Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή ΣΤ' | Δωρεάν

1η Θεματική Ενότητα: Το άτομο και η κοινωνία

Ενότητα Δ΄: Οργάνωση κοινωνικής και πολιτικής ζωής
Κεφ. 2ο: Οργάνωση - Διοίκηση των Δήμων
Ανακεφαλαίωση

2η Θεματική Ενότητα: Το άτομο και η πολιτεία

Ενότητα Β΄: Κράτος και πολίτης
Κεφ. 2ο: Πνευματικά δικαιώματα

3η Θεματική Ενότητα: Το άτομο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενότητα Β΄: Οι Ευρωπαίοι Πολίτες
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

ΔΩΡΕΑΝ 10 ημέρες ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Διδασκαλία σε video - Λυμένες ασκήσεις - Δωρεάν

Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της ΣΤ΄ Δημοτικού επιδιώκει να ενισχύσει αλλά και να εμπλουτίσει τις γνώσεις που απέκτησαν οι μαθητές για τις θεμελιώδεις κοινωνικές και πολιτικές έννοιες του πολίτη, της δημοκρατίας, του δικαιώματος και της υποχρέωσης την προηγούμενη χρονιά. Επίσης, προσφέρει στους μαθητές μια εισαγωγική εξέταση των κοινωνικών θεσμών της οικογένειας, του εκπαιδευτικού συστήματος, της εκκλησίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Κοινότητας. Μέσα από αυτό επιδιώκεται μια πρώτη επαφή των μαθητών με την σύγχρονη, πολύπλοκη κοινωνική πραγματικότητα καθώς η ύλη του μαθήματος τους επιτρέπει να αντιληφθούν ότι αποτελούν μέρος της Ελλάδας, της Ευρώπης αλλά και όλου του κόσμου.

Στο οικουμενικό σχολείο e-Αθηνά και το κέντρο Αρνός με την κατάλληλη διδακτική μεθοδολογία, την παροχή ανάλογου εκπαιδευτικού υλικού και δημιουργικών video-μαθημάτων επιθυμούμε την εμπέδωση των γνώσεων και τη διαμόρφωση των επιδιωκόμενων στάσεων και αξιών εκ μέρους των μαθητών.

Δοκιμαστική συνδρομή

Price_display: 

ΔΩΡΕΑΝ 10 ημέρες ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

SKU:
Dimotiko_dwrean
Title:
Δοκιμαστική συνδρομή
0,00 €
Δωρεάν 7 ημέρες

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες online εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ τώρα για 10 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!!!

4
Status:
Ενεργό
0,00 €
Δωρεάν 7 ημέρες

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες online εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ τώρα για 10 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!!!

4

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ' Δημοτικού

Φροντιστηριακό e-μάθημα: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Γνωριμία με την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Διδασκαλία σε video - Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

1η Θεματική Ενότητα: Το άτομο και η κοινωνία

Ενότητα Δ΄: Οργάνωση κοινωνικής και πολιτικής ζωής
Κεφ. 2ο: Οργάνωση - Διοίκηση των Δήμων
Ανακεφαλαίωση

2η Θεματική Ενότητα: Το άτομο και η πολιτεία

Ενότητα Β΄: Κράτος και πολίτης
Κεφ. 2ο: Πνευματικά δικαιώματα

3η Θεματική Ενότητα: Το άτομο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενότητα Β΄: Οι Ευρωπαίοι Πολίτες

4η Θεματική Ενότητα: Το άτομο και η Διεθνής Κοινότητα

Ενότητα Α΄: Διεθνείς Οργανισμοί και Οργανώσεις
Κεφ. 1ο: Παγκόσμια προβλήματα
Ενότητα Β΄: Τα ανθρώπινα δικαιώματα
Ανακεφαλαίωση