ΔΕΟ 41 - Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Ι. Διεθνείς Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

ΙΙ. Αξιόγραφα & Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

Κεφ. 5ο: Αποτελεσματικές Αγορές και Τεχνική Ανάλυση Αξιογράφων
Διδασκαλία σε video

ΙΙΙ. Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Εργασίες Προηγούμενων Ετών

Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011
1η Εργασία 2010-11 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2010-11 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2010-11 - Υποδειγματική Λύση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2007-2008
2η Εργασία 2007-08 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2007-08 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2007-08 - Υποδειγματική Λύση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2004-2005
2η Εργασία 2004-05 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2004-05 - Υποδειγματική Λύση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2003-2004
1η Εργασία 2003-04 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2003-04 - Υποδειγματική Λύση

Λυμένα Θέματα Εξετάσεων ΔΕΟ 41

ΔΕΟ 41: Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

IV. Πιστωτικά Ιδρύματα & Διαχείριση Κινδύνων

ΔΕΟ 41: Εργασίες ακαδημαϊκού έτους 2015 - 2016

Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Υπεύθυνοι καθηγητές: 
Αναστάσιος Σταυρόπουλος
Price_display: 

120€

30.00€ / μήνα

Επαναληψεις για τις Εξετάσεις με Οnline προετοιμασία: 120

Η ενότητα ΔΕΟ 41 είναι εκείνη η οποία έρχεται μετά τη ΔΕΟ31 να μας γνωρίσει σε βάθος τις αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου.Η μελέτη της μας προσφέρει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τους μηχανισμούς και τις δομές της χρηματαγοράς και της κεφαλαιαγοράς, αναλύοντας τις τάσεις στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και τα νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Η συγκεκριμένη διαδικασία της σταδιακής κατάρτισης του φοιτητή, είναι απαραίτητη, καθώς θα εξυπηρετήσει τους ακόλουθους βασικούς σκοπούς:
 
  • Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
  • Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις
  • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  • Πιστωτικά Ιδρύματα και Διαχείριση Κινδύνων

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

120€

30.00€ / μήνα
SKU:
Eap_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

40€ / μήνα

 
SKU:
Eap_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
40,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

0
Status:
Ενεργό

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Price_display: 

180€

15.00€ / μήνα
SKU:
Eap_Year
Title:
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
180,00 €
9 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

2
Status:
Ενεργό
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

1

ΔΕΟ 41

Ι. Διεθνείς Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

ΙΙ. Αξιόγραφα & Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

Κεφ. 5ο: Αποτελεσματικές Αγορές και Τεχνική Ανάλυση Αξιογράφων
Διδασκαλία σε video

ΙΙΙ. Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Εργασίες Προηγούμενων Ετών

Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011
1η Εργασία 2010-11 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2010-11 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2010-11 - Υποδειγματική Λύση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2007-2008
2η Εργασία 2007-08 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2007-08 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2007-08 - Υποδειγματική Λύση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2004-2005
2η Εργασία 2004-05 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2004-05 - Υποδειγματική Λύση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2003-2004
1η Εργασία 2003-04 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2003-04 - Υποδειγματική Λύση

Λυμένα Θέματα Εξετάσεων ΔΕΟ 41

ΔΕΟ 41: Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

IV. Πιστωτικά Ιδρύματα & Διαχείριση Κινδύνων

ΔΕΟ 41: Εργασίες ακαδημαϊκού έτους 2015 - 2016