ΔΕΟ 45 - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα

ΔΕΟ 45: Εργασίες ακαδημαϊκού έτους 2015 - 16

4η Εργασία ΔΕΟ 45: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
4η Εργασία 2015-16 ΔΕΟ 45 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία ΔΕΟ 45: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
3η Εργασία 2015-16 ΔΕΟ 45 - Υποδειγματική Λύση
Διδασκαλία στα βήματα του Σωκράτη στο LMS arnos.gr
Υπεύθυνοι καθηγητές: 
Γιώργος Παπαδοπούλης
Price_display: 

120€

30.00€ / μήνα

Επαναληψεις για τις Εξετάσεις με Οnline προετοιμασία: 120

Βασικός σκοπός της ΔΕΟ45 «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα» είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις διοικητικές και επιχειρηματικές λειτουργίες της ψηφιακής εποχής, καθώς σήμερα ολοένα και περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες γίνονται ηλεκτρονικά με τη βοήθεια υπολογιστικών συστημάτων. Η συγκεκριμένη διαδικασία της σταδιακής κατάρτισης του φοιτητή, είναι απαραίτητη, καθώς θα εξυπηρετήσει τους ακόλουθους βασικούς σκοπούς: 

  • Πλαίσιο λειτουργίας του e-επιχειρείν
  • Ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Νέες τεχνολογίες και πληροφορικά συστήματα διοίκησης

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

120€

30.00€ / μήνα
SKU:
Eap_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

40€ / μήνα

 
SKU:
Eap_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
40,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

0
Status:
Ενεργό

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Price_display: 

180€

15.00€ / μήνα
SKU:
Eap_Year
Title:
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
180,00 €
9 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

2
Status:
Ενεργό
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

1

ΔΕΟ 45

ΔΕΟ 45: Εργασίες ακαδημαϊκού έτους 2015 - 16

4η Εργασία ΔΕΟ 45: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
4η Εργασία 2015-16 ΔΕΟ 45 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία ΔΕΟ 45: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
3η Εργασία 2015-16 ΔΕΟ 45 - Υποδειγματική Λύση

Τόμος Α΄: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Τόμος Β΄: Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Κεφ. 1ο: Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Κεφ. 2ο: Μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου
Κεφ. 3ο: Περιβάλλον και υποδομές

Τόμος Γ΄: Νέες τεχνολογίες και πληροφοριακά συστήματα διοίκησης