Ρώσικη Γλώσσα - Επίπεδο Α2

Επιλογή μαθήματος / ενότητας
Διδασκαλία στα βήματα του Σωκράτη στο LMS arnos.gr
Price_display: 

145€

24.17€ / μήνα

Στο Επίπεδο Α2 δίνουμε βάρος στην εξοικίωση με τη Ρώσικη γλώσσα μέσω της ανάπτυξης της επικοινωνίας και της εξάσκησης με πλούσιο διαδραστικό υλικό που υπάρχει στην e-Τάξη.

Το υλικό της ενότητας εμπλουτίζεται συνεχώς για την καλύτερη καθοδήγηση!

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

145€

24.17€ / μήνα
SKU:
Languages_6_month
Title:
ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
145,00 €
6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Online τεστ αξιολόγησης

Πρόσβαση στο LMS arnos.gr

Επικοινωνία με τον καθηγητή

Καθοδήγηση μελέτης για αποτελεσματική εκμάθηση

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

30€ / μήνα

SKU:
Languages_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
30,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Online τεστ αξιολόγησης

Πρόσβαση στο LMS arnos.gr

Επικοινωνία με τον καθηγητή

Καθοδήγηση μελέτης για αποτελεσματική εκμάθηση

0
Status:
Ενεργό
145,00 €
6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Online τεστ αξιολόγησης

Πρόσβαση στο LMS arnos.gr

Επικοινωνία με τον καθηγητή

Καθοδήγηση μελέτης για αποτελεσματική εκμάθηση

1

Ρώσικη Γλώσσα - Επίπεδο Α2