Μαθηματικά Γ' Δημοτικού

1. Αριθμοί μέχρι το 1000 - μαθηματικά γ δημοτικού

Κεφ. 2ο: Προσθέσεις διψήφιων & τριψήφιων αριθμών
Κεφ. 3ο: Γεωμετρικά σχήματα & στερεά σώματα
Κεφ. 4ο: Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (Ι)

2. Μετρήσεις μήκους... - μαθηματικά γ δημοτικού

Κεφ. 9ο: Στερεά σώματα - αναπτύγματα
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 11ο: Πολλαπλασιασμοί διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό

3. Αριθμοί μέχρι το 3.000 - μαθηματικά γ δημοτικού

Κεφ. 16ο: Χαράξεις με διαβήτη & χάρακα - Ορθές γωνίες

4. Εισαγωγή στα κλάσματα - μαθηματικά γ δημοτικού

Κεφ. 23ο: Οι κλασματικές μονάδες

5. Προσθέσεις, αφαιρέσεις - μαθηματικά γ δημοτικού

6. Εισαγωγή σε δεκαδικούς - μαθηματικά γ δημοτικού

7. Αριθμοί μέχρι το 7.000 - μαθηματικά γ δημοτικού

8. Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις - μαθηματικά γ δημοτικού

9. Αριθμοί μέχρι το 10.000 - μαθηματικά γ δημοτικού

Διδασκαλία στα βήματα του Σωκράτη στο LMS arnos.gr

Διδασκαλία Online - Μεθοδολογία και Επίλυση ασκήσεων - Δωρεάν

Καθώς οι μαθητές μας μεγαλώνουν, βλέπουν ότι οι αριθμοί μέχρι το 100 δεν μας φτάνοουν! Τι κάνουμε λοιπόν;

Μαζί με τον Αρνό βλέπουμε αριθμούς μέχρι το 1000! Μαθαίνουμε να τους προσθέτουμε και να τους αφαιρούμε και να λύνουμε προβήματα που τους αφορούν!

Γνωρίζουμε παρέα την Γεωμετρία και τις Μετρήσεις, και επίσης κάνουμε επανάληψη στην προπαίδεια!

Κανένας μαθητής στην Δ’ χωρίς να ξέρεις τη προπαίδεια, έτσι μέσα από τα βιντεομαθήματα μας μπορείτε να κάνετε την επανάληψη σας και να μην σας ξεφύγει ούτε του 8!

Ξέρετε όμως να μοιράζεται τα πράγματα σας;  Παρέα με την Αθηνά θα μάθουμε και να διαιρούμε φέτος!

Το Οικουμενικό Σχολείο e-Αθηνά και το κέντρο ΑΡΝΟΣ με ειλικρινή διάθεση να σταθούμε στο πλάι των μαθητών συμβάλλουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από video-μαθήματα δημιουργικά και μέσα από την καθοδήγηση των μαθητών στην πληρέστερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης.

Μαθηματικά Γ' Δημοτικού

1. Αριθμοί μέχρι το 1000 - μαθηματικά γ δημοτικού

Κεφ. 2ο: Προσθέσεις διψήφιων & τριψήφιων αριθμών
Κεφ. 3ο: Γεωμετρικά σχήματα & στερεά σώματα
Κεφ. 4ο: Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (Ι)

2. Μετρήσεις μήκους... - μαθηματικά γ δημοτικού

Κεφ. 9ο: Στερεά σώματα - αναπτύγματα
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 11ο: Πολλαπλασιασμοί διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό

3. Αριθμοί μέχρι το 3.000 - μαθηματικά γ δημοτικού

Κεφ. 16ο: Χαράξεις με διαβήτη & χάρακα - Ορθές γωνίες

4. Εισαγωγή στα κλάσματα - μαθηματικά γ δημοτικού

Κεφ. 23ο: Οι κλασματικές μονάδες

5. Προσθέσεις, αφαιρέσεις - μαθηματικά γ δημοτικού

6. Εισαγωγή σε δεκαδικούς - μαθηματικά γ δημοτικού

7. Αριθμοί μέχρι το 7.000 - μαθηματικά γ δημοτικού

8. Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις - μαθηματικά γ δημοτικού

9. Αριθμοί μέχρι το 10.000 - μαθηματικά γ δημοτικού

Διδασκαλία των Μαθηματικών σε video!