Διαφορικές Εξισώσεις - Νέα Διδασκαλία

Διαφορικές Εξισώσεις από το Βιβλίο του Ι.Π. ΚΡΟΚΟΥ

Κεφ.3 Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις

Κεφ. 1ο. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 1ης τάξης

1.5. Διαφορική εξίσωση Bernoulli
Θεωρία - Μεθοδολογία & Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
1.7. Πλήρεις ή ακριβείς διαφορικές εξισώσεις
Θεωρία - Μεθοδολογία & Λυμένα Θέματα Εξετάσεων

Κεφ. 2ο. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 2ης τάξης

2.1. Σ.Δ.Ε. Σταθερών Συντελεστών
Θεωρία - Μεθοδολογία & Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
2.2. Σ.Δ.Ε. Μεταβλητών Συντελεστών (Εξίσωση Euler)
Θεωρία - Μεθοδολογία & Λυμένα Θέματα Εξετάσεων

Κεφ. 3ο. Γραμμικά Συστήματα Διαφορικών Εξισώσεων

Επίλυση με Ιδιοτιμές & Ιδιοδιανύσματα
Θεωρία - Μεθοδολογία & Λυμένα Θέματα Εξετάσεων

Κεφ. 4ο. Ο μετασχηματισμός Laplace και οι εφαρμογές του

4.5. Επίλυση γραμμικών συστημάτων με σταθερούς συντελεστές
4.6. Επίλυση Δ.Ε. που περιέχουν τη βηματική ή την κρουστική συνάρτηση

Κεφ. 5ο. Λύση διαφορικών εξισώσεων με Σειρές

5.1. Ακτίνα & διάστημα σύγκλισης δυναμοσειράς
Εκπαιδευτικό Υλικό
5.2. Αναπτύγματα βασικών συναρτήσεων
Εκπαιδευτικό Υλικό
5.3. Ομαλά & ανώμαλα σημεία διαφορικής εξίσωσης
5.4. Λύση διαφορικών εξισώσεων σε ομαλό σημείο
5.5. Λύση σε κανονικό ανώμαλο σημείο - Μέθοδος Frobenius
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

το Φροντιστήριό σου arnos.gr για Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι.

1. Video – Διδασκαλία: Μελέτη όσο, όπου και όποτε Εσύ θέλεις!
2. Θέματα Εξετάσεων - Διδακτική υποστήριξη & Επίλυση: Επιτυχία στόχου των Εξετάσεων και… Ενεργοποίηση της σκέψης!
3. Επικοινωνία - Επίλυση Αποριών: Με ζωντανή επικοινωνία μαζί μας… προσπερνάς τα εμπόδια!
4. Καθοδήγηση Μελέτης: Με στοχευμένη και συστηματική μελέτη… κατακτάς τον στόχο!!

Οικονομία - Ευελιξία - Καινοτομία - Επιτυχία
Ζωντανό μάθημα στο Φροντιστήριό σου arnos.gr

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας...

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

SKU:
Aei_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

35€ / μήνα

 
SKU:
Aei_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
35,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

0
Status:
Ενεργό

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

140€

23.33€ / μήνα

SKU:
Aei_year
Title:
ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
140,00 €
6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

2
Status:
Ενεργό
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

Διαφορικές Εξισώσεις από το Βιβλίο του Ι.Π. ΚΡΟΚΟΥ

Κεφ.3 Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις

Κεφ. 1ο. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 1ης τάξης

1.5. Διαφορική εξίσωση Bernoulli
Θεωρία - Μεθοδολογία & Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
1.7. Πλήρεις ή ακριβείς διαφορικές εξισώσεις
Θεωρία - Μεθοδολογία & Λυμένα Θέματα Εξετάσεων

Κεφ. 2ο. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 2ης τάξης

2.1. Σ.Δ.Ε. Σταθερών Συντελεστών
Θεωρία - Μεθοδολογία & Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
2.2. Σ.Δ.Ε. Μεταβλητών Συντελεστών (Εξίσωση Euler)
Θεωρία - Μεθοδολογία & Λυμένα Θέματα Εξετάσεων

Κεφ. 3ο. Γραμμικά Συστήματα Διαφορικών Εξισώσεων

Επίλυση με Ιδιοτιμές & Ιδιοδιανύσματα
Θεωρία - Μεθοδολογία & Λυμένα Θέματα Εξετάσεων

Κεφ. 4ο. Ο μετασχηματισμός Laplace και οι εφαρμογές του

4.5. Επίλυση γραμμικών συστημάτων με σταθερούς συντελεστές
4.6. Επίλυση Δ.Ε. που περιέχουν τη βηματική ή την κρουστική συνάρτηση

Κεφ. 5ο. Λύση διαφορικών εξισώσεων με Σειρές

5.1. Ακτίνα & διάστημα σύγκλισης δυναμοσειράς
Εκπαιδευτικό Υλικό
5.2. Αναπτύγματα βασικών συναρτήσεων
Εκπαιδευτικό Υλικό
5.3. Ομαλά & ανώμαλα σημεία διαφορικής εξίσωσης
5.4. Λύση διαφορικών εξισώσεων σε ομαλό σημείο
5.5. Λύση σε κανονικό ανώμαλο σημείο - Μέθοδος Frobenius
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων

Κεφ. 6ο. Ευστάθεια αυτόνομων συστημάτων