Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού

1. Κεφάλαια 1 - 8 - μαθηματικά στ δημοτικού

Κεφ. 1ο: Φυσικοί αριθμοί
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 2ο: Δεκαδικοί αριθμοί
Κεφ. 5ο: Πρόσθεση, αφαίρεση φυσικών & δεκαδικών αριθμών
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 6ο: Πολ/σμός φυσικών & δεκαδικών αριθμών

1. Κεφάλαια 9 - 16 - μαθηματικά στ δημοτικού

Κεφ. 10ο: Η χρήστη του υπολογιστή τσέπης
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 11ο: Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 12ο: Διαιρέτες ενός αριθμού - ΜΚΔ αριθμών

1. Κεφάλαια 17 - 24 - μαθηματικά στ δημοτικού

Κεφ. 19ο: Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 20ο: Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 21ο: Ισοδύναμα κλάσματα
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 22ο: Σύγκριση - διάταξη κλασμάτων
Κεφ. 23ο: Προβλήματα με πρόσθεση & αφαίρεση κλασμάτων
Κεφ. 24ο: Προβλήματα με πολ/σμό & διαίρεση κλασμάτων

2. Εξισώσεις - μαθηματικά στ δημοτικού

3. Λόγοι & Αναλογίες - μαθηματικά στ δημοτικού

4. Συλλογή & επεξεργασία - μαθηματικά στ δημοτικού

5. Μετρήσεις - Μοτίβα - μαθηματικά στ δημοτικού

6. Γεωμετρία

Διδασκαλία στα βήματα του Σωκράτη στο LMS arnos.gr
Price_display: 

ΔΩΡΕΑΝ 10 ημέρες ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Διδασκαλία Online - Μεθοδολογία και Επίλυση ασκήσεων - Δωρεάν

Εδώ ολοκληρώνουμε το ταξίδι μας στα Μαθηματικά του Δημοτικού!

Κλάσματα, εξισώσεις και αναλογίες γίνονται κατανοητά και εργαλεία στα χέρια των μαθητών μας.

Επιπλέον Τα μοτίβα και η Γεωμετρία έχουν την τιμητική τους!

Τέλος κάνουμε μια εισαγωγή στην επεξεργασία δεδομένων!

Το Οικουμενικό Σχολείο e-Αθηνά και το κέντρο ΑΡΝΟΣ με ειλικρινή διάθεση να σταθούμε στο πλάι των μαθητών συμβάλλουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από video-μαθήματα δημιουργικά και μέσα από την καθοδήγηση των μαθητών στην πληρέστερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης.

Δοκιμαστική συνδρομή

Price_display: 

ΔΩΡΕΑΝ 10 ημέρες ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

SKU:
Dimotiko_dwrean
Title:
Δοκιμαστική συνδρομή
0,00 €
Δωρεάν 7 ημέρες

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες online εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ τώρα για 10 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!!!

4
Status:
Ενεργό
0,00 €
Δωρεάν 7 ημέρες

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες online εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ τώρα για 10 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!!!

4

Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού

1. Κεφάλαια 1 - 8 - μαθηματικά στ δημοτικού

Κεφ. 1ο: Φυσικοί αριθμοί
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 2ο: Δεκαδικοί αριθμοί
Κεφ. 5ο: Πρόσθεση, αφαίρεση φυσικών & δεκαδικών αριθμών
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 6ο: Πολ/σμός φυσικών & δεκαδικών αριθμών

1. Κεφάλαια 9 - 16 - μαθηματικά στ δημοτικού

Κεφ. 10ο: Η χρήστη του υπολογιστή τσέπης
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 11ο: Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 12ο: Διαιρέτες ενός αριθμού - ΜΚΔ αριθμών

1. Κεφάλαια 17 - 24 - μαθηματικά στ δημοτικού

Κεφ. 19ο: Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 20ο: Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 21ο: Ισοδύναμα κλάσματα
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 22ο: Σύγκριση - διάταξη κλασμάτων
Κεφ. 23ο: Προβλήματα με πρόσθεση & αφαίρεση κλασμάτων
Κεφ. 24ο: Προβλήματα με πολ/σμό & διαίρεση κλασμάτων

2. Εξισώσεις - μαθηματικά στ δημοτικού

3. Λόγοι & Αναλογίες - μαθηματικά στ δημοτικού

4. Συλλογή & επεξεργασία - μαθηματικά στ δημοτικού

5. Μετρήσεις - Μοτίβα - μαθηματικά στ δημοτικού