Θερμοδυναμική

Επιλογή μαθήματος / ενότητας

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

1. Θερμοδυναμικά Συστήματα & Μεταβλητές - Ιδανικά Αέρια
Διδασκαλία σε video
2. Θερμότητα - 1ος Θερμοδυναμικός Νόμος
Διδασκαλία σε video
4. Εντροπία
Διδασκαλία σε video
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

Θερμοδυναμική

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

SKU:
Aei_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

35€ / μήνα

 
SKU:
Aei_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
35,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

0
Status:
Ενεργό

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

140€

23.33€ / μήνα

SKU:
Aei_year
Title:
ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
140,00 €
6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

2
Status:
Ενεργό
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1

Θερμοδυναμική

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

1. Θερμοδυναμικά Συστήματα & Μεταβλητές - Ιδανικά Αέρια
Διδασκαλία σε video
2. Θερμότητα - 1ος Θερμοδυναμικός Νόμος
Διδασκαλία σε video
4. Εντροπία
Διδασκαλία σε video