Μηχανική

1. ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ & ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

2. ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2.2 Ενέργεια - Αρχή διατήρησης ενέργειας
2.2 Ενέργεια - Διδασκαλία σε video

3. ΟΡΜΗ - ΚΡΟΥΣΕΙΣ

3.1 Αρχή διατήρησης ορμής - Κρούσεις
3.1 Ορμή - Κρούσεις - Διδασκαλία σε video

4. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ & ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ

4.2 Δυναμική περιστροφικής κίνησης
4.2 Περιστροφική κίνηση - Διδασκαλία σε video
4.4 Στροφορμή - Αρχή διατήρησης στροφορμής
4.4 Στροφορμή - Διδασκαλία σε video

5. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

7. ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

Μηχανική

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

SKU:
Aei_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

35€ / μήνα

 
SKU:
Aei_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
35,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

0
Status:
Ενεργό

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

140€

23.33€ / μήνα

SKU:
Aei_year
Title:
ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
140,00 €
6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

2
Status:
Ενεργό
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1

Μηχανική

1. ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ & ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

2. ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2.2 Ενέργεια - Αρχή διατήρησης ενέργειας
2.2 Ενέργεια - Διδασκαλία σε video

3. ΟΡΜΗ - ΚΡΟΥΣΕΙΣ

3.1 Αρχή διατήρησης ορμής - Κρούσεις
3.1 Ορμή - Κρούσεις - Διδασκαλία σε video

4. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ & ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ

4.2 Δυναμική περιστροφικής κίνησης
4.2 Περιστροφική κίνηση - Διδασκαλία σε video
4.4 Στροφορμή - Αρχή διατήρησης στροφορμής
4.4 Στροφορμή - Διδασκαλία σε video

5. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

6. ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

7. ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ