Μαθηματικά Α' Δημοτικού | Δωρεάν διδασκαλία σε video

Ενότητα 1: Κεφάλαια 1 - 8 μαθηματικά α δημοτικού

Κεφ. 2ο: Γεωμετρικά σχήματα
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 7ο: Πρόσθεση & ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (Ι)

Ενότητα 2: Κεφάλαια 9 - 16 μαθηματικά α δημοτικού

Κεφ. 10ο: Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι)
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 13ο: Πρόσθεση & ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 14ο: Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων

Ενότητα 3: Κεφάλαια 17 - 23 μαθηματικά α δημοτικού

Ενότητα 4: Κεφάλαια 25 - 32 μαθηματικά α δημοτικού

Ενότητα 5: Κεφάλαια 33 - 38 μαθηματικά α δημοτικού

Κεφ. 33ο: Οργάνωση συλλογών - Οι αριθμοί μέχρι το 50
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα

Ενότητα 6: Κεφάλαια 39 - 43 μαθηματικά α δημοτικού

Ενότητα 7: Κεφάλαια 45 - 51 μαθηματικά α δημοτικού

Κεφ. 45ο: Χαράξεις, παζλ και μωσαϊκά
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 47ο: Πρόσθεση & Αφαίρεση αντίστροφες πράξεις ...
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 49ο: Πρόσθεση & Αφαίρεση ...
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 47ο: Πρόσθεση & Αφαίρεση αντίστροφες πράξεις …
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 49ο: Πρόσθεση & Αφαίρεση …
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα

Ενότητα 8: Κεφάλαια 52 - 57 μαθηματικά α δημοτικού

Ενότητα 9: Κεφάλαια 58 - 63 μαθηματικά α δημοτικού

Κεφ. 61ο: Χαράξεις σχημάτων - Παζλ & πλακόστρωτο
Διδασκαλία στα βήματα του Σωκράτη στο LMS arnos.gr

Διδασκαλία Online - Μεθοδολογία και Επίλυση ασκήσεων - Δωρεάν

Η μαθηματική σκέψη ξεκινάει με τον Αρνό και μαζί κάνουμε τα πρώτα βήματα σε αυτό τον υπέροχο κόσμο των αριθμών! Η γνώση γίνεται παιχνίδι και τα μαθηματικά φαντασία.

Πρώτος σταθμός οι αριθμοί και οι πράξεις μεταξύ τους. Μαθαίνουμε να τους γράφουμε και να τους αναγνωρίζουμε παντού γύρω μας! Το περιβάλλον μας δίνει τα καλύτερα παραδείγματα και εμείς τα κάνουμε απλά και κατανοητά έτσι ώστε οι μαθητές μας να αγαπήσουν την μαθηματική λογική και να κάνουν από το πρώτο χρόνο του Δημοτικού κτήμα τους την μαθηματική σκέψη.

Το Οικουμενικό Σχολείο e-Αθηνά και το κέντρο ΑΡΝΟΣ με ειλικρινή διάθεση να σταθούμε στο πλάι των μαθητών συμβάλλουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από video-μαθήματα δημιουργικά και μέσα από την καθοδήγηση των μαθητών στην πληρέστερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης.

Μαθηματικά Α' Δημοτικού

Ενότητα 1: Κεφάλαια 1 - 8 μαθηματικά α δημοτικού

Κεφ. 2ο: Γεωμετρικά σχήματα
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 7ο: Πρόσθεση & ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (Ι)

Ενότητα 2: Κεφάλαια 9 - 16 μαθηματικά α δημοτικού

Κεφ. 10ο: Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι)
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 13ο: Πρόσθεση & ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 14ο: Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων

Ενότητα 3: Κεφάλαια 17 - 23 μαθηματικά α δημοτικού

Ενότητα 4: Κεφάλαια 25 - 32 μαθηματικά α δημοτικού

Ενότητα 5: Κεφάλαια 33 - 38 μαθηματικά α δημοτικού

Κεφ. 33ο: Οργάνωση συλλογών - Οι αριθμοί μέχρι το 50
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα

Ενότητα 6: Κεφάλαια 39 - 43 μαθηματικά α δημοτικού

Ενότητα 7: Κεφάλαια 45 - 51 μαθηματικά α δημοτικού

Κεφ. 45ο: Χαράξεις, παζλ και μωσαϊκά
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 47ο: Πρόσθεση & Αφαίρεση αντίστροφες πράξεις ...
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 49ο: Πρόσθεση & Αφαίρεση ...
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 47ο: Πρόσθεση & Αφαίρεση αντίστροφες πράξεις …
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα
Κεφ. 49ο: Πρόσθεση & Αφαίρεση …
Βιντεομαθήματα: Θεωρία - Μεθοδολογία - Εργασίες
Τετράδιο Εργασιών - Λυμένες οι Ασκήσεις σε Βιντεομαθήματα

Ενότητα 8: Κεφάλαια 52 - 57 μαθηματικά α δημοτικού

Ενότητα 9: Κεφάλαια 58 - 63 μαθηματικά α δημοτικού

Κεφ. 61ο: Χαράξεις σχημάτων - Παζλ & πλακόστρωτο