Μαθηματικά Β' Δημοτικού | Δωρεάν

Ενότητα 1: Κεφάλαια 1 - 8 μαθηματικά β δημοτικού

Κεφ. 5ο: Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ
Κεφ. 6ο: Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς

Ενότητα 2: Κεφάλαια 9 - 15 μαθηματικά β δημοτικού

Κεφ. 11ο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ
Κεφ 13ο: Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά
Κεφ 14ο: Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα
Κεφ 15ο: Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα

Ενότητα 3: Κεφάλαια 16 - 23 μαθηματικά β δημοτικού

Κεφ 16ο: Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ 17ο: Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ 18ο: Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση …
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ 19ο: Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα - προπαίδεια
Κεφ 20ο: Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα
Κεφ 21ο: Λύνω σύνθετα προβλήματα
Κεφ 22ο: Αναλύω αριθμούς μέχρι το 100 - προπαίδεια
Κεφ 23ο: Υπολογίζω με πολλούς τρόπους: συμπλήρωμα του 100

Ενότητα 4: Κεφάλαια 24 - 28 μαθηματικά β δημοτικού

Κεφ 24ο: Βρίσκω τη προπαίδεια του 10 και του 5
Κεφ 28ο: Βρίσκω τη προπαίδεια του 3 και του 6

Ενότητα 5: Κεφάλαια 29 - 33 μαθηματικά β δημοτικού

Κεφ 29ο: Βρίσκω τη προπαίδεια του 9 και του 11
Κεφ 31ο: Καλύπτω επιφάνειες
Κεφ 33ο: Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης χρόνου

Ενότητα 6: Κεφάλαια34 - 40 μαθηματικά β δημοτικού

Κεφ 34ο: Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη πρόσθεση
Κεφ 35ο: Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα με κάθετη αφαίρεση(α)
Κεφ 37ο: Λύνω σύνθετα προβλήματα (β)
Κεφ 39ο: Μετρώ το βάρος: Το κιλό και το γραμμάριο (β)

Ενότητα 7: Κεφάλαια 41 - 44 μαθηματικά β δημοτικού

Ενότητα 8: Κεφάλαια 45 - 50 μαθηματικά β δημοτικού

Κεφ 46ο: Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές.. υπολογισμών (α)
Κεφ 47ο: Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα «ακριβώς»
Κεφ 48ο: Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα «και μισή»
Κεφ 50ο: Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές.. υπολογισμών (β)

Ενότητα 9: Κεφάλαια 51 - 54 μαθηματικά β δημοτικού

Κεφ 53ο: Λύνω και φτιάχνω σύνθετα προβλήματα (ε)
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr

Διδασκαλία σε video - Λυμένες ασκήσεις - Δωρεάν

6 φορές το 7 κάνει 42, ο κύβος έχει 6 πλευρές και αν πάς στον μανάβη και αγοράσεις 3 κιλά ντομάτες, και το κιλό κοστίζει 1.5 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσεις 4.5 ευρώ. Τώρα εσύ έχεις ένα χαρτονόμισμα των 5 ευρώ πόσα ρέστα θα πάρεις;

Τα μαθηματικά της Β’ Δημοτικού είναι το βασικό εργαλείο για να συνεχίσουμε στα επόμενα! Ο μαθητής μας θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει μερικά από τα πιο δύσκολα αντικείμενα που ταλαιπωρούν γονείς και μαθητές, μέσα από τα πιο απλά και κατανοητά video! 

Το Οικουμενικό Σχολείο e-Αθηνά και το κέντρο ΑΡΝΟΣ με ειλικρινή διάθεση να σταθούμε στο πλάι των μαθητών συμβάλλουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από video-μαθήματα δημιουργικά και μέσα από την καθοδήγηση των μαθητών στην πληρέστερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης. 

Γνωρίστε τις Υπήρεσίες AΡΝΟΣ για το Νέο Σχολικό Έτος!

Μαθηματικά Β' Δημοτικού

Ενότητα 1: Κεφάλαια 1 - 8 μαθηματικά β δημοτικού

Κεφ. 5ο: Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ
Κεφ. 6ο: Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς

Ενότητα 2: Κεφάλαια 9 - 15 μαθηματικά β δημοτικού

Κεφ. 11ο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ
Κεφ 13ο: Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά
Κεφ 14ο: Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα
Κεφ 15ο: Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα

Ενότητα 3: Κεφάλαια 16 - 23 μαθηματικά β δημοτικού

Κεφ 16ο: Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ 17ο: Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ 18ο: Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση …
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ 19ο: Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα - προπαίδεια
Κεφ 20ο: Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα
Κεφ 21ο: Λύνω σύνθετα προβλήματα
Κεφ 22ο: Αναλύω αριθμούς μέχρι το 100 - προπαίδεια
Κεφ 23ο: Υπολογίζω με πολλούς τρόπους: συμπλήρωμα του 100

Ενότητα 4: Κεφάλαια 24 - 28 μαθηματικά β δημοτικού

Κεφ 24ο: Βρίσκω τη προπαίδεια του 10 και του 5
Κεφ 28ο: Βρίσκω τη προπαίδεια του 3 και του 6

Ενότητα 5: Κεφάλαια 29 - 33 μαθηματικά β δημοτικού

Κεφ 29ο: Βρίσκω τη προπαίδεια του 9 και του 11
Κεφ 31ο: Καλύπτω επιφάνειες
Κεφ 33ο: Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης χρόνου

Ενότητα 6: Κεφάλαια34 - 40 μαθηματικά β δημοτικού

Κεφ 34ο: Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη πρόσθεση
Κεφ 35ο: Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα με κάθετη αφαίρεση(α)
Κεφ 37ο: Λύνω σύνθετα προβλήματα (β)
Κεφ 39ο: Μετρώ το βάρος: Το κιλό και το γραμμάριο (β)

Ενότητα 7: Κεφάλαια 41 - 44 μαθηματικά β δημοτικού

Ενότητα 8: Κεφάλαια 45 - 50 μαθηματικά β δημοτικού

Κεφ 46ο: Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές.. υπολογισμών (α)
Κεφ 47ο: Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα «ακριβώς»
Κεφ 48ο: Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα «και μισή»
Κεφ 50ο: Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές.. υπολογισμών (β)

Ενότητα 9: Κεφάλαια 51 - 54 μαθηματικά β δημοτικού

Κεφ 53ο: Λύνω και φτιάχνω σύνθετα προβλήματα (ε)