ΔΕΟ 25 - Λογιστική

ΔΕΟ 25: Λογιστική

Εβδομαδιαία καθοδήγηση μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
1η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
8η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
9η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
13η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
14η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
15η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
16η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
17η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
18η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
19η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
20η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
21η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
22η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
23η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
24η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
25η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
26η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
27η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
29η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
30η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
32η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
33η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
34η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
36η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25

Ι. Χρηματοοικονομική Λογιστική

11. Αποθέματα
Διδασκαλία σε βίντεο
14. Διάφορα Θέματα Λογιστικών Εγγραφών

ΙΙ. Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

3. Αποθέματα
4. Απαιτήσεις
4. Καθαρή θέση - Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις

IV. Λογιστική Κόστους

1. Εισαγωγή στη Λογιστική Κόστους
Ασκήσεις Λογιστικής Κόστους

VI. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Παρουσίαση Προτύπων
ΔΛΠ 20 Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων
ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα

Επαναληπτικό Υλικό

1. Χρηματοοικονομική Λογιστική & ΕΓΛΣ
2. Λογιστική Κόστους

Εργασίες Προηγούμενων Ετών

Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2013-14
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2010-11
1η Εργασία 2010-11 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία 2010-11 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία 2010-11 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2008-09
2η Εργασία 2008-09 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2006-07
1η Εργασία 2006-07 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2005-06
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2004-05
2η Εργασία 2004-05 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2003-04
1η Εργασία 2003-04 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία 2003-04 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία 2003-04 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία 2003-04 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2002-03
4η Εργασία 2002-03 - Υποδειγματική Επίλυση

Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 ΔΕΟ 25

Λυμένα Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών

Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΔΕ0 25 2015-2016
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΔΕ0 25 2013-2014
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΔΕ0 25 2009-2010
Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΔΕ0 25 2007-2008
Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων
Διδασκαλία στα βήματα του Σωκράτη στο LMS arnos.gr
Υπεύθυνοι καθηγητές: 
Γιώργος Βορρίσης
Price_display: 

120€

30.00€ / μήνα

Επαναληψεις για τις Εξετάσεις με Οnline προετοιμασία: 120

Σκοπός της ενότητας ΔΕΟ 25 είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με το σύνολο των λογιστικών διαδικασιών που ακολουθούν οι οικονομικοί οργανισμοί, προκειμένου να συγκεντρώσουν, ταξινομήσουν και παρουσιάσουν σημαντικές οικονομικές πληροφορίες σχετικές με τα οικονομικά τους μεγέθη μέσω της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.Η συγκεκριμένη διαδικασία της σταδιακής κατάρτισης του φοιτητή, είναι απαραίτητη, καθώς θα εξυπηρετήσει τους ακόλουθους βασικούς σκοπούς: 

  • Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
  • Εισαγωγή στη Λογιστική
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική
  • Μηχανογραφημένη Λογιστική
  • Εισαγωγή στη Λογιστική Κόστους

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

120€

30.00€ / μήνα
SKU:
Eap_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

40€ / μήνα

 
SKU:
Eap_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
40,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

0
Status:
Ενεργό

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Price_display: 

180€

15.00€ / μήνα
SKU:
Eap_Year
Title:
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
180,00 €
9 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

2
Status:
Ενεργό
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

1

ΔΕΟ 25

ΔΕΟ 25: Λογιστική

Εβδομαδιαία καθοδήγηση μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
1η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
8η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
9η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
13η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
14η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
15η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
16η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
17η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
18η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
19η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
20η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
21η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
22η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
23η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
24η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
25η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
26η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
27η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
29η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
30η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
32η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
33η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
34η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25
36η εβδομάδα μελέτης Θ.Ε. ΔΕΟ 25

Ι. Χρηματοοικονομική Λογιστική

11. Αποθέματα
Διδασκαλία σε βίντεο
14. Διάφορα Θέματα Λογιστικών Εγγραφών

ΙΙ. Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

3. Αποθέματα
4. Απαιτήσεις
4. Καθαρή θέση - Προβλέψεις - Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις

IV. Λογιστική Κόστους

1. Εισαγωγή στη Λογιστική Κόστους
Ασκήσεις Λογιστικής Κόστους

VI. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Παρουσίαση Προτύπων
ΔΛΠ 20 Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων
ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα

Επαναληπτικό Υλικό

1. Χρηματοοικονομική Λογιστική & ΕΓΛΣ
2. Λογιστική Κόστους

Εργασίες Προηγούμενων Ετών

Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2013-14
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2010-11
1η Εργασία 2010-11 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία 2010-11 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία 2010-11 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2008-09
2η Εργασία 2008-09 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2006-07
1η Εργασία 2006-07 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2005-06
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2004-05
2η Εργασία 2004-05 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2003-04
1η Εργασία 2003-04 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία 2003-04 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία 2003-04 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία 2003-04 - Υποδειγματική Επίλυση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2002-03
4η Εργασία 2002-03 - Υποδειγματική Επίλυση

Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 ΔΕΟ 25

Λυμένα Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών

Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΔΕ0 25 2015-2016
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΔΕ0 25 2013-2014
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΔΕ0 25 2009-2010
Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΔΕ0 25 2007-2008
Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων