Διακριτά Μαθηματικά

Μαθηματικό Υπόβαθρο

Α' Συνδυαστική: Βασική Συνδυαστική

1. Κανόνας Αθροίσματος & Κανόνας Γινομένου
4. Πολυωνυμικοί συντελεστές & Μεταθέσεις με ομάδες όμοιων

Α' Συνδυαστική: Γεννήτριες συναρτήσεις

Β' Μέρος Θεωρία Γραφημάτων: Γραφήματα

Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

Διακριτά Μαθηματικά

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

SKU:
Aei_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

35€ / μήνα

 
SKU:
Aei_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
35,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

0
Status:
Ενεργό

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

140€

23.33€ / μήνα

SKU:
Aei_year
Title:
ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
140,00 €
6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

2
Status:
Ενεργό
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1

Διακριτά Μαθηματικά

Μαθηματικό Υπόβαθρο

Α' Συνδυαστική: Βασική Συνδυαστική

1. Κανόνας Αθροίσματος & Κανόνας Γινομένου
4. Πολυωνυμικοί συντελεστές & Μεταθέσεις με ομάδες όμοιων

Α' Συνδυαστική: Γεννήτριες συναρτήσεις

Β' Μέρος Θεωρία Γραφημάτων: Γραφήματα

Β' Μέρος Θεωρία Γραφημάτων: Αλγόριθμοι Γραφημάτων

Θέματα Εξετάσεων