Βοηθήματα - Βιβλία Δ’ Δημοτικού

Τετράδια Μελέτης & Σπουδής

Τετράδια Σπουδής για τη Γλώσσα (3 τεύχη) και τα Μαθηματικά (3 τεύχη) με θεωρία, παραδείγματα, ασκήσεις και θέματα προς επίλυση. Ακολουθούν την ύλη του σχολικού βιβλίου.

Προσφέρονται για διδασκαλία στην τάξη, χρήση στο ιδιαίτερο μάθημα και αξιοποίηση κατ’ οίκον με δυνατότητα ελέγχου από τον κηδεμόνα για την Δ’ Δημοτικού.
Οφέλη: περισσότερο και έγκυρο υλικό για εξάσκηση, οργανωμένο για συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους.

*Οι λύσεις διατίθενται δωρεάν.