Γλώσσες | online Φροντιστήριο - Υπηρεσίες

Γλώσσες

ONLINE ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Best
offer!
ΕΞΑΜΗΝΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Τιμή εκπαιδευτικών υπηρεσιών 30€
1 μήνας ημερολογιακός
145€
6 μήνες ημερολογιακά
 Απεριόριστη μελέτη
 Παρακολούθηση μέσω Η/Υ, κινητό ή tablet
 Διαδραστικά tests, quizzes, παιχνίδια
Άμεση επικοινωνία με καθηγητές
 Live συζήτηση & επίλυση αποριών
 Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό project
 Tutoring - Συμβουλευτική
 Διάρκεια εκπαιδευτικής υπηρεσίας 30 ημέρες 6 μηνες

 

Η χαρά της Μάθησης έχει πηγή την Αγάπη μας για τη Διδασκαλία.

Μαζί μας online, Σύγχρονα και Ασύγχρονα, θα απολαύσετε τη Διδασκαλία όσο, όπου και όποτε θέλετε, καθώς και την άμεση Επικοινωνία για να λύσετε τις απορίες σας.