Γυμνάσιο | online Φροντιστήριο - Υπηρεσίες

Γυμνάσιο: Όλα τα μαθήματα της τάξης για το σχ.έτος 2018-19 με 180 €

ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α', Β' - Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Best
offer!
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
2018-2019 !
Τιμή εκπαιδευτικών υπηρεσιών 35€
1 μήνας ημερολογιακός
180€
Συνδρομή έως 30-6-2019
 Απεριόριστη μελέτη
 Παρακολούθηση: H/Y, κινητού ή tablet
 Διαδραστικά tests, quizzes, παιχνίδια
Άμεση επικοινωνία με καθηγητές
 Συμμετοχή σε Πίστες προόδου
 Tutoring - Συμβουλευτική
 Διάρκεια εκπαιδευτικής υπηρεσίας 30 ημέρες έως 30-6-2019*

*Όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες σχολικού έτους 2018-19 λήγουν στις 30-6-2019

 

Η χαρά της Μάθησης έχει πηγή την Αγάπη μας για τη Διδασκαλία.

Μαζί μας online, Σύγχρονα και Ασύγχρονα, θα απολαύσετε τη Διδασκαλία όσο, όπου και όποτε θέλετε, καθώς και την άμεση Επικοινωνία για να λύσετε τις απορίες σας. Με την αγορά της τετράμηνης συνδρομής έχετε όλα τα μαθήματα της τάξης σας και την προετοιμασία για τις εξετάσεις μέχρι και 15 Ιουλίου 2018.

• Μαθηματικά • Φυσική • Ιστορία • Γλώσσα • Λογοτεχνία • Αρχαία • Χημεία • Βιολογία • Γεωγραφία • Θρησκευτικά κτλ