ΠΔΕ 153

Κεφάλαιο 1. Περιγραφική στατιστική

Τυπολόγια - Εκπαιδευτικό Υλικό
Μαθήματα Θεωρίας
1.1. Εισαγωγή
Διδασκαλία σε βίντεο

Κεφάλαιο 5. Γραμμική Παλινδρόμηση

Διδασκαλία στα βήματα του Σωκράτη στο LMS arnos.gr
Price_display: 

120€

30.00€ / μήνα

Επαναληψεις για τις Εξετάσεις με Οnline προετοιμασία: 120

Η εισαγωγική αυτή θεματική ενότητα εξετάζει βασικές μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης  και θέματα εφαρμοσμένης στατιστικής και χρήσεις τους στην επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων που χρειάζονται για επίλυση πρακτικών προβλημάτων στη λήψη διοικητικών αποφάσεων.  

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

120€

30.00€ / μήνα
SKU:
Eap_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

40€ / μήνα

 
SKU:
Eap_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
40,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

0
Status:
Ενεργό

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Price_display: 

180€

15.00€ / μήνα
SKU:
Eap_Year
Title:
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
180,00 €
9 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

2
Status:
Ενεργό
120,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε βιντεομαθήματα

Πρότυπες εργασίες

Πλάνα μελέτης

Επίλυση αποριών

Λυμένα θέματα εξετάσεων και προσομοιώσεις

Παράπλευρο υλικό και σημειώσεις

1

ΠΔΕ 153

Κεφάλαιο 1. Περιγραφική στατιστική

Τυπολόγια - Εκπαιδευτικό Υλικό
Μαθήματα Θεωρίας
1.1. Εισαγωγή
Διδασκαλία σε βίντεο

Κεφάλαιο 2. Εκτιμητική

Κεφάλαιο 3. Διαστήματα Εμπιστοσύνης

Κεφάλαιο 4. Έλεγχοι Υποθέσεων

Κεφάλαιο 5. Γραμμική Παλινδρόμηση

Κεφάλαιο 6: Συνδυαστικές Ασκήσεις

ΠΔΕ 153: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Λυμένες Εργασίες ΠΔΕ 153 2015-16
2η Εργασία ΠΔΕ 153: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση