Γλώσσα C

2. Εισαγωγή στη Γλώσσα C

Δείκτες
Εγγραφές

3. Υποπρογράμματα

Εμβέλεια και Διάρκεια Ζωής Μεταβλητών
Συναρτήσεις στη C - Διδασκαλία σε βίντεο

4.Πίνακες

Μονοδιάστατοι Πίνακες
Βασικοί Αλγόριθμοι
Μονοδιάστατοι Πίνακες και Συναρτήσεις

5. Συμβολοσειρές

Χρήση της Βιβλιοθήκης “string”
Συμβολοσειρές “string” - Διδασκαλία σε βίντεο
Διαχείριση Συμβολοσειρών
Συμβολοσειρές “string” - Διδασκαλία σε βίντεο

6. Αρχεία

Είσοδος από Αρχείο
Αρχεία - Διδασκαλία σε βίντεο
Έξοδος σε Αρχείο
Αρχεία - Διδασκαλία σε βίντεο
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

Γλώσσα C

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs to 1972 για να μπορέσει να καλύψει κάποιες αυξημένες ανάγκες στον προγραμματισμό. Αργότερα αναπτύχθηκαν πολλές παραλλαγές της C που ήταν επόμενο να έχουν ασυμφωνίες μεταξύ τους. Έτσι δημιουργήθηκε μια επιτροπή το 1983, που άρχισε να δουλεύει πάνω στη δημιουργία ενός προτύπου Ansi το οποίο θα όριζε μια για πάντα τη Γλώσσα C. Η C θεωρείται γλώσσα μέσου επιπέδου και τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες και δημοφιλέστερες γλώσσες προγραμματισμού. Χαρακτηρίζεται από μοντέρνες δομές ελέγχου, που επιτρέπουν επαναληπτικές εργασίες και εναλλακτικούς τρόπους δράσης. Μπορεί επίσης να αναπαραστήσει μεγάλο σύνολο από διαφορετικούς τύπους πληροφοριών και επιβάλλει τη διάσπαση του προγράμματος σε αυτοδύναμες ενότητες, τις συναρτήσεις. έχει έναν συμπαγή και γρήγορο κώδικα και τα προγράμματά της μπορούν να τρέξουν με λίγες ή και καθόλου τροποποιήσεις σε ένα άλλο σύστημα, γι' αυτό και θεωρείται η πιο φορητή γλώσσα.

Μαζί θα γνωρίσουμε online τα βασικά στοιχεία, την ελευθερία & τα πλεονεκτήματα της Γλώσσας C, μέσα από τα κατατοπιστικά  μας βιντεομαθήματα, επιλεγμένες εφαρμογές & παραδείγματα.

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

SKU:
Aei_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

35€ / μήνα

 
SKU:
Aei_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
35,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

0
Status:
Ενεργό

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

140€

23.33€ / μήνα

SKU:
Aei_year
Title:
ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
140,00 €
6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

2
Status:
Ενεργό
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1

Γλώσσα C

2. Εισαγωγή στη Γλώσσα C

Δείκτες
Εγγραφές

3. Υποπρογράμματα

Εμβέλεια και Διάρκεια Ζωής Μεταβλητών
Συναρτήσεις στη C - Διδασκαλία σε βίντεο

4.Πίνακες

Μονοδιάστατοι Πίνακες
Βασικοί Αλγόριθμοι
Μονοδιάστατοι Πίνακες και Συναρτήσεις

5. Συμβολοσειρές

Χρήση της Βιβλιοθήκης “string”
Συμβολοσειρές “string” - Διδασκαλία σε βίντεο
Διαχείριση Συμβολοσειρών
Συμβολοσειρές “string” - Διδασκαλία σε βίντεο

6. Αρχεία

Είσοδος από Αρχείο
Αρχεία - Διδασκαλία σε βίντεο
Έξοδος σε Αρχείο
Αρχεία - Διδασκαλία σε βίντεο

7. Ανάλυση Αλγορίθμων