Θρησκευτικά Δ' Δημοτικού

Κεφάλαιο Β΄: Αυτοί που έδειξαν και βάδισαν τον δρόμο

6. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος
7. Παλαιστίνη: O τόπος που περπάτησε ο Χριστός
8. «Εγώ είμαι η οδός»
9. Ο Χριστός καλεί τους μαθητές του
11. Η συνάντηση του Χριστού με τον Ζακχαίο

Κεφάλαιο Γ΄: Νέος δρόμος, καινούρια ζωή

13. Η Πεντηκοστή
14. Οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες αγάπης
15. Ένας ταξιδιώτης Αιθίοπας γίνεται χριστιανός
17. Ο ακούραστος οδοιπόρος Παύλος κηρύττει στην Ελλάδα
18. Η μαρτυρική πορεία του Παύλου από τα Ιεροσόλυμα στη Ρώμη
19. Δρόμος πίστης και θυσίας

Κεφάλαιο ΣΤ΄: Η Εκκλησία πορεύεται σε όλο τον κόσμο

Κεφάλαιο Ζ΄: Επίκαιρα

34. Ο Aπόστολος Ανδρέας
35. Ο Ιησούς διωκόμενος καταφεύγει στην Αίγυπτο
36. Ιωάννης ο Χρυσόστομος
37. Η υποδοχή του Χριστού στα Ιεροσόλυμα
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr

Διδασκαλία Online - Μεθοδολογία και Επίλυση ασκήσεων - Δωρεάν

Στην Δ΄ Δημοτικού, οι μαθητές, έχοντας λάβει τις πρώτες γνώσεις σχετικά με τη θρησκεία από την προηγούμενη τάξη, μπορούν τώρα να εμβαθύνουν περισσότερο σε γεγονότα και σημαντικά πρόσωπα από τα χρόνια της δράσης του Ιησού Χριστού, αλλά και μετά το θάνατο και την Ανάστασή του. Επιπρόσθετα, γίνονται κοινωνοί της δράσης της Εκκλησίας και σε χώρες πολύ μακρύτερα από τη δική μας.

Στο Οικουμενικό e-Σχολείο Αθηνά και το κέντρο ΑΡΝΟΣ Online Education με αίσθημα ευθύνης, σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων του παιδιού και σύμμαχο την τεχνολογία συμβάλλουμε στην ομαλή προσαρμογή του μαθητή στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, καθώς και στην καθοδήγησή του, μέσα από video – μαθήματα, προκειμένου  να καταστεί η νέα γνώση κτήμα του και η εκπαιδευτική διαδικασία πιο ευχάριστη και δημιουργική.

Θρησκευτικά Δ' Δημοτικού

Κεφάλαιο Α΄: Το ξεκίνημα

Κεφάλαιο Β΄: Αυτοί που έδειξαν και βάδισαν τον δρόμο

6. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος
7. Παλαιστίνη: O τόπος που περπάτησε ο Χριστός
8. «Εγώ είμαι η οδός»
9. Ο Χριστός καλεί τους μαθητές του
11. Η συνάντηση του Χριστού με τον Ζακχαίο

Κεφάλαιο Γ΄: Νέος δρόμος, καινούρια ζωή

13. Η Πεντηκοστή
14. Οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες αγάπης
15. Ένας ταξιδιώτης Αιθίοπας γίνεται χριστιανός
17. Ο ακούραστος οδοιπόρος Παύλος κηρύττει στην Ελλάδα
18. Η μαρτυρική πορεία του Παύλου από τα Ιεροσόλυμα στη Ρώμη
19. Δρόμος πίστης και θυσίας

Κεφάλαιο Δ΄: Συνεχίζουμε όλοι μαζί

Κεφάλαιο Ε΄: Στην πορεία ξεπερνάμε τα εμπόδια

Κεφάλαιο ΣΤ΄: Η Εκκλησία πορεύεται σε όλο τον κόσμο

Κεφάλαιο Ζ΄: Επίκαιρα

34. Ο Aπόστολος Ανδρέας
35. Ο Ιησούς διωκόμενος καταφεύγει στην Αίγυπτο
36. Ιωάννης ο Χρυσόστομος
37. Η υποδοχή του Χριστού στα Ιεροσόλυμα