Ιστορία Β' Γυμνασίου

3: Ι. Παγίωση βυζαντινής κυριαρχίας σε Βαλκάνια και Μ. Ασία

5. Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση Αυτοκρατορίας
Α. Σχεδιάγραμμα μαθήματος

4: Ι. Εξασθένιση Βυζαντίου και σχίσμα με Δύση

5: Ο πολιτισμός του Βυζαντίου

Διδασκαλία στα βήματα του Σωκράτη στο LMS arnos.gr
Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

Περνώντας από τη ρωμαϊκή στη βυζαντινή εποχή έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το νέο κόσμο που διαμορφώθηκε μετά τον 4ο αιώνα μ.Χ. στην ανατολική πλευρά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Με το πέρασμα του χρόνου η αυτοκρατορία έπαψε να είναι Ρωμαϊκή και μετατράπηκε σε Βυζαντινή. Ξεκινώντας πάντα από την Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, θα περιηγηθούμε σε τόπους και γεγονότα που καθόρισαν αυτά τα χίλια και πλέον χρόνια ζωής της αυτοκρατορίας και επηρέασαν σε πολλές περιπτώσεις το νεότερο ελληνισμό. Παράλληλα, θα δούμε να διαμορφώνεται η δυτική Ευρώπη: οι λαοί της και τα μεγάλα κράτη της. 

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα
SKU:
Gimnasio_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών & συζήτηση Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

35€ / μήνα

 
SKU:
Gimnasio_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
35,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών & συζήτηση Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

0
Status:
Ενεργό

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Price_display: 

180€

15€ / μήνα
SKU:
Gimnasio_Year
Title:
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
180,00 €
9 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών & συζήτηση Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

3
Status:
Ενεργό
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε 3000+ video μαθήματα (Θεωρία & Ασκήσεις)

Διαδραστικά τεστ - quiz - εργασίες - παιχνίδια

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών

Ενημέρωση του γονέα από τους καθηγητές

Επίλυση αποριών & συζήτηση Καθημερινά 3.00 - 8.00 μ.μ.

Online τάξη με live διδασκαλία και ανακεφαλαίωση

Οι καλύτεροι καθηγητές στη διάθεσή σας!

1

Ιστορία Β' Γυμνασίου - Περιεχόμενα μαθήματος

Φροντιστηριακό e-μάθημα: Ιστορία β' γυμνασίου

1: Ι. Mετεξέλιξη ρωμαϊκού κράτους

1. Απο τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
Β. Ερωτήσεις κατανόησης σχολικού βιβλίου
2. Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα
Β. Ερωτήσεις κατανόησης
On-line Τεστ Αξιολόγησης Ερωτήσεων Κλειστού Τύπου
Τεστ Αξιολόγησης: Ιστορία B' Γυμνασίου

1: II. Εξωτερικά προβλήματα - Αναδιοργάνωση κράτους

1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του
2. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του
Διαγώνισμα για το 1ο κεφάλαιο
On-line Τεστ Αξιολόγησης Ερωτήσεων Κλειστού Τύπου
Τεστ Αξιολόγησης: Ιστορία B' Γυμνασίου

2: Ι. Ο Βαλκανικός κόσμος κατά το Μεσαίωνα

2: ΙΙ. Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του Μεσαίωνα

3: Ι. Παγίωση βυζαντινής κυριαρχίας σε Βαλκάνια και Μ. Ασία

5. Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση Αυτοκρατορίας
Α. Σχεδιάγραμμα μαθήματος

3: ΙΙ. Κοινωνία και οικονομία

4: Ι. Εξασθένιση Βυζαντίου και σχίσμα με Δύση

4: ΙΙ. Συνέπειες Σταυροφοριών στο Βυζάντιο

4: ΙΙΙ. Ανασύσταση Βυζαντίου και υποταγή σε Οθωμανούς

5: Ο πολιτισμός του Βυζαντίου

6: Ι. Εξέλιξη μεσαιωνικής Ευρώπης μετά τη μετανάστευση των λαών (5ος-10ος αι.)

6: ΙΙ. Διαμόρφωση δυτικής Ευρώπης τέλη Μεσαίωνα

1. Πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές... - Ιστορία Β' Γυμνασίου
Α. Σχεδιάγραμμα μαθήματος

SOS Θέματα & Επαναλήψεις Ιστορίας Β' Γυμνασίου

Διαδραστικά Τεστ Αξιολόγησης
Ιστορία Β' Γυμνασίου - Επαναληπτικό quiz
Θέματα Εξετάσεων: Λύσεις & Διδασκαλία σε video
1η Εξέταση - Ιστορία B' Γυμνασίου
2η Εξέταση - Ιστορία B' Γυμνασίου
3η Εξέταση - Ιστορία B' Γυμνασίου
4η Εξέταση - Ιστορία B' Γυμνασίου
Θέματα Σχολικών Εξετάσεων: Ιστορία Β' Γυμνασίου