Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού | Δωρεάν

1. Κεφάλαια 1 - 8 - μαθηματικά στ δημοτικού

Κεφ. 1ο: Φυσικοί αριθμοί
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 2ο: Δεκαδικοί αριθμοί
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 5ο: Πρόσθεση, αφαίρεση φυσικών & δεκαδικών αριθμών
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 6ο: Πολ/σμός φυσικών & δεκαδικών αριθμών
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 8ο: Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

1. Κεφάλαια 9 - 16 - μαθηματικά στ δημοτικού

Κεφ. 10ο: Η χρήστη του υπολογιστή τσέπης
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 11ο: Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 12ο: Διαιρέτες ενός αριθμού - ΜΚΔ αριθμών
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες

1. Κεφάλαια 17 - 24 - μαθηματικά στ δημοτικού

Κεφ. 17ο: Δυνάμεις
Κεφ. 19ο: Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 20ο: Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 21ο: Ισοδύναμα κλάσματα
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 22ο: Σύγκριση - διάταξη κλασμάτων
Κεφ. 23ο: Προβλήματα με πρόσθεση & αφαίρεση κλασμάτων
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 24ο: Προβλήματα με πολ/σμό & διαίρεση κλασμάτων
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα

2. Εξισώσεις - μαθηματικά στ δημοτικού

3. Λόγοι & Αναλογίες - μαθηματικά στ δημοτικού

4. Συλλογή & επεξεργασία - μαθηματικά στ δημοτικού

5. Μετρήσεις - Μοτίβα - μαθηματικά στ δημοτικού

6. Γεωμετρία

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία - Ο μικρός Ευκλείδης

Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

ΔΩΡΕΑΝ 10 ημέρες ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Διδασκαλία σε video - Λυμένες ασκήσεις - Δωρεάν

Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού: Δίνουμε τη λύση άμεσα και αποτελεσματικά στα online video!

Στα Μαθηματικά Ε' Δημοτικού ολοκληρώνουμε το ταξίδι μας στα Μαθηματικά του Δημοτικού! Κατανοούμε κλάσματα, εξισώσεις και αναλογίες, μοτίβα Γεωμετρία. Τέλος κάνουμε μια εισαγωγή στην επεξεργασία δεδομένων!Το Οικουμενικό Σχολείο e - Αθηνά και το κέντρο ΑΡΝΟΣ με ειλικρινή διάθεση να σταθούμε στο πλάι των μαθητών συμβάλλουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από video - μαθήματα δημιουργικά και μέσα από την καθοδήγηση των μαθητών στην πληρέστερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης.

Δοκιμαστική συνδρομή

Price_display: 

ΔΩΡΕΑΝ 10 ημέρες ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

SKU:
Dimotiko_dwrean
Title:
Δοκιμαστική συνδρομή
0,00 €
Δωρεάν 7 ημέρες

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες online εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ τώρα για 10 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!!!

4
Status:
Ενεργό
0,00 €
Δωρεάν 7 ημέρες

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες online εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ τώρα για 10 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!!!

4

Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού

1. Κεφάλαια 1 - 8 - μαθηματικά στ δημοτικού

Κεφ. 1ο: Φυσικοί αριθμοί
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 2ο: Δεκαδικοί αριθμοί
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 5ο: Πρόσθεση, αφαίρεση φυσικών & δεκαδικών αριθμών
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 6ο: Πολ/σμός φυσικών & δεκαδικών αριθμών
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 8ο: Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

1. Κεφάλαια 9 - 16 - μαθηματικά στ δημοτικού

Κεφ. 10ο: Η χρήστη του υπολογιστή τσέπης
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 11ο: Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 12ο: Διαιρέτες ενός αριθμού - ΜΚΔ αριθμών
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες

1. Κεφάλαια 17 - 24 - μαθηματικά στ δημοτικού

Κεφ. 17ο: Δυνάμεις
Κεφ. 19ο: Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 20ο: Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 21ο: Ισοδύναμα κλάσματα
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 22ο: Σύγκριση - διάταξη κλασμάτων
Κεφ. 23ο: Προβλήματα με πρόσθεση & αφαίρεση κλασμάτων
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 24ο: Προβλήματα με πολ/σμό & διαίρεση κλασμάτων
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα

2. Εξισώσεις - μαθηματικά στ δημοτικού

3. Λόγοι & Αναλογίες - μαθηματικά στ δημοτικού

Κεφ. 39ο: Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα