Τεχνική Μηχανική

Κεφ.1: Κέντρα βάρους – Ροπές αδράνειας

1.1 Συντεταγμένες κέντρου βάρους
1.1 Κέντρα Βάρους - Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική
1.2 Ροπές αδράνειας απλών γεωμετρικών σχημάτων
1.2 Ροπή αδράνειας - Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική
1.3 Σχέση Steiner
1.3 Σχέση Steiner - Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική
1.4 Λυμένα θέματα εξετάσεων
1.4 Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική

Κεφ.2: Ισορροπία Δυνάμεων

2.1 Ισορροπία Συστήματος
2.1 Ισορροπία Συστήματος - Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική
2.2 Διαμόρφωση Στηρίξεων
2.2 Διαμόρφωση Στηρίξεων - Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική
2.3 Ισοστατικότητα φορέα
2.3 Ισοστατικότητα φορέα - Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική
2.4 Λυμένα θέματα εξετάσεων
2.4 Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική

Κεφ.4: Ολόσωμοι Φορείς

4.1 Διαγράμματα εντατικών μεγεθών
4.1 Διαγράμματα εντατικών μεγεθών - Διδασκαλία σε video
4.2 Δοκός Gerber
4.2 Δοκός Gerber - Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική
4.3 Απλά πλαίσια
4.3 Απλά πλαίσια - Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική
4.4 Τριαρθρωτό τόξο
4.4 Τριαρθρωτό τόξο - Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική
4.5 Καμπύλοι φορείς
4.5 Καμπύλοι φορείς - Διδασκαλία σε video

Κεφ.5: Εύκαμπτοι φορείς

5.1 Ασκήσεις - Εύκαμπτοι Φορείς
5.2 Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
5.2 Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

Τεχνική Μηχανική

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

SKU:
Aei_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

35€ / μήνα

 
SKU:
Aei_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
35,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

0
Status:
Ενεργό

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

140€

23.33€ / μήνα

SKU:
Aei_year
Title:
ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
140,00 €
6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

2
Status:
Ενεργό
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1

Τεχνική Μηχανική

Κεφ.1: Κέντρα βάρους – Ροπές αδράνειας

1.1 Συντεταγμένες κέντρου βάρους
1.1 Κέντρα Βάρους - Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική
1.2 Ροπές αδράνειας απλών γεωμετρικών σχημάτων
1.2 Ροπή αδράνειας - Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική
1.3 Σχέση Steiner
1.3 Σχέση Steiner - Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική
1.4 Λυμένα θέματα εξετάσεων
1.4 Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική

Κεφ.2: Ισορροπία Δυνάμεων

2.1 Ισορροπία Συστήματος
2.1 Ισορροπία Συστήματος - Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική
2.2 Διαμόρφωση Στηρίξεων
2.2 Διαμόρφωση Στηρίξεων - Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική
2.3 Ισοστατικότητα φορέα
2.3 Ισοστατικότητα φορέα - Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική
2.4 Λυμένα θέματα εξετάσεων
2.4 Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική

Κεφ.3: Δικτυωτοί Φορείς

3.2 Σύνθετα δικτυώματα
3.2 Σύνθετα δικτυώματα - Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική

Κεφ.4: Ολόσωμοι Φορείς

4.1 Διαγράμματα εντατικών μεγεθών
4.1 Διαγράμματα εντατικών μεγεθών - Διδασκαλία σε video
4.2 Δοκός Gerber
4.2 Δοκός Gerber - Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική
4.3 Απλά πλαίσια
4.3 Απλά πλαίσια - Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική
4.4 Τριαρθρωτό τόξο
4.4 Τριαρθρωτό τόξο - Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική
4.5 Καμπύλοι φορείς
4.5 Καμπύλοι φορείς - Διδασκαλία σε video

Κεφ.5: Εύκαμπτοι φορείς

5.1 Ασκήσεις - Εύκαμπτοι Φορείς
5.2 Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
5.2 Διδασκαλία σε video - Τεχνική Μηχανική