Μαθηματικά Δ' Δημοτικού

Ενότητα 1: Κεφ. 1 - 7 μαθηματικά δ δημοτικού

Κεφ. 6ο: Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα

Ενότητα 2: Κεφ. 8 - 14 μαθηματικά δ δημοτικού

Ενότητα 3: Κεφ. 15 - 20 μαθηματικά δ δημοτικού

Κεφ. 15ο: Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς
Κεφ. 16ο: Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί

Ενότητα 4: Κεφ. 21 - 26 μαθηματικά δ δημοτικού

Ενότητα 5: Κεφ 27-34 μαθηματικά δ' δημοτικού

Ενότητα 6: Κεφ 35 - 40 μαθηματικά δ' δημοτικού

Ενότητα 7: Κεφ 41 - 46 μαθηματικά δ' δημοτικού

Ενότητα 8: Κεφ 47 - 51 μαθηματικά δ' δημοτικού

Ενότητα 9: Κεφ 52 - 56 μαθηματικά δ' δημοτικού

Κεφ 56ο: Διαχειρίζομαι πληροφορίες
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr

Διδασκαλία Online - Μεθοδολογία και Επίλυση ασκήσεων - Δωρεάν

Τίποτα δεν μας φοβίζει! Ούτε οι μικροί δεκαδικοί ούτε οι αριθμοί πάνω από την χιλιάδα!

Φέτος γινόμαστε Εξπερτ στις πράξεις! Προσθέτουμε και αφαιρούμε, πολλαπλασιάζουμε και διαιρούμε, και δεν μας νοιάζει πόσο μεγάλοι ή μικροί είναι οι αριθμοί!

Στο τέλος βλέπουμε και τα στερεά και μαθαίνουμε για την χωρητικότητα! Όλα μαζί με την Αθηνά και παρέα όλου του Οικουμενικού Σχολείου!

Το Οικουμενικό Σχολείο e-Αθηνά και το κέντρο ΑΡΝΟΣ με ειλικρινή διάθεση να σταθούμε στο πλάι των μαθητών συμβάλλουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από video-μαθήματα δημιουργικά και μέσα από την καθοδήγηση των μαθητών στην πληρέστερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης.

Μαθηματικά Δ' Δημοτικού

Ενότητα 1: Κεφ. 1 - 7 μαθηματικά δ δημοτικού

Κεφ. 6ο: Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα

Ενότητα 2: Κεφ. 8 - 14 μαθηματικά δ δημοτικού

Ενότητα 3: Κεφ. 15 - 20 μαθηματικά δ δημοτικού

Κεφ. 15ο: Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς
Κεφ. 16ο: Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί

Ενότητα 4: Κεφ. 21 - 26 μαθηματικά δ δημοτικού

Ενότητα 5: Κεφ 27-34 μαθηματικά δ' δημοτικού

Ενότητα 6: Κεφ 35 - 40 μαθηματικά δ' δημοτικού

Ενότητα 7: Κεφ 41 - 46 μαθηματικά δ' δημοτικού

Ενότητα 8: Κεφ 47 - 51 μαθηματικά δ' δημοτικού

Ενότητα 9: Κεφ 52 - 56 μαθηματικά δ' δημοτικού

Κεφ 56ο: Διαχειρίζομαι πληροφορίες
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα