Βιβλία ΑΕΙ

 • Ποσοτικές Μέθοδοι, Επιχειρησιακή Στατιστική – Βιβλίο

  20.0
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Αντοχή Υλικών ΙΙ – Βιβλίο

  15.0
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Αντοχή Υλικών Ι – Βιβλίο

  15.0
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου – Βιβλίο

  12.0
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Ηλεκτρονική ΙI – Βιβλίο

  12.0
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Ηλεκτρονική Ι – Βιβλίο

  10.0
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Δείκτης τοποθέτησης

  Κβαντομηχανική ΙΙ – Βιβλίο

  10.0
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Κβαντομηχανική Ι – Βιβλίο

  10.0
  Προσθήκη στο καλάθι
 • Γραμμική Άλγεβρα – Βιβλίο

  12.0
  Προσθήκη στο καλάθι