Μαθηματικά Ε' Δημοτικού | Δωρεάν

Ενότητα 1: Κεφ. 1 - 6 μαθηματικά ε δημοτικού

Κεφ. 2ο: Υπενθύμιση - Οι αριθμοί μέχρι το 1.000.000
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 5ο: Υπολογισμοί με μεγάλους αριθμούς

Ενότητα 2: Κεφ. 7 - 13 μαθηματικά ε δημοτικού

Κεφ. 7ο: Δεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί αριθμοί
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 8ο: Δεκαδικοί αριθμοί - δεκαδικά κλάσματα
Κεφ. 12ο: Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών

Ενότητα 3: Κεφ. 14 - 21 μαθηματικά ε δημοτικού

Κεφ. 16ο: Κλασματικές μονάδες
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 17ο: Ισοδύναμα κλάσματα
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 20ο: Διαχείριση αριθμών
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 21ο: Στατιστική - Μέσος όρος

Ενότητα 4: Κεφ. 22 - 29 μαθηματικά ε δημοτικού

Κεφ. 22ο: Έννοια του ποσοστού
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 24ο: Γεωμετρικά σχήματα - περίμετρος
Κεφ. 29ο: Σύνθετα προβλήματα - Επαλήθευση
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες

Ενότητα 5: Κεφ. 30 - 35 μαθηματικά ε δημοτικού

Ενότητα 6: Κεφ. 36 - 40 μαθηματικά ε δημοτικού

Ενότητα 7: Κεφ. 41 - 45 μαθηματικά ε δημοτικού

Ενότητα 8: Κεφ. 46 - 50 μαθηματικά ε δημοτικού

Ενότητα 9: Κεφ. 51 - 55 μαθηματικά ε δημοτικού

Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

ΔΩΡΕΑΝ 10 ημέρες ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Διδασκαλία σε video - Λυμένες ασκήσεις - Δωρεάν

Μαθηματικά Ε' Δημοτικού: Δίνουμε τη λύση άμεσα και αποτελεσματικά με online video!

Στα Μαθηματικά Ε' Δημοτικού ολοκληρώνουμε τη διδασκαλία των βασικών δομικών μαθηματικών εννοιών. Μελετάμε τα κλάσματα, τα ποσοστά, το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο, τις γωνίες και λύνουμε προβλήματα.

Το Οικουμενικό Σχολείο e - Αθηνά και το κέντρο ΑΡΝΟΣ με ειλικρινή διάθεση να σταθούμε στο πλάι των μαθητών συμβάλλουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από video - μαθήματα δημιουργικά και μέσα από την καθοδήγηση των μαθητών στην πληρέστερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης.    

Δοκιμαστική συνδρομή

Price_display: 

ΔΩΡΕΑΝ 10 ημέρες ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

SKU:
Dimotiko_dwrean
Title:
Δοκιμαστική συνδρομή
0,00 €
Δωρεάν 7 ημέρες

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες online εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ τώρα για 10 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!!!

4
Status:
Ενεργό
0,00 €
Δωρεάν 7 ημέρες

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες online εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ τώρα για 10 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!!!

4

Μαθηματικά Ε' Δημοτικού

Ενότητα 1: Κεφ. 1 - 6 μαθηματικά ε δημοτικού

Κεφ. 2ο: Υπενθύμιση - Οι αριθμοί μέχρι το 1.000.000
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 5ο: Υπολογισμοί με μεγάλους αριθμούς

Ενότητα 2: Κεφ. 7 - 13 μαθηματικά ε δημοτικού

Κεφ. 7ο: Δεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί αριθμοί
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 8ο: Δεκαδικοί αριθμοί - δεκαδικά κλάσματα
Κεφ. 12ο: Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών

Ενότητα 3: Κεφ. 14 - 21 μαθηματικά ε δημοτικού

Κεφ. 16ο: Κλασματικές μονάδες
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 17ο: Ισοδύναμα κλάσματα
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 20ο: Διαχείριση αριθμών
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 21ο: Στατιστική - Μέσος όρος

Ενότητα 4: Κεφ. 22 - 29 μαθηματικά ε δημοτικού

Κεφ. 22ο: Έννοια του ποσοστού
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Κεφ. 24ο: Γεωμετρικά σχήματα - περίμετρος
Κεφ. 29ο: Σύνθετα προβλήματα - Επαλήθευση
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες

Ενότητα 5: Κεφ. 30 - 35 μαθηματικά ε δημοτικού

Ενότητα 6: Κεφ. 36 - 40 μαθηματικά ε δημοτικού

Ενότητα 7: Κεφ. 41 - 45 μαθηματικά ε δημοτικού

Ενότητα 8: Κεφ. 46 - 50 μαθηματικά ε δημοτικού

Κεφ. 48ο: Αξιολόγηση πληροφοριών - διόρθωση προβλήματος