

ΙΙ : Ο Ελληνισμός της διασποράς στην Ευρώπη

2. Ο ελληνισμός στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
3. Ο ελληνισμός στην Αυστρία, την Ελβετία και τη Σουηδία

ΙΙΙ: Η διασπορά στις Υπερπόντιες Χώρες

9. Συμπεράσματα και τελικές παρατηρήσεις
Διδασκαλία σε video

Εργασίες Προηγούμενων Ετών ΕΛΠ 43

Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 43 2014-15
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 43 2013-14
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 43 2007-08

Λυμένα Θέματα Προηγούμενων Ετών ΕΛΠ 43

Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 ΕΛΠ 43

1η Εργασία ΕΛΠ 43: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
Διδασκαλία στα βήματα του Σωκράτη στο LMS arnos.gr
Price_display: 

120€

30.00€ / μήνα

Επαναληψεις για τις Εξετάσεις με Οnline προετοιμασία: 120

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΛΠ 43 οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν και να επεξεργάζονται με επιστημονικό τρόπο ζητήματα αναφορικά με τον Ελληνισμό της Διασποράς. Η συγκεκριμένη διαδικασία της σταδιακής κατάρτισης του φοιτητή, είναι απαραίτητη, καθώς θα εξυπηρετήσει τους ακόλουθους βασικούς σκοπούς: 

  • Ιστορικά της ελληνικής διασποράς; Μετανάστευση - Πρόσφυγες - Παλιννόστηση - Πολιτικές, κοινωνικές οικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις.
  • Ελληνικοί πληθυσμοί στα Βαλκάνια και στις Παραδουνάβιες χώρες; Οι Βλάχοι της Μοσχόπολης, Οι Σαρακατσάνοι, οι Έλληνες στον Καύκασο και στις Παρευξείνιες χώρες
  • Ελληνικές κοινότητες στα αστικά κέντρα της Μεσογείου και Κ. Ευρώπης
  • Ο Ελληνισμός της Β. και Ν. Αμερικής. Ιστορική εξέλιξη και ο ρόλος του σήμερα, Οι Έλληνες της Ν. Αφρικής και της Αυστραλίας. Εξέλιξη και σημερινός ρόλος, Ελληνόφωνοι και Ελληνογενείς (Ν. Ιταλία, Ισπανία, Συρία, Παλαιστίνη, Αζοφική)

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

120€

30.00€ / μήνα
SKU:
Eap_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

40€ / μήνα

 
SKU:
Eap_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
40,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

0
Status:
Ενεργό

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Price_display: 

180€

15.00€ / μήνα
SKU:
Eap_Year
Title:
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
180,00 €
9 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

2
Status:
Ενεργό
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

1

ΕΛΠ 43

Ι : Ιστορική Αναδρομή

1. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις
2. Ο Ελληνισμός της Διασποράς (1600 - 800 π.Χ)
Διδασκαλία σε video
3. Ο ελληνικός αποικισμός (700 - 31 π.Χ.)
Διδασκαλία σε video
4. Ο ελληνισμός από την εποχή της ρωμαιοκρατίας ως σήμερα
Διδασκαλία σε video
5. Το Οικουμ. Πατριαρχείο Κων/πόλεως & Ελλήν.Διασπορά
Διδασκαλία σε video
7. Ελληνισμός της Διασποράς & ελληνικό κράτος
Διδασκαλία σε video

ΙΙ : Ο Ελληνισμός της διασποράς στην Ευρώπη

2. Ο ελληνισμός στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
3. Ο ελληνισμός στην Αυστρία, την Ελβετία και τη Σουηδία

ΙΙΙ: Η διασπορά στις Υπερπόντιες Χώρες

9. Συμπεράσματα και τελικές παρατηρήσεις
Διδασκαλία σε video

Εργασίες Προηγούμενων Ετών ΕΛΠ 43

Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 43 2014-15
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 43 2013-14
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΕΛΠ 43 2007-08

Λυμένα Θέματα Προηγούμενων Ετών ΕΛΠ 43

Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 ΕΛΠ 43

1η Εργασία ΕΛΠ 43: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση