Βοηθήματα - Βιβλία Α' Γυμνασίου

Τετράδια Μελέτης & Σπουδής

Τετράδια Μελέτης: αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας με συμβουλές (tips) προσέγγισης ζητημάτων και φαινομένων ανά μάθημα.
Τετράδια Σπουδής: συνοπτικά δοσμένη θεωρία, παραδείγματα, ασκήσεις και θέματα προς επίλυση.
Προσφέρονται για διδασκαλία στην τάξη, χρήση στο ιδιαίτερο μάθημα και αξιοποίηση κατ’ οίκον με δυνατότητα ελέγχου από τον κηδεμόνα.
*Ακολουθούν την ύλη του σχολικού βιβλίου.
*Εύκολη αναζήτηση με ένα απλό κλικ στα περιεχόμενα (e-book).
*Οι λύσεις διατίθενται δωρεάν.