Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

Κεφ. 1ο. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 1ης τάξης

1.5. Διαφορική εξίσωση Bernoulli
Θεωρία - Μεθοδολογία & Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
1.7. Πλήρεις ή ακριβείς διαφορικές εξισώσεις
Θεωρία - Μεθοδολογία & Λυμένα Θέματα Εξετάσεων

Κεφ. 2ο. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 2ης τάξης

2.1. Σ.Δ.Ε. Σταθερών Συντελεστών
Θεωρία - Μεθοδολογία & Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
2.2. Σ.Δ.Ε. Μεταβλητών Συντελεστών (Εξίσωση Euler)
Θεωρία - Μεθοδολογία & Λυμένα Θέματα Εξετάσεων

Κεφ. 3ο. Γραμμικά Συστήματα Διαφορικών Εξισώσεων

Επίλυση με Ιδιοτιμές & Ιδιοδιανύσματα
Θεωρία - Μεθοδολογία & Λυμένα Θέματα Εξετάσεων

Κεφ. 4ο. Ο μετασχηματισμός Laplace και οι εφαρμογές του

4.5. Επίλυση γραμμικών συστημάτων με σταθερούς συντελεστές
4.6. Επίλυση Δ.Ε. που περιέχουν τη βηματική ή την κρουστική συνάρτηση

Κεφ. 5ο. Λύση διαφορικών εξισώσεων με Σειρές

5.1. Ακτίνα & διάστημα σύγκλισης δυναμοσειράς
Εκπαιδευτικό Υλικό
5.2. Αναπτύγματα βασικών συναρτήσεων
Εκπαιδευτικό Υλικό
5.3. Ομαλά & ανώμαλα σημεία διαφορικής εξίσωσης
5.4. Λύση διαφορικών εξισώσεων σε ομαλό σημείο
5.5. Λύση σε κανονικό ανώμαλο σημείο - Μέθοδος Frobenius
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων
Σωκρατική Διδασκαλία... στο LMS arnos.gr
Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

Η μελέτη και εξοικείωση του φοιτητή με το αντικείμενο των Διαφορικών Εξισώσεων, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ανακύπτουν σε πολλές περιοχές της επιστημών και της τεχνολογίας. Ανακύπτουν κάθε φορά που η σχέση μεταξύ συνεχώς μεταβαλλόμενων ποσοτήτων (που περιγράφονται από συναρτήσεις) και του ρυθμού μεταβολής με το χρόνο και το χώρο (παράγωγοι των συναρτήσεων) είναι γνωστή. Ή όταν μια τέτοια σχέση μπορεί να υποτεθεί προκειμένου να μοντελοποιήσουμε και να περιγράψουμε φυσικά φαινόμενα, τεχνικές ή φυσικές διεργασίες, δυναμικά συστήματα στη βιολογία, στην οικονομία και άλλες περιοχές. Προς αυτήν την κατεύθυνση, θα καταστήσουμε τη μελέτη του συγκεκριμένου αντικειμένου, μία απλή και εύφορη διαδικασία, μέσα από τη διδασκαλία των ακόλουθων αντικειμένων:

  • Διαφορικές Εξισώσεις 1ης τάξης
  • Ύπαρξη & Μοναδικότητα Λύσης
  • Γραμμικές Διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης και ανώτερης
  • Γραμμικά διαφορικά συστήματα
  • Μετασχηματισμός Laplace
  • Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με χρήση σειρών
  • Ευστάθεια αυτόνομων συστημάτων
  • Προβλήματα ιδιοτιμών

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

105€

26.25€ / μήνα

SKU:
Aei_4_month
Title:
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1
Status:
Ενεργό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

35€ / μήνα

 
SKU:
Aei_month
Title:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
35,00 €
30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

0
Status:
Ενεργό

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Price_display: 

140€

23.33€ / μήνα

SKU:
Aei_year
Title:
ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
140,00 €
6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

2
Status:
Ενεργό
105,00 €
4 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Διδασκαλία σε video

Λυμένα θέματα εξετάσεων

Μεθοδολογία

Λυμένες ασκήσεις

Τυπολόγια

Καθοδήγηση

1

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

Κεφ. 1ο. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 1ης τάξης

1.5. Διαφορική εξίσωση Bernoulli
Θεωρία - Μεθοδολογία & Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
1.7. Πλήρεις ή ακριβείς διαφορικές εξισώσεις
Θεωρία - Μεθοδολογία & Λυμένα Θέματα Εξετάσεων

Κεφ. 2ο. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 2ης τάξης

2.1. Σ.Δ.Ε. Σταθερών Συντελεστών
Θεωρία - Μεθοδολογία & Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
2.2. Σ.Δ.Ε. Μεταβλητών Συντελεστών (Εξίσωση Euler)
Θεωρία - Μεθοδολογία & Λυμένα Θέματα Εξετάσεων

Κεφ. 3ο. Γραμμικά Συστήματα Διαφορικών Εξισώσεων

Επίλυση με Ιδιοτιμές & Ιδιοδιανύσματα
Θεωρία - Μεθοδολογία & Λυμένα Θέματα Εξετάσεων

Κεφ. 4ο. Ο μετασχηματισμός Laplace και οι εφαρμογές του

4.5. Επίλυση γραμμικών συστημάτων με σταθερούς συντελεστές
4.6. Επίλυση Δ.Ε. που περιέχουν τη βηματική ή την κρουστική συνάρτηση

Κεφ. 5ο. Λύση διαφορικών εξισώσεων με Σειρές

5.1. Ακτίνα & διάστημα σύγκλισης δυναμοσειράς
Εκπαιδευτικό Υλικό
5.2. Αναπτύγματα βασικών συναρτήσεων
Εκπαιδευτικό Υλικό
5.3. Ομαλά & ανώμαλα σημεία διαφορικής εξίσωσης
5.4. Λύση διαφορικών εξισώσεων σε ομαλό σημείο
5.5. Λύση σε κανονικό ανώμαλο σημείο - Μέθοδος Frobenius
Λυμένες Ασκήσεις & Θέματα Εξετάσεων

Κεφ. 6ο. Ευστάθεια αυτόνομων συστημάτων