Μαθηματικά Δ' Δημοτικού | Δωρεάν

Ενότητα 1: Κεφ. 1 - 7 μαθηματικά δ δημοτικού

Κεφ. 6ο: Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα

Ενότητα 2: Κεφ. 8 - 14 μαθηματικά δ δημοτικού

Ενότητα 3: Κεφ. 15 - 20 μαθηματικά δ δημοτικού

Κεφ. 15ο: Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς
Κεφ. 16ο: Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί

Ενότητα 4: Κεφ. 21 - 26 μαθηματικά δ δημοτικού

Ενότητα 5: Κεφ 27-34 μαθηματικά δ' δημοτικού

Ενότητα 6: Κεφ 35 - 40 μαθηματικά δ' δημοτικού

Ενότητα 7: Κεφ 41 - 46 μαθηματικά δ' δημοτικού

Ενότητα 8: Κεφ 47 - 51 μαθηματικά δ' δημοτικού

Ενότητα 9: Κεφ 52 - 56 μαθηματικά δ' δημοτικού

Κεφ 56ο: Διαχειρίζομαι πληροφορίες
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr

Οικουμενικό e - Σχολείο "Αθηνά" - Δωρεάν
Χιλιάδες μαθητές μελετούν καθημερινά μαζί μας!

1. Διδασκαλία σε βίντεο: Βήμα βήμα όλη η ύλη του σχολικού βιβλίου!
2. Τετράδιο εργασιών: Λυμένες όλες οι ασκήσεις Μαθηματικά Δ' Δημοτικού!
3. Φύλλα ασκήσεων και εργασιών: Επιλεγμένες ασκήσεις για εξάσκηση και εμπέδωση!
4. ΔΕΠΥ - Μαθησιακές Ιδιαιτερότητες: Ο μαθητής μελετάει όσο χρόνο θέλει και με όποιο ρυθμό επιθυμεί!
5. Βελτίωση και εξέλιξη: Επικοινωνήστε μαζί μας & εκφράστε την γνώμη & τα αιτήματα εξέλιξης του Πρώτου Δωρεάν Οικουμενικού e - Σχολείου "Αθηνά"
. email: dimotiko@arnos.gr

Γνωρίστε τις Υπήρεσίες AΡΝΟΣ για το Νέο Σχολικό Έτος!

Μαθηματικά Δ' Δημοτικού - Δωρεάν

Ενότητα 1: Κεφ. 1 - 7 μαθηματικά δ δημοτικού

Κεφ. 6ο: Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα

Ενότητα 2: Κεφ. 8 - 14 μαθηματικά δ δημοτικού

Ενότητα 3: Κεφ. 15 - 20 μαθηματικά δ δημοτικού

Κεφ. 15ο: Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς
Κεφ. 16ο: Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί

Ενότητα 4: Κεφ. 21 - 26 μαθηματικά δ δημοτικού

Ενότητα 5: Κεφ 27-34 μαθηματικά δ' δημοτικού

Ενότητα 6: Κεφ 35 - 40 μαθηματικά δ' δημοτικού

Ενότητα 7: Κεφ 41 - 46 μαθηματικά δ' δημοτικού

Ενότητα 8: Κεφ 47 - 51 μαθηματικά δ' δημοτικού

Ενότητα 9: Κεφ 52 - 56 μαθηματικά δ' δημοτικού

Κεφ 56ο: Διαχειρίζομαι πληροφορίες
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα